Ko si Ti - to sam Ja


...
1.

...

Zatvori oči.

Zatvori uši.

Zatvori um.

Otvori srce i slušaj – srcem.

I ne pitaj: Kako?

Već učini – tako.

Um pita, um želi da zna: „kako?“

A ono, to „kako?“ – je beskrajno.

Seti se: iza svakog detinjeg : „zašto i kako?“, i odgovora: „zato i tako“, postoji novo: „a

zašto, a kako?“

Ono ti sada ne treba.

Učini To bez znanja, bez uma:

Slušaj srcem.

Ono zna „kako“ bez pitanja, bez znanja.

Jer je na Izvoru svakog znanja, Ljubav uvek zna „kako“, samo ako otvorimo srce – i

sklonimo ili utišamo sve koncepte uma: predstave, strahove, „istine“, sumnje, uverenja,

želje...

Kada nema filtera uma, Stvarnost se ukazuje u svojoj čistoti, onakva kakva jeste:

neposredovana tumačenjima, uslovljenostima i konceptima uma. Pre svakog iskustva ona -

Stvarnost – jeste.

Pre svakog iskustva - ti si ta Stvarnost. Ti si To. I sve je To.

...

2.

Kada znaš ko si, postaješ i ostaješ suštinski nevezan: za telo i njegove potrebe, život i smrt,

želje i strahove, ljude i stvari, ideje i događaje... Ta nevezanost za svet pojavnog – to je

sloboda, jedina stvarna sloboda i jedina Stvarnost, konačna Istina.

...

Znajući ko si, znaš ko je (ili šta je) svako i sve što jeste. Saosećaš, ali ne brineš – jer znaš da

patnja i bol, ma koliko izgledali stvarni – prolazni su i pripadaju iluziji. Oslobođen iluzije, više

ne kupuješ u „hipermarketu Sveta“ i svetskih događaja, već razgledaš i svedočiš ostajući

(ne)dodirnut: dirnut ali nevezan za ishod sveta. Izašao si iz iluzorne bitke polarnosti -

dvojstva u Stvarnosti Jednog. Znaš da je Svest sve što jeste: i stvaralac i Svedok, i Tragalac

i Traženo...

...

Svest je Izvor i Ušće: kružna priroda Stvarnosti, beskraj tišine u prividu toka i manifestacije:

večni Mir u promeni...

To si Ti.

Ti si To.

...

3.

Napusti zauvek vezanost za sebe, za poznatu priču o sebi. Napuštajući jedan identitet i

njegovu priču, otvara se prostor za početak druge priče, i nova priča može da počne! Jedno

je završeno, novo stoji kao mogućnost – u zametku... Ako privrženost jednom obliku i

njegovoj priči nestane – šta ostaje? Ako možeš da odbaciš vezanost i privrženost jednom

identitetu sa kompletnom njegovom pričom (sećanjima, istorijom) i ostaneš prazan, na

samom početku, ne počinjući ništa – ko si Ti? Ko si Ti u tom trenutku? Taj prošli identitet sa

svojom istorijom, neki još neodređeni, budući identitet, bilo koji identitet... – ili samo polje

mogućnosti pre svega i svakog identiteta?

...

Ti si upravo To!

...

Ako možeš biti bilo ko i bilo šta – na Izvoru, ti si samo neispoljena mogućnost, praznina pre

svake manifestacije, nepomičnost pume pred skok (u toj nepomičnost skok je već zapisan),

tišina orkestra pre prvog pokreta dirigentske palice... Koju ćeš melodiju (simfoniju) započeti

– stvar je Svesti koja se spontano izražava u odsustvu uma. Ali sa svakim početkom –

zvuk-priča-oblik-identitet-um se pojavljuje i kreće u život, i vezanost za taj oblik (priču,

identitet) počinje kao želja za životom i trajanjem – do samog kraja!

...

Ta želja za životom je vezanost za život u tom obliku i poistovećenost sa pričom koju živiš;

ona je izvor želje za trajanjem i izvor straha od smrti – ona je izvor sve (psihološke) patnje.

...

Ako odemo korak nazad, shvatamo da je samozaborav, tj. zaborav tačke Izvora svih

mogućnosti koji  jesmo – izvor patnje ovog i svih života. U toj tački Izvora pre

manifestacije, svi oblici, sve mogućnosti, sav život je Jedno – jer To nemanifestovano, Izvor

je sve manifestacije. Biti To – jedina je izvesnost, jedina mogućnost i jedina Istina. Jer to je

Život Večni, ono što život daje, ali samo ne biva ni rođeno, niti umire... Znati To i živeti To –

znači biti u Istini. A to je konačna i jedina Sloboda.

...

„Pre ovog tela i posle ovog tela – Ja Jesam.

Pre i posle svake priče – Ja Jesam.

U svakom obliku i pre svakog oblika - Ja Jesam.

U svemu - Ja Jesam.

Ja, Samorođeni: i roditelj i dete, i ono što oboje donosi u postojanje - Ja Jesam.

Život sam i Izvor Života.

Izvor svega u postojanju - Ja Jesam.

Sve u Svemu - Ja Jesam.“

*

Zabeležio milošću Jedine Stvarnosti:

P. Šumski, 19.-23.09.2014.

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de