Život  Večni

– izvan namere i postignuća -


...

Ako Život Večni postoji, da li je to nešto što mogu izgubiti? Da li je to nešto što mogu

zaslužiti, osvojiti, postići - bogosluženjem, praksama, naporom na duhovnim

stazama?

...

Ako je nešto Večno i Postoji, ako je to osnova Postojanja, tačnije - Postojanje samo, onda

je ono preko svih granica i mogućnosti dobitka i gubitka. To nije nešto što mogu da

postignem, jer ono već Jeste, bez obzira na moje viđenje ili ne viđenje toga. Mogu biti fizički

slep i ne videti drvo, čak iako osećam njegov hlad ili čujem šum lišća. Mogu ići toliko daleko

da poričem i hlad i šum lišća, čak iako ih osećam. Mogu reći da postoji hlad i postoji šum,

ali da to nema uzrok u bilo čemu drugom izvan hlada i šuma,  da nešto takvo kao drvo ne

postoji, jer ga ja ne vidim. Ali kada dodirnem ili udarim u drvo glavom, mogu li dalje poricati

njegovo postojanje? Teoretski, da, jer ego to uglavnom i čini celog života poričući sve što ne

vidi i ne razume, sve što nadilazi njegovu ograničenu percepciju i skučen interes za

samoodržanjem.

...

U stvarnosti, na nivou Istine Bića, u tom trenutku susreta i dodira, moja suština automatski

prepoznaje Istinu Postojanja tog drveta. Da li je to drvo sada više tu nego štoje bilo pre

toga? Da li je ono Stvarnije? Ne, promenila se samo moja percepcija. Ono je postojalo u

Stvarnosti izvan moje percepcije, ali ne i kao deo moje stvarnosti ograničene mojom

individualnom percepcijom.

...

Kao i u slučaju tog drveta,  Život Večni je ono čemu mogu da se opirem, da ga negiram ili da

mu se otvorim i predam. Jedina prepreka između Života Večnog i mene nije u prostoru i

vremenu, ne u postignuću,  već u percepciji onoga što jeste. Sva razlika je samo u

viđenju (doživljaju), ne i u Stvarnosti. Život Večni je sve što jeste, oduvek i zauvek,

uključujući i ono što nazivam „ja“, uključujući dakle i „mene“ i sve „moje“: iskustva,

postignuća, tuge, radosti, bolesti, namere, poslove, posede, rođenje i smrt, pre i posle

rođenja i smrti... Ili to vidim - ili ne vidim. Ili se tome opirem - ili se tome predajem.

...

Ko se opire Istini onoga što Jeste? Ko To vidi ili ne vidi? Lažni identitet, ego, um. Laž ne

može da vidi i prepozna Istinu. Videti i prepoznati Istinu, za laž znači njenu sopstvenu smrt.

Ono što nije, a izdaje se da jeste (ego), opire se onome što naizgled nije (jer ga ego

nesvesno previđa, ne opaža), a u stvari Jedino Jeste: to je Život Večni, Sopstvo, Biće, Čista

Svest, Apsolut, Bog... Nepodeljeno Jedinstvo Svega. Jedno.

...

Ne postoji način da Život Večni postignem, jer TO jeste ono što ja jesam na nivou Suštine,

na nivou Bića, ispod privida ovog prolaznog tela, ovog oblika koji Život uzima kao kostim u

igri Života u ovoj materijalnoj dimenziji. Ono što Jeste sve što jeste, ne mogu ni zadobiti ni

izgubiti. Može li Sopstvo izgubiti Sopstvo, tj. sebe samo? Ono što se može zadobiti i

izgubiti pripada prolaznom i relativnom, svetu dualnosti.  To što Jeste ne može biti moje

postignuće. Jedino postignuće je uklanjanje vela iluzije, vela neznanja navučenog preko

Stvarnosti, koja je beskrajna, bespočetna, sveprožimajuća, svesadržavajuća, svetvoreća...

...

Ko uklanja veo iluzije? Ja kao ego-jedinka, kao ego-svest? Ne. To je izvan moći moje

ograničene ljudske prirode. To čini Sopstvo samo.  To je čin milosti.

...

Večnost, Čista Svest, Izvor ...- obuhvata i prostor i vreme. Ona je beskraj u svim

dimenzijama Postojanja i nepostojanja. Pošto obuhvata i prostor i vreme i sve izvan njih,

Život Večni je izvan prostora i vremena: prostor i vreme su u Njemu! To je jedina „stvar“

koju ne možeš ni osvojiti, ni izgubiti. Sve ostalo što dolazi – već je izgubljeno, osuđeno na

odlazak, jer pripada prolaznosti, toku Večne Promene. Ali Večnost sama, koja sadrži i tu

Večnu Promenu – može li ona biti izgubljena?

...

Predaja Životu Večnom je konačna predaja Sebi na sopstvenom Izvoru - na Izvoru

Sopstva. To je konačno prepoznavanje i prihvatanje Sebe u Istini onoga što Ja Jesam.

*

Petar Šumski

15.05.2014.

 

Povezani članci:

- Objave

- Bog u Čoveku

- Besmrtnost

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de