Mi, planetarni gubari...

Kada dlakava gusenica zvana gubar, napadne i počne da brsti naše šume, voćnjake i bašte,

s pravom se bacimo na nju svim raspoloživim sredstvima sa namerom da je uništimo i

zaustavimo u njenom uništavalačkom pohodu.

...

Ali, kada mi odemo u obližnju šumu, ili u prašumu Amazona ili Konga, i bacimo se sa žarom

na krčenje nepreglednih šumskih pronstranstava Božje bašte, gutajući površine jedne Belgije

ili jedne Francuske godišnje, tempom i efikasnošću koju ni jedan gubar ili ma koji drugi

insekt ne može ni da sanja da dostigne, šta tada preduzimamo da zaustavimo nas same u

uništavanju zelenih pluća planete? Ništa, osim nemuštih pravdanja pred sobom i drugima

razlozima privrednog i ekonomskog rasta (profita), potrebom za sirovinama, nužnošću

zaposlenja tolike radne snage i prehrane njihovih porodica, itd...

...

Zašto tada ne upotrebimo sva raspoloživa sredstva da zaustavimo svoj uništavalački pohod?

Zašto nas same ne proglasimo gubarima, a našu aktivnost najezdom koja preti uništenjem

mnogo temeljnijim i dugotrajnijim od jednogodišnje defolijacije šuma koje život znače? Zašto

smo tako nemilosrdni i prema gubarima, i prema šumama i svim oblicima života koje ih

nastanjuju, a tako blagonakloni i popustljivi prema nama samima kada treba opravdati ma

koji zločin koji vršimo protiv života, tj. prirode i Planete?

...

Svi ljudski zakoni usmereni su  na samo dve stvari: 1) na pokušaj da se ograniči ego

(ljudska pohlepa) i 2) na pokušaje da se opravda i ozakoni ego (ljudska pohlepa).

Mi, planetrani gubari, kao samoproklamovani gospodari Planete, zapravo svim raspoloživim

sredstvima (zakonskim, moralnim, vojnim, tehničko-tehnološkim...) branimo naše

ekskluzivno pravo na uništavanje ove Planete, Božje bašte poverene nama na čuvanje!

...

Bože, sačuvaj nas od nas samih!

Petar Šumski,

Vukićevica, 12.05.2011.

 

http://www.eosnap.com/

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de