„RUŽA SRCA“ - pesme Središta


- isceljujuća moć poezije i muzike -


...

...

Ja pamtim govor Tišine

i vetra u krilima ptica

i snivam šapatom sunca

i odjekom kamenih litica...

*

Od davnina je poznata isceljujuća moć muzike i reči. Drevna plemena i narodi bez pisma sa

svih meridijana, oduvek su u šamanskim obredima, inicijacijama, sezonskim svetkovinama i

proslavama – koristili moć muzike, pesme i plesa, ne samo u cilju prenošenja i očuvanja

sopstvene tradicije i zajedništva, tj. potvrđivanja osećaja plemenske pripadnosti i

povezanosti, već i u cilju očuvanja telesnog i duševnog zdravlja, odnosno psiho-fizičkog

normaliteta pripadnika zajednice. Reči šamana (iscelitelja), najčešće pevane uz ritmičke

zvuke doboša i melodijskih instrumenata, imale su magijsku moć u ritualima pročišćenja i

isceljenja. Od pradavnih vremena do danas, muzika, ritam i reč (pesma pre svega), kada se

pravilno koriste, imaju važnu ulogu u isceljivanju i očuvanju duševnog i telesnog zdravlja,

povezivanju ljudi od srca-srcu i uzdizanju svesti i duha zajedništva. Savremeni masovni

koncertni spektakli zamenili su šamanske obrede i plemenske svetkovine, a knjige i razne

publikacije (pisana reč) – zamenile su usmena predanja i pesme koje su stariji prenosili

mlađima s kolena na koleno.

...

U našem narodu postoji izreka: „Lepa reč i gvozdena vrata otvara...“ Ta vrata su - vrata

ljudskog srca, a lepa reč je danas potrebnija nego ikad. U vreme sveopšte

tehnologizacije, otuđenja, mas-medija i mas-kulture, sveopšte zagušenosti informacijama i

agresivne (zlo)upotrebe reči – lepa reč, ona koja dira i otvara ljudsko srce – postala je

retkost. Tišina je još ređa privilegija. Kako je ljudski um uglavnom nenaučen (tačnije:

odučen) da sluša i čuje tišinu i prepozna poruku koju ona nosi, duhovna muzika i poetska

reč koji su najbliži izvornoj Tišini i magijskoj moći prvobitne Reči, tj. zvuka („U početku

beše Reč“) - ostaju najadekvatniji prenosioci značenja i zračenja poruke Izvora koja nas

isceljuje i vraća celovitosti i Jedinstvu. Jer, osnovna bolest savremenog čoveka je

fragmentacija (rasparčanost) individualne svesti i duše (kao proizvod egoističnog uma) koja

se, prirodno, širi na nivo kolektivne svesti koja postaje individualistička, međusobno

(p)odeljena i odvojena od celine stvarnosti. Fragmentacija je tako potpuna, a rasparčana

svest, odnosno lažna svest ne-jedinstva, vodi u bolest.

...

Odvojenost od Celine vodi disharmoniji, disharmonija disfunkcionalnosti svesti (uma), što se

prenosi na telesni nivo, pa tako u realnosti imamo sveopštu borbu na svim nivoima: od nivoa

individue (unutrašnji konflikti), preko naroda (ratovi između država), do planetarnog nivoa

(globalno uništavanje prirode, sveopšti rat protiv Života)!

...

Na ćelijskom nivou, ta sveopšta bitka svih protiv svih, nepovezanost i neprepoznavanje

jedinstva, tj. celine organizma – manifestuje se kao rak – borba agesivnih, odvojenih ćelija

tela protiv drugih ćelija istog tela i celine organizma, rat čiji je krajnji ishod u slučaju pobede

„agresora“ – smrt celine, odnosno poraz i jednih i drugih.

...

Haotičan, nemiran um, odvojen od svesti Jedinstva, od Izvora Života – stvara patnju,

razaranje i smrt svuda oko sebe.

...

Terapija muzikom i stihom

...

Kada nam se srca otvore i stanu

jedno naspram drugog kao dva ogledala

mi kapije Večnosti tada otvaramo

i kroz njih bez pokreta prolazimo...

...

Svrha muziko i stihoterapije je umirenje ljudskog uma, spuštanje svesti u Srce i

uspostavljanje izgubljene harmonije sa Celinom Postojanja na nivou Duše, koja je sedište

emocija. Emocije su ključ, je su energetska hrana i pokretač svih ljudskih akcija.

Balansiranjem emocija, pročišćavanjem, isceljivanjem i uzdizanjem u tački Raskršća (Srca) –

balansira se ceo organizam i prevodi iz stanja mentalne uznemirenosti u stanje spokoja i

(pre)bivanja u Srcu. Ovo prividno spuštanje iz uma (sa nivoa mentala) u Srce je, zapravo,

uzdizanje svesti Jedinstva bez koje nema stvarnog zdravlja, ni opstanka čovekovog.

...

Čovek koji prebiva u srcu, u Središtu Stvarnosti, ne može da povređuje sebe, bližnje i druga

živa bića. Čovek koji boravi u srcu, u miru i ljubavi sa sobom i svetom, ne može da uništava

život u bilo kom obliku. Čovek koji je dostigao Ružu Srca – prebiva u radosti Bića gde

odvojenosti nema i ne može je biti.

...

CD „Ruža Srca“ – pesme Središta

...

Otvorimo Srca za Dobre Vesti.

Uđimo u svete Ljubavi hram:

Samo tamo možemo se sresti

gde Ljubav briše strah, bol i sram…

Na CD-u "Ruža Srca", nalaze se 33 pesme posvećene ljubavi prema Prirodi, Ženi i Bogu

- ukratko: Životu. Sa pažljivo biranom muzikom u pozadini, one čine celinu koja svojom

vibracijom ima moć da pokrene i pročisti emocije sa podsvesnih nivoa, smiri um (svest), i

otvori Srce (nadsvest) za bivanje u Jedinstvu.

...

Ovi stihovi imaju moć da okrenu fokus svesti (pažnje) od uzburkane svakodnevice, ka

Izvoru Stvarnosti u nama – našem duhovnom Srcu. Proces koji se odvija je -

usredištavanje. Zato u podnaslovu CD-a stoji: Pesme Središta. Povlačenjem svesti od

buke uma i prolaznih misli ka vibracijama muzike i stihova, um se smiruje, duša se čisti i

otvara za dublju stvarnost: Tišinu koja je Izvor iza svih reči i zvukova.

...

Da bi proces isceljivanja duše i tela i buđenja svesti bio što uspešniji, od suštinske je

važnosti da odvojite posvećeno vreme i obezbedite optimalne uslove za slušanje „Ruže

srca“: u tišini sobe, bez spoljašnjih uznemiravanja. Ako živite u gradu, znate da je tišina,

zapravo, najveća privilegija i najređe blago koje možete sebi da priuštite. Učinite baš to!

Pronađite, stvorite i poklonite sebi vreme za bivanje u Tišini. Videćete da je to najveći dar i

čin najveće ljubavi i, istovremeno - izvor najdublje radosti koje sebi možete pružiti.

...

Stihovi i muzika snažno upućuju na tu Tišinu, na tu dublju Istinu u svakome od nas, i na neki

način predstavljaju pripremu za skok u Tišinu koji svako svojom svešću mora da učini sam!

Zato je dobro da posle svake ili posle nekoliko odslušanih pesama, napravite pauzu i

ostanete u tišini: ispražnjeni od uobičajenih sadržaja uma, svakodnevnih briga, planova,

želja... Jednostavno, kao što ste s pažnjom slušali stihove i muziku, sa istom pažnjom

nastavite da osluškujete tišinu iza muzike i reči – kao prirodan nastavak i sveprisutnu

pozadinu ili treći isceljujući element ovog CD-a. Jer Tišina to i jeste: ona je nečujni ključni

sastojak koji stoji iza moći reči i muzike i leči na najdubljem nivou – tamo gde ni muzika ni

reči ne dopiru. Čućete je vrlo jasno ako svoju pažnju (svest) održite u miru, ne dopuštajući

ni jednoj misli da se nametne i zatalasa glatku, smirenu površinu jezera vaše svesti.

...

Kada je svest u tom stanju potpunog, nepomućenog mira, bez spoljašnjih uznemirujućih

sadržaja, ona gubi svoje individualne granice, širi se i stapa sa kosmičkom svešću čiji je

neodvojiv deo. Svest oslobođena stiska ego-uma vraća se svome Izvoru, svojoj

sveukupnosti: Tišini koja je kolevka i matrica svega stvorenog. To je ulazak u meditaciju, u

tihovanje. To je povratak Domu.

...

Slušajte Tišinu i ona će vas isceliti! Budite spokojni. Ostanite u Tišini.

*

Kada voliš, stvarna si.

I nije važno koga:

adresa može biti lažna

ali je ljubav stvarna

i samo je ona važna...

Voli i ne pitaj kome

ljubav daješ.

Ne možeš promašiti Boga.

Samo Njega ljubiš,

ljubeći ma koga.

*


Naslov: Petar Šumski: RUŽA SRCA -  pesme Središta

Format: Audio CD

Trajanje CD-a: 63 min

Cena: 600 din

Porudžbine na: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

+ 381 (0) 64 26 52 916

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de