Na početku još jedne godine, u susret Božiću, zapitao sam se šta bi nam

Stvoritelj (koji nam je već sve dao) rekao i poželeo... I evo šta mi je kroz

stihove prišapnuo:

...

Pronađi me u svojoj dobroti...

...

Kada misliš da sam te napustio
u buci i metežu tvoga života -
tad seti se: Ja te volim tvojom Tišinom...


Kada misliš da sam te ostavio
u ropstvu tvojih strasti, poseda, odnosa,
vezanosti i sudbonosnih događaja –
tad seti se: Ja te volim tvojom Slobodom Izbora...


Kad misliš da sam te napustio
jer ti uskraćujem Večne Istine -
tad seti se: Ja te volim Istinom tvoga Života.


Kada tuguješ, jer misliš da sam te zaboravio
u trenutku tvoga najvećeg pada -
tad seti se: Ja te volim tvojom Radošću
i Snagom uzdizanja...


Kada misliš da sam te ostavio
jer nema ljubavi u tvom životu i srcima onih oko tebe -
tad seti se: Ja te volim tvojim Saosećanjem
i tvojom Ljubavlju za druge...


Kada Me proklinješ što sam te ostavio
u vrtlogu sveprisutnog zla -
tad seti se: Ja te volim Dobrotom tvoga Srca...


Kada misliš da sam te napustio
pri pogledu na odraz svoga lica u ogledalu
i odraz sveta koji te okružuje -
tad seti se: ja te vidim u Lepoti Tvoga Večnog Bića...


I kada misliš da sam napustio ovaj svet
da potone u vrtlogu pohlepe i uništenja,
kada misliš da Me više nigde nema -
tad seti se da Me potražiš tamo gde Jesam:
u Tišini i Slobodi
u Istini i Radosti
u Snazi i Lepoti
u Saosećanju i Ljubavi
u Tvojoj Izvornoj Dobroti...

 

Šta god od toga
pronađeš u Sebi
znaj: to sam Ja u Tebi.

*

Petar Šumski

05.01.2016. 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de