Knjižarsko prozorče

predstavlja...


...

Masanobu Fukuoka

PRIRODNA ZEMLJORADNJA

- teorija i praksa zelene filozofije -

...

...

Masanobu Fukuoka (正信福岡, 1913-2008) je bio japanski zemljoradnik i filozof poznat

po svojoj prirodnoj zemljoradnji i ozelenjavanju ispošćenog tla i pustinjskog zemljišta.

Zalagao se za uzgoj useva bez oranja, bez pesticida, bez plevljenja i bez đubriva. Pod

uticajem taoističke i zen budističke filozofije, svoj način zemljoradnje nazivao je i

„bezradnom zemljoradnjom“. Zapravo, u pitanju je sistem koji se zasniva na prepoznavanju

složenosti i povezanosti živih organizama koji čine ekosistem; ozbiljnog promišljanja o tome i

udruženog rada sa njima u uzgoju useva. Fukuoka je smatrao da zemljoradnja nije samo

proizvodnja hrane, već i estetski i duhovni pristup životu čiji je krajnji cilj „gajenje i

usavršavanje ljudskih bića.“ Zbog toga se i zalagao za povratak prirodi, prirodnim načinima

uzgoja i života, ističući da neprirodna hrana stvara neprirodne ljude, sa neprirodnim mislima i

neprirodnim telima podložnim bolestima. Zabrinut zbog sve većeg zagađenja koje čovek

stvara usled svog neznanja, verovao je da je jedina budućnost čovečanstva povratak prirodi

i prirodnoj zemljoradnji, smatrajući da je: „Hrana život, a život ne sme da odstupi od

prirode“. Zbog toga se njegove knjige ne smatraju samo poljoprivrednim priručnicima, već i

životnim vodičima pošto su sveobuhvatne i imaju holistički pristup zemljoradnji, prirodi i

životu.

*

Prevod dela: THE NATURAL WAY OF FARMING
- the Theory and Practice of Green Philosophy, by Masanobu Fukuoka -

Prevod sa engleskog: Sonja Višnjić Žižović

Izdavač: Kokoro, 2015.

Obim: 290 str.

Format: 24 x 17cm

latinica, broširano

cena: 1200 din

*


...

Piter Tompkins i Kristofer Bird


TAJNI ŽIVOT TLA

...

...

Piter Tompkins i Kristofer Bird, autori čuvene knjige Tajni život biljaka, osamdesetih godina 20. veka proputovali su ceo svet u potrazi za metodama oporavka zemljišta i organske poljoprivrede. Na osnovu tog iskustva nastala je ova knjiga koja može da pomogne, kao i da bude praktičan vodič, svakome ko želi da se bavi prirodnom zemljoradnjom.

U prvom delu knjige autori iznose činjenice vezane za istoriju upotrebe hemijskih đubriva, tj. predočavaju čitaocu na koji način su vojni bojni otrovi dospeli na obradivo zemljište. U drugom delu su objašnjene metode pomoću kojih je moguće vratiti vitalnost tlu i osloboditi ga teških otrova. Objašnjavaju kako su vrhunski svetski biohemičari uspeli da u tokove nauke uvedu neverovatne efekte Štajnerovih biodinamičkih preparata, Agnihotra vatre, Karlsonovog zvučnog cvetanja i čudesne vode naroda Hunza. Treći deo knjige se bavi fenomenom Fajndhorna i Perelandre - vrtovima koji su nastali u saradnji čoveka i duhova prirode. Autori su posetili (i uverili se u njihove rezultate) vidovite medijume, Šarah Hieronimus, Ali Kudrjašovu i Makel Rajt, zaključujući da „za rast biljaka vitalnu i bitnu ulogu imaju posetioci iz kraljevstva elemenata, i sve dok i njih ne uzmemo u obzir, ništa u svetu agrokulture, hortikulture ili povrtlarstva neće imati smisla, ni napretka.”

*

Prevod dela:Petar Tompkins and Christopher Bird: SECRETS OF THE SOIL

Prevod sa engleskog: Slobodan Drenovac

Izdavač: Kokoro/Red Box 2015.

Obim: 416 str.

Format: 14,5 x 20,5 cm

latinica, broširano

cena: 1200 din

*

 


...

Rameš Menon:

R a m a j a n a

- Savremena obrada slavnog indijskog epa -

...

...

Poznavaoci i ljubitelji jednog od najznačajnijih velikih epova čovečanstva se slažu da je

Menon u romanesknoj formi napisao najuspeliju modernu obradu tog drevnog bisera

svetske književnosti.

...

Jednostavno a istančano, ovo delo nas vodi kroz jedinstveni, primerni i uzbudljivi život princa

Rame, ovaploćenja vrhovnog božanstva. Ono što je – pored nepatvorene lepote sveta u

kojem se ova uzorna drama dešava – možda najvrednije u prikazu njegove mitske avanture

je podjednaka uverljivost ljudskih i božanskih osobina glavnog junaka i onih koji, svesno ili

ne, blagonaklono ili ne, uzimaju učešća u njegovoj besprimernoj misiji.

*

Prevod sa engleskog: Aleksandar Đusić

Izdavač: LekSanDar, Novi Sad, 2012.

Obim: 704 str.

Format: A5

latinica, tvrd povez

Cena: 1500 din

*


...

Sri Šankaračarja:

Vivekačudamani, Aparokšanubuti

i kraći spisi

...

...

Sri Šankaračarja je ubedljivo najznačajniji i najčuveniji zastupnik filozofije Vedante,

nedualizma, koja je neraskidivo povezana sa praksom joge. U svom nedugom životu (32

godine), od rane mladosti putovao je s kraja na kraj Indije (koja tada nije ni postojala kao

jedinstvena država) i svojim briljantnim dijalektičkim izlaganjima uspevao da u sve umove

unese svetlost oslobađajuće istine (u meri u kojoj su bili prijemčivi za nju), otklanjajući

mnoštvo predrasuda i ograničenih shvatanja. Tako je, bez ikakvih mehanizama prisile ili

kontrole, doveo do duhovnog objedinjavanja celog potkontinenta, i to na najvišem principu

božanskog porekla svake žive duše.

...

Tekstovi ovde sabrani - Samorealizacija (Aparokšanubuti), Krunski dragulj mudrosti

(Vivekačudamani), Probuđenost za jastvo (Atma boda), Probuđenost za stvarnost (Tatva

boda), Suština doktrine (Vakja Suda), Pesma jastva… - predstavljaju zaista krunski dragulj

filozofije Vedante i Šankaračarijinog učenja.

*

Pesma Jastva

SIDANTA-TATVA-VINDU

- fragmenti -

...

Ni zemlja, ni voda ni vatra, ni bistri zrak,

Ni eter, ni snage, niti sve to skupa;

Nepromenljiv, u potpunom počinku bez snova,

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Ni kaste, ni njihove podele, obredi, ni propisi

Nisu moji, ni podmetnuti um i misao i ćud.

Sanjane stvari koje nisu Jastvo više nisu “ja” i “moje”

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Nema ni majke, ni oca, ni bogova, ni svetova,

Ni svetih knjiga, ni žrtvovanja, ni hramova, kažu,

U tom odsustvu snoviđenja kojem se predaje usamljeno Jastvo.

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

(…)

Ni nagore, ni nadole, ni unutra, ni spolja,

Ni po sredini, ni unazad; To, ni istok, ni zapad.

Sveprisutno svuda u nedeljivoj celini,

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

(…)

Ni učitelj ni učenje, ni učenik ni ono što je naučeno;

Ni ti ni ja ni ovaj rašireni svet.

Svesno svoje sopstvene forme, lišeno obmane

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Ni java nije moja, ni san, ni spavanje bez snova;

Ni vatra života, ili srce, ili videća duša;

Ta tri su od nerazuma, nego četrto; nego četvrto,

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Mada je razvijen zarad Jastva

Koje se, međutim, savršeno, ni na čemu drugom ne zasniva -

Sav prostrani svet sem toga malo vredi.

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

(…)

*

Preveli: Aleksandar Đusić i Vanja Đurić

Izdavač: Simbol, Novi Sad, 2011.

Obim: 216 str.

Format: A5

latinica, broširano

Cena: 600 din

*

Ove knjige možete nabaviti preko Knjižarskog prozorčeta

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 064 26 52 916

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de