Papađi: ISTINA JEDNOSTAVNO JESTE


...

„Pogledajte unutra,
nema razlike između vas,
Sopstva i Gurua.
Vi ste uvek slobodni.
Nema učitelja,
nema učenika,
nema učenja.“

„Oni koji Ovo znaju – znaju Sve.
ako to ne znaju, čak i najveći znalci,
ne znaju apsolutno ništa.“

„Pogledajte unutra.
Priđite sa potpunom predanošću.
Ostanite kao Srce.
Istina Jednostavno Jeste.“

...

VI STE LJUBAV KOJA PLEŠE KAO PRAZNINA

...

Pozdrav.

Pre početka vi ste čista Svest.
Vi ste punoća Ljubavi u Ljubavi
i praznina Svesti.
Vi ste postojanje i Mir koji nadilazi mir.
Vi ste to platno na koje se sve projektuje.
Vi ste Svetlost Spoznaje,
onaj koji je (pre)dao koncept kreacije Kreatoru.
Zaboravite ono što se može zaboraviti
i spoznajte sebe kao to što ne može biti zaboravljeno.
Vi ste osnova na kojoj se sve pokreće,
neka se pokreće.
Vi ste Sada, vi ste Sadašnjost.
Koje „ja“ je tu koje može biti izvan ovog Sada?
Vi ste Istina i samo Istina Jeste.

Vi ste nepokretnost.
Pokret je vaš odraz,
vaša igra, vaš svet.
Sunce je nepokretnost,
ogledala su pokret.

Vi ste ovaj dragoceni Trenutak, samo prisustvo,
svaki povetarac koji vas okrzne
posvetiće (blagosloviće) čak i demone.

Vi ste Onaj koji je svestan
svesnosti o objektima i idejama.
Vi ste Onaj koji je tiši i od same svesti.
Vi ste Život koji prethodi konceptu života.
Vaša priroda je Tišina i to se ne može postići,
To uvek Jeste.

„Prostor“ je bio vaše prvo opažanje i vi ste uzeli
Sat-chit-ananda
kao vaš prvi oblik.
svet je vaš um
a sve to izranja iz vašeg srca.

Vaše srce je Sada i Ovde.
Vi prebivate kao ljubav u pećini ovog srca
odakle svo vreme i prostor izranjaju.

Vi ste Unutrašnjost koja je niti unutra niti spolja.
Um koji se nigde ne zadržava je Unutrašnjost
unutar (koje) nema zidova.

Vi ste postojanje (život) u svim atomima,
Znajte Ovo i vi ste blaženi.

Vi ste Praznina, konačna suština:
uklanjanje Praznine iz Praznine
ostavlja samo Prazninu jer nema ničeg izvan Nje.
Sve nastaje iz, kreće se u,
i vraća Ovome.
Kao što okean izranja kao talas da bi plesao,
tako ste i vi ova plešuća Praznina!
Ništa nije izvan ove Praznine
i tako je to Punoća.
Praznina je između jeste i nije.

Da biste bili Slobodni,
potrebna vam je čvrsta ubeđenost
da ste vi ova Osnova,
ovaj Mir, ova Praznina.

Ti si ono u čemu se sva dešavanja događaju.
Što se događa, mora da se dogodi,
pa tako ostani neuznemiren kao Mir.
Budi miran, i taj će se Mir proširiti.
Što iz Mira raste je Mir i
što izrasta iz konfuzije je konfuzija.
Tako, budi Mir i daj to Univerzumu -
to je sve što treba da učiniš.
Čak i mišljenje: „Ja sam Mir“ – remeti taj Mir,
zato samo budi Tih, budi to što jesi.

Ti si Biće, ti nisi „bilo je“,
i nisi „biće“, već „Biće“.
Ti si Bezvremenost u koju
nikakva smrt ne može ući
jer gde nema vremena, nema ni smrti.
Ta bezvremenost je Sada
i to je Biće.

Biće uvek sija,
„Ja jesam“ je svetlost Bića.
Taj Dijamant ne može se sakriti
i nikada ne može biti skriven.
Kada nema uma, lice sija
lepotom i nevinošću.
Jednostavno budi tih, samo budi to što jesi.

Ti si Prostor koji se nikada ne pokreće
i nikada ne putuje.
Unutrašnji i spoljašnji prostor su to samo
zahvaljujući imenu i obliku.
Ukloni ovaj oblik iz uma uklanjajući
vezanost za bilo koji objekat, misao ili akciju.

Ti si vrt radosti,
da bi bio srećan ne treba ti niko drugi.
Ti si u vrtu radosti,
ali kada misliš o starim stvarima
postaješ tužan.
Ova radost, ovaj Trenutak
će uništiti um i patnju,
jer ovaj Trenutak je Sreća.
Zato prestani da se vraćaš prošlim trenucima
jer to izaziva patnju.

Neuslovljena Svest je Sreća
i Utišanost bez kada, bez gde,
Samo Sada.

(...)


 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de