R a z g o v o r


...

Sina

...

Svekolik Ti si

i bezbroj je Tvojih lica:

posebnih u Jednom.

I oni koji Tvoju volju krše

Tvoju volju vrše

jer slobodu volje si nam dao.

Kada Ti korakneš

i ja koraknem.

Gde Ti staneš

i ja sam stao...

Jedno sa Tobom

i kada to ne znam.

Jedno sa sobom

i kada u Tebi

tragam za Tobom...

...

Sav prostor Ti si

i ja sam Tvoj deo:

u Tebi sve je celo,

i ja u Tebi ceo.

Bezbroj je Tvojih lica

i jedno od njih je moje...

Kada se u potok slijem

sa morem drugih kapljica

tad znaću da je – Tvoje.


i  Oca

...

Svekolik Ja sam

i bezbroj je Mojih lica:

posebnih u Jednom.

I oni koji Moju volju krše

Moju volju vrše

jer slobodu volje sam im dao.

Kad Ja koraknem

i Ti korakneš.

Gde Ja stanem

i Ti si stao.

Jedno sa Tobom

i kada to ne znaš.

Jedno sa Tobom

i kada u Meni

tragaš za sobom.

...

Sav prostor Ja sam

i Ti si moj deo:

u Meni sve je celo

i ti u meni ceo.

Bezbroj je Mojih lica

i jedno od njih je Tvoje...

Kada se u potok sliješ

u moru drugih kapljica

tad znaćeš da je - Moje.

*

P.Šumski (iz zbirke u pripremi)

Normal 0

(Sina…

Svekolik Ti si
i bezbroj je Tvojih lica:
posebnih u Jednom.

I oni koji Tvoju volju krše

Tvoju volju vrše
jer slobodu volje si nam dao.
Kada Ti korakneš
i ja koraknem.
Gde Ti staneš
i ja sam stao...

Jedno sa Tobom
i kada to ne znam.

Jedno sa sobom
i kada u Tebi
tragam za Tobom...

Sav prostor Ti si
i ja sam Tvoj deo:

u Tebi sve je celo,
i ja u Tebi ceo.

Bezbroj je tvojih lica
i jedno od njih je moje...
Kada se u potok slijem

sa morem drugih kapljica
tad znaću da je – Tvoje.

*

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de