Matias De Stefano:

Pismo predato Papi Franji

- 18. juna 2014. u Vatikanu -


...

Sa svih strana sveta mnogi hodočasnici svesti se ujedinjuju pod zajedničkom porukom Jedinstva sa ciljem da spuste Nebesa (Raj) na Zemlju.

Još od svog detinjstva, počeo sam da primam poruke od Nebesa i od Prirode o planu koji će sjediniti Nebesa i Zemlju u kontinuiranoj evoluciji, koji sam nazvao „Ater Tumti“: Nebo (Raj) na Zemlji.

Kako sam odrastao i počeo da širim svoju poruku, mnogi su mi se pridružili, jer svi mi iznutra delimo istu istinu, čak i ako je svaka osoba drugačije vidi.

Jedina Istina, Univerzalna Istina, pojavljuje se pred našim očima kada su njene poruke ujedinjene i izgovorene od ljudi koji prepoznaju, iz neutralnosti, da je Božansko prisutno u svemu, i da su njegovi oblici jednostavno alati (sredstva) koje biramo da bismo ga iskusili.

Počeli smo da integrišemo Njegove mnoge oblike i inicirali smo put Jedinstva pod nazivom Harvitum (Harwitum): Put od Severa do Juga, koji ima za cilj da objedini istorijsku potku i kulture sveta od duha, prepoznajući našu direktnu povezanost sa zemljom i univerzumom, i kroz njihovo ponovno povezivanje, da dozvoli da se raj (nebo) spusti na zemlju.

Da bismo ovo postigli, Nebeska (Rajska) vrata moraju biti otvorena. U našim biološkim telima, vrata ka duhu predstavlja hipofiza, koja povezuje svaki organ sa Božanskim kroz cirkulaciju hormona, što nas svakodnevno čini onima koji jesmo i koji želimo da postanemo.

Društvo je ništa drugo do refleksija ljudskog bića, i zbog toga, njegovi hramovi, piramide, centri kulture, džamije, crkve i katedrale su hipofiza čovečanstva, u kojima se duh kreće i daje smisao realnosti.

Hipofiza je je Ključ kojim vrata Duha mogu biti otvorena u našim životima da bismo ih transformisali – iznutra; od građanskog (ljudskog) i organskog, to je ono što su mi poruke koje sam primao tokom 2012. govorile: da je vreme da okrenemo Veliki Ključ od Severa ka Jugu, i da će Franjo biti onaj koji će otvoriti put za ostvarenje toga.

Od tog trenutka, nosio sam sa sobom T-krst Sv. Franje Asiškog, koji je takođe prepoznavao prirodu kao instrument (nosioca) božanskog – ali nikada nisam pomislio da će sledeći Papa biti prozvan Franjo, ili da će doći sa Juga.

Sada znam da ste to vi koji ćete okrenuti ključ, Vatikan, da biste otvorili vrata Neba (Raja), premeštajući svoju moć od severa ka jugu, i na taj način dopuštajući da južne zemlje počnu stvaranje civilizacije u harmoniji sa Božanskim.

...

*Zašto ići u Rim, i šta to znači “okrenuti Ključ”?*

Ključ se odnosi na oblik Vatikana, na njegova obeležja, sa punomoćjem Sv. Petra, čuvara ključeva Raja (Neba). Ovaj ključ je oduvek bio pod kontrolom Severa, sa svim njegovim tajnama i punomoćjima koja su ležala ispod, čuvajući Istinu sve do momenta silaska Neba (Raja) na Zemlju. Okrenuti ovaj Ključ znači dopustiti da svi ovi skriveni koncepti poteku nadole prema Jugu, tako da koncepti kojima je Sever dominirao, mogu biti otelotvoreni u Novom Svetu. To je simbol promene zasnovan na Svetom Trojstvu:

Hrišćanima je znan kao Otac, Sin i Sveti Duh, ali je ranije bio poznat kao Otac, Majka i Dete. U filozofiji su ga zvali Duh, Duša i Telo, a u kulturi je poznat kao Zvuk, Svetlo i Oblik; što nauka naziva Frekvencija, Energija i Materija.

Naša namera je da sarađujemo u transformaciji ovih koncepata, vraćajući ih njihovom izvornom značenju – da ih vratimo izvoru, da prepoznamo reči, zvuk, muziku i frekvenciju kao ključeve ka beskonačnoj transformaciji koju nam nudi Bezuslovna Ljubav.

Bezuslovna Ljubav je ljubav bez uslova, bez ograničenja; zbog toga, da bi se duh slobodno izrazio u našim životima, mi moramo da izrazimo ljubav kroz oslobađanje naših sistema verovanja, oslobađajući druge od njihovih ideologija, kao i našu sopstvenu percepciju – da budemo slobodni od sebe, i na taj način, oslobodimo druge.

...

*Vatikan kao hipofiza*

Ako je svet naš biološki produžetak, tada je to i naše društvo, i zato naši hramovi predstavjaju centre veza koje ujedinjuju grad sa njegovim duhom. Iz istog razloga, u našoj trenutnoj globalnoj kulturi, Vatikan je Hipofiza svih hipofiza sveta. Ako bi veliki pomak u svesti trebalo da se generiše odatle, u oslobađanju informacija, u podršci transformaciji socijalnog bića (tela), u presađivanju njegovih temelja, u njihovoj suštini i u otpuštanju određenih oblika i ideja, onda bi ceo svet počeo da se menja, bez obzira na otpor koji bi određeni delovi socijalnog bića (tela) mogli da postave, što nije ništa drugo do simptom njihovog sedelačkog običaja.

...

*Pomak od ideološkog ka biološkom sistemu*

Ovo se odnosi na trenutak kada su ljudi izgubili vezu sa božanskim, kada smo počeli da se osećamo izgubljenim u ovome svetu, zaboravljajući našu sopstvenu božanstvenost. Mi smo se isključili (diskonektovali) iz naše božanske i biološke evolucije na Zemlji, stvarajući ideologije koje su proizvele paralelne sisteme harmoničnom razvoju raja u ovome svetu, što nas je vodilo našim sadašnjim konfliktima koje smo sami stvorili. Iz tog razloga, mi predlažemo povratak biološkoj primeni božanskog, da bismo mogli još jednom da se pridružimo evolutivnom toku ovoga sveta.

...

*Postati svestan novog sveta*

Kako sve kulture, tradicije i religije kažu: mi smo na pragu velikih promena, nove ere koja će doneti novo čovečanstvo. Ipak, to se uvek dešava, u kontinuitetu, jer evolucija je kontinuiran proces, zbog čega se uvek osećamo da smo na pragu promena, jer mi smo uvek učesnici u mogućnosti transformacije svega. Danas, sloboda koju naše biće oseća u solidarnosti, dovela nas je do vremena velike fleksibilnosti da ko-kreiramo sistem sposoban da omogući transformaciju na koju nas evolucija poziva. Ovo su nova vremena, sada, od ovog trenutka…

...

*Cilj Arsajan Fondacije*

Fondacija koju smo osnovali u Venado Tuerto, u Argentini, 2013. godine, ima za cilj da sarađuje u transformaciji našeg društva ka mehanizmu biološke evolucije koja podržava harmoničan razvoj duha, sopstva, ljudi i Zemlje, na osnovu ranije pomenutog pricipa Svetog Trojstva. Namera je da se šire aktivnosti koje podižu svest o drugačijoj realnosti, stvarajući aktivnosti koje podržavaju više integrisano razumevanje života u svetu, upravljajući i udarajući temelje sistema koji se mogu primeniti na obrazovanje, zdravstvo, ekonomiju i politiku, između ostalog.

Na javnim skupovima obično objašnjavam da je naš sadašnji sistem za Zemlju isto što i bolest za telo: to nije nešto loše, već samo znak imanentne transformacije koji telo (svet) pokazuje u suočavanju sa nečim što još uvek nije u stanju da integriše i prevaziđe.

Sve što kritikujemo, ma koji sistem da je u pitanju, je neoprostivo, jer je samo odraz naše sopstvene nesposobnosti. Iz tog razloga, naš pokret nije tu da kritikuje ili sudi, već pre da ujedini snage, da oda priznanje i zahvali se, u cilju integrisanja i prevazilaženja istorije. Ali samo oni koji su stvorili sistem, zaista mogu i da ga promene, i to će to učiniti samo ako su dosledno usklađeni sa Istinom i Ljubavlju. Mi ne želimo da promenimo stvari zato što je ono što već postoji loše ili zato što nam se više ne sviđa; mi želimo da promenimo sve jer nas je Bog, iz svoje ljubavi, obdario darom evolucije i transformacije, što je najveća težnja i dar koji smo primili – dar koji nas je učinio onima koji danas jesmo, i koji će nam omogućiti da otelotvorimo potencijale koje imamo, ali samo ukoliko se predamo promeni i to zajedno.

Vatikan - njegova crkva, naša crkva i crkva sveta, stvorio je sistem ljubavi zasnovan na bolu i patnji, koji se danas stidljivo menja u onaj zasnovan na radosti i prihvatanju. Verujemo da će se njegove forme otvoriti, pošto samo oni iznutra koji su ga stvorili i veruju u ovaj sada stagnantan sistem, iz svoje ljubavi mogu ga transformisati.

Naš predlog je, da u nekom trenutku, ne u strahu, već sa ljubavlju, ljudska istorija koja leži ispod Vatkana bude ponuđena svetu; arhive koje prikrivaju našu svetlost, koje su, znam, bile čuvane za naše dobro, ali u ovim novim vremenima treba da ih priznamo da bismo znali ko smo, da bismo zatvorili ovu priču sa ljubavlju i prešli u novu realnost, prepoznajući nas same kao ono što zaista jesmo.

Nema veće ljubavi ili oslobođenja za sopstvo od prepoznavanja sopstvene istorije u cilju razumevanja svoje sadašnjosti i stvaranja budućnosti … a u rukama Crkve leži mogućnost da ponudi takvu bezuslovnu ljubav svetu, kroz priznavanje da smo svi pred Bogom jednaki kao Njegova deca, i da je Njegova najveća želja da mi to shvatimo.

Tako, u vašim rukama leži najveća ponuda koju poslednjih 2000 godina istorije može dati generacijama narednih 2000 godina: da okrenete Ključ, oslobađajući Nebo (Raj) na Zemlji, i priznajući našu božanstvenost za stvaranje naše nove istine u Ljubavi, koja je stalna promena.

Evolucija je od nas načinila ovo što jesmo, i kroz transformaciju i prepoznavanje nas samih, postaćemo božanska bića koja smo predodređeni da budemo.

...

*“Lamek, malo pažnje ste posvetili…” *

Dan pre no što sam primio poziv od Monsinjora Karčera, nebeski glasovi ponovili su mi sledeću frazu opet i opet… “Lamek, malo pažnje ste posvetili…”

Nikada nisam čitao Bibliju, i da budem iskren, znam tako malo o religijama. Možda je to ono što mi omogućava da volim sve religije podjednako, i da verujem porukma koje sam primio. Nisam znao ko je Lamek bio, pa sam potražio na internetu. Posle mnogo istraživanja, bio sam zapanjen onim što sam otkrio. Iz perspektive hrišćanske vere, Lamek je verovatno jedna od najvažnijih prećutanih (skrajnutih) figura koje su uticale na našu trenutnu istoriju.

Pretpostavljam da znate na koga ukazujem: ne na Nojevog oca, već na sedmog potomka Kainovog. “Sedam puta preko mog imena biće Osveta”. Lamek je, kao potomak Kainove loze, bio jedan od najvećih grešnika u istoriji; prvi bigamista, ubica i varvarin koji je imao obraza (smelosti) da osudi svoje potomke da bi zadržao moć i kontrolu, i koji se usudio da kaže, prema Pismu: “Sedamdesetsedam puta preko mog imena biće Osveta”.

Ako uzmemo poreklo ove priče koja datira unazad 26 hiljada godina (od pojave našeg čovečanstva), i računamo sedamdeset sedam godina po generaciji, a zatim pomnožimo 70 puta 7, dobijamo ni manje ni više od 37.000 godina istorije. To znači da je Lamek, u svojoj pohlepi, osudio celokupnu našu istoriju.

Delim ovu priču sa vama, jer temelji Crkve i mnogih verovanja Srednjeg Istoka, imaju svoje poreklo u legendama o Kainu, Avelju i Setu, deci Adama i Eve; temelji koji su oblikovali našu realnost – zbog čega, unoseći našu svesnost u njih, možemo integrisati i otpustiti greške prošlosti, koje su bile ništa drugo do neasimilovana iskustva.

Njegova optužnica pokazuje, u izvesnom smislu, kako je rano čovečanstvo bilo osuđeno na dekadenciju, isključenost i gubitak svrhe i istine, odvajajući nas od ljubavi kroz strah i konfuziju, progon i osudu. Ali istorija može biti isceljena, što ne znači da ćemo postići sve u ovom životu, ali da danas možemo otpočeti da razotkrivamo našu istoriju, da prihvatimo Lameka, da ga volimo, i proširimo Ljubav koju on nije bio u stanju da živi ili prizna spram celine naše istorije. Ovo možemo postići jedino kroz oslobađanje takvih obrazaca, dopuštajući sebi da se slobodno transformišemo, predajući se kako nas je Isus učio.

Voleći svoga bližnjega, i shvatajući da ne postoji hram u kome ćemo pronaći Boga, već u mestu gde smo podigli kamen da bismo Ga našli.

Stoga, vreme je da se podigne najveći Kamen od svih, onaj Sv. Petra, i otkrije istina o Bogu sakrivena ispod. Vreme za ostvarenje naše istine, da će nas “samo Istina Osloboditi.”

Vreme u kome se nalazimo, pruža mogućnost da iscelimo svoje sopstvene kreacije, i integrišemo i nadiđemo sopstvena iskustva. Istinsko pitanje je imamo li dovoljno hrabrosti da prihvatimo toliko slobode za nas same i druge, i da prepoznamo Boga u svakom živom biću izvan svih religija ili verovanja. Pitamo se da li smo zaista spremni da sarađujemo u Božjem Planu koji je - da se neprekidno transformišemo na putu ljubavi i radosti, gde žrtva nije ništa drugo do doslednost i istrajnost stavljanja naših najdražih kapaciteta za rad u službi Svega.

Ulazimo u novo vreme i prostor; nije stvar u tome da se zapitamo da li smo izabrali da to uradimo, već jednostavno stvar pitanja kada i kako ćemo to učiniti.

Naš predlog je da se to učini Uvek počevši od Danas, kroz Oslobođenje i prihvatanje Svega što postoji, uključujući i tamu, koja nije ništa drugo do čedo Božje, adolescent koji još uvek nije našao sebe, i kome kroz naše živote pomažemo da to učini. U prepoznavanju i transformaciji nas samih, mi jednostavno izražavamo želju božanskog.

...

*Ključevi slobode*

Dva drveta formiraju stubove naše egzistencije, čije grane daju život Svemu-Što Jeste: Drvo Života, što je evolucija, ljubav i transformacija. To je poreklo dva bića, naše majke i našeg oca, koje neki nazivaju Adam i Eva, a koje drugu znaju kao dvostruku DNK spiralu. Ova spirala je poput solidnog debla iz koga izbijaju grane, i u njenoj unutrašnjosti leži moć transformacije svega. Drugo drvo je Drvo Mudrosti, koje daruje razum, svesnost i svrhu u životu. Ipak, ako je takvo znanje korišćeno za kontrolu, obmanu i konfuziju, ovo drvo daruje najgore od grehova: pohlepu, zloupotrebu moći, mržnju, kontrolu…

Oba stabla su sveta i postoje u nama.

Mogli bismo ih nazvati dušom i duhom u jednom telu, a isto tako i krvlju i neuronima.

Potencijal života i svesti – jedinstva dva drveta, prebiva unutra. Ujedinjeni, mogu stvoriti najveće oslobođenje, koje nije oslobođenje od ugnjetavanja spoljašnjeg sveta, već od represije unutrašnjeg.

Delimo sledeće jednostavne ključeve da osvetle naše biće sa svima

drugima:

* Mi smo ono što jedemo. Naša hrana postaje krv, naša krv je DNK, a naša DNK sačinjava oba stabla Postojanja: ako jedemo svetlost, onda ćemo postati svetlost iznutra, a svetlost je rođena od drveća koje je udiše: u voću i semenkama obitava svetlost koja će nas osloboditi iznutra.

* U prihvatanju i priznavanju da je sve kreacija Božanskog, shvatamo da su svetlo i tama - brat i sestra, ne neprijatelji, koji će doći zajedno ako možemo da oprostimo nama samima, integrišemo i budemo zahvalni na onome što smo sami naučili.

Pomažući svima da se povežu sa svojom unutrašnjom istinom, koja je istina svake osobe, videćemo da istina teče kroz naše živote, učeći ljude da uče iz sebe, bez zavisnosti.

Možda, ako bi poruka promene došla od samog srca Crkve, iz srca, tada bi svet bio u stanju da ponovo pronađe svetlo, ne spolja, već iznutra, stvarajući konačno: katedrale u našim srcima.

Nemajući šta više da kažem, i izražavajući našu snažnu podršku za podvig ovog novog otvaranja, zahvaljujemo Vam što ste izabrali da ispunite ovu ulogu koja seže izvan jedne religije i koja je za sve nas.

Iskreno, i iz najvećih prostranstava Bezuslovne Ljubavi,

Matias De Stefano

*

13 ponuđenih predmeta

...

Značenje predmeta koje Vam nudim od Srca u ime

cele mreže Hodočasnika

U ovoj maloj kutiji, predajemo vam ono što su za nas velike alatke, kao oblik ponude i priznanja, i kao znak podrške Volje mnogih koji veruju u vas kao kapiju koja vodi Promeni, i kao molitvu za vas, na naš način.

Priznajemo da su ovo izazovna vremena za arhitekte promene, ali znam da što više ljudi dođe iz neutralnosti, prepoznajući volju i želju da bude JEDNO dok nastavlja da se menja i upoznaje sebe bolje, sva ograničenja koja smo stvorili mogu biti prevaziđena kroz jednostavan čin ljubavi, što bivanje učesnikom u ovoj promeni čini tako prijatnim. Iz tog razloga, nema ničega čega bi se trebalo bojati; postoji samo podrška, i mada mnogi od nas nisu religiozni, mi ujedinjujemo sva verovanja, vere i kulture – sve, fokusirajući se na nameri da budemo prisutni, držeći stubove ove planetarne promene.

Mi smo misionari Božanskog i deca Zemlje, a i jedno i drugo nas poziva na promenu.

Ovde se nalaze ponude koje sadrže nameru hiljada ljudi koji veruju u jedinstvo:

1 – Kvarc u crnoj vrećici:

Sajber-tehnologija je načinjena od kvarca, od minerala, što znači da je informacija obrađena u kompijuteru ista informacija obrađena mineralima. Iz tog razloga, mi nudimo kvarc i minerale svima, kao što smo ih koristili kao način razmene informacija. Ovakj kvarcni kristal je bio prisutan na svakom okupljanju u Spirali koju smo sproveli kroz 24 grada od Madrida do Rima, između 18. maja i 15. juna 2014. U njemu su glasovi, namere, reči i pesme ljubavi koje odjekuju kroz sve katedrale, a mi ga nudimo vama tako da kada ga držite, možete osetiti snagu i zaštitu svih energija koje smo pokrenuli. Ova energija ima za cilj da vas podrži kao sredsvo promene u crkvi; kao što ste tražili: “Molite za mene”. Većina nas smo hrišćani po rođenju i kršteni smo, ali mi nismo Katolici niti prenosimo dogmu; mi smo prosto tu da sarađujemo, iz neutralnosti, sa svima onima koji znaju da u njihovim dušama leži ključ koji može da otvori kapije sveta. Na ovaj način, naši glasovi, sadržani unutar ovog kristala kvarca, pružaju vam svu tu snagu i podršku.

2 - Mali beli kvarc:

Smatram ovo “pen-drajvom” (memorijskom olovkom) koja sadrži informacije o 80 zemalja sa najmanje 6 kontinenata. Ovde je Zemlja položila sve neophodno, tako da će onaj koji ga poseduje, biti povezan sa mudrošću Majke koja nam je dala život.

3 – Sfera sačinjena od novčića:

To je sveta geometrija. To je predstavljanje potencijala zračenja bića, božanskog stvaranja u svoj svojoj raskoši. Osoba koja mi je ovo dala, jednostavno je rekla da vizualizujete sebe unutar sfere, kao da ste Vitruvijanski čovek (čovek savršenih proporcija, po Vitruviju – prim.prev.*), što će biološki dati strukturu molitvama i namerama povezanim sa celom kreacijom.

4 – Harwitum pen-drajv i novčić:

Novčić je tu da nas podseti da smo Svi Jedno, nešto što nosi nezamislivu vrednost, ali je istovremeno jednostavno, kao produžetak potencijala Vitruvijevog čoveka. Na Harwitum pen-drajvu nalaze se tri knjige koje sam napisao i dva videa: jedan koji objašnjama Roma-amoR Spiralu (Rim-miR, na srpskom, ili Rim- Ljubav, na italijanskom* - prim.prev.), i još jedna pesma koju je devojka izmenila za vas. Pored toga, postoje neke fotografije koje delim da bih pokazao šta se dogodilo 15. juna.

5 – Čioda sa Zastavom Mira:

Kao simbol jedinstva i mira, neko mi je ovo dao za vas, kao podsećanje da je Sveto Trojstvo u svemu, i da je naša uloga da postanemo svesni donošenja božanskog na Zemlju kroz srce.

6 – Odsečeni Krst:

To je drevni simbol, ali onaj koji je Benjamin Solari Paravićini, argentinski prorok, redizajnirao u svrhu povratka u novu osu ljudskosti. Počeli smo da koristimo ovaj simbol kada smo primetili da se mnoge od njegovih indikacija ogledaju (odražavaju) u koracima koje smo preduzeli, tako da je postao neka vrsta amblema koji nas je doveo skroz dovde, kao grupu “krstaša” koji su stigli u Rim da ponude Ljubav.

7 – Paravićinijeve knjige:

Ovde nudimo ono što nam je dato od strane rosarijanskog staratelja još neotkrivenih Benjaminovih proročanstava, koji, nakon saznanja da će ona stići u vaše ruke, nije imao nikakve sumnje dajući ga njemu za nas, tako da možete da pogledate kroz ta proročanstva.

8 – Mala bela vreća:

Ona sadrži tri vrste kristala, koji predstavljaju Trojstvo. Oni su povezani sa katedralama sva 24 grada Spirale, pošto je svaki od njih bio položen unutar njihovih zidina. To su kvarc, Herkimer kristal i rubin.

9 – Mala žuta vreća:

Ona sadrži so iz Salar de Uinu, slane ravnice u Boliviji. Kao takva, ona predstavlja čistu svest čitave Južne Amerike na svim ravnima postojanja. Nudimo je vama kao simbol jedinstva između zemlje i neba, jer se oni tamo spajaju u svojoj refleksiji, tako da možete nositi malo fizičkog svetla koje je naša Majka Zemlja.

10 – Krst Sv.Franje Asiškog:

Ovo je isti T-krst koji mi je dat prve nedelje jula 2012. u San Francisku, SAD, koji me vodio širom sveta noseći poruku Sv.Franje, sve dok nisam otkrio da pravi cilj poruke nije Franja od Asizija, već vi. Zato ga sada dajem vama, jer je to T-krst koji me je doveo da vas danas.

11 – Tigrovo oko:

Ovaj mali medno-obojeni kamen je mineral povezan sa zaštitom i brigom o onome koji ga gleda. Neko ga je dao meni, ali je vama mnogo potrebniji.

12 – Rune u maloj zelenoj vreći:

Po dolasku u Rim, tri dana pre prijema kod Monsinjora Karčera, dobio sam poruku na kojoj je pisalo: “Jednom date rune treba opet da budu vraćene.” U potrazi za smislom ove poruke, otkrio sam da su ove rune zapravo etrurski kodovi - ne nordijski, već italski, i da su ih ti ljudi prihvatili posle migracija italijanskog naroda tokom rimskih osvajanja. One su 24 koda koja usidruju Božansko. Postoji još mnogo toga iza njih, ali važno je da one treba da se vrate u Rim, gde im je mesto, i da svesno budu prepoznate kao kodovi koji su omogućavali širenje putevima Evrope. Možda se danas mogu vratiti da prošire puteve ujedinjenog srca, Svetog Srca, koje nije samo Hrist, već čitavo Čovečanstvo.

13 – Pismo:

U ovom pismu delim poruku u ime svih onih koji su išli ovim putem, što me je i dovelo ovde: da okrenemo Ključ, da otvorimo kapije i slobodimo se, i na taj način donesemo Nebo na Zemlju.

13 predmeta i ponuda koje predstavljaju 12 kuća Nebeskih i Sunce koje ih ujedinjuje, čineći nas onim što jesmo… Hrist i Apostoli, broj božanskog stvaranja, Majke, Oca i Deteta…

Od čistote Duha, dubine Duše i topline Tela, svaki od ovih materijalnih predmeta usidruje najmoćnije energije koje će zračiti svetlost oko vas, Veru, podsećajući vas da postoje ljudi izvan Crkve, van religije, koji su tu da vas podrže i mole se za vas.

Iskreno,

Matijas De Stefano

*

Vrata koja se otvaraju

...

To je poverenje i vera da smo sposobni da kreiramo i ko-kreiramo stvarnosti koje se kreću i transformišu našu spoljašnjost i unutrašnjost. Iz tih oblika, alata, znanja i iskustava koje posedujemo na ovaj ili onaj način, dolazimo do saznanja da bez volje da se pokrenemo napred iz srca, i slobode da pravimo svoje izbore, ništa nećemo postići u ovome svetu.

Ovaj Put je putovanje koje nas poziva da vidimo da snaga naše volje leži u unutrašnjoj mudrosti srca, prepoznajući da su naše alatke i znanja samo saradnici u onome što su naš duh i duša već spremni da sprovedu.

Više nego ikada, promena je u našim rukama, tako da moramo biti jako pažljivi sa našim akcijama, jer ako ne delujemo sa mesta bezuslovnosti i slobode, mi ćemo kao i do sada ponavljati iste obrasce.

Moramo biti Slobodni, ali iz Reda; moramo Ljubiti, ali iz Slobode. Moramo delovari iz Srca, ali sa Svesnošću; moramo transformisati Svet, ali sa Poštovanjem… Mi smo JEDNO, i ono što jedna osoba učini utiče na sve ostale, zbog čega moramo biti mudri iz srca dok sve pokrećemo, jer sve može biti pokrenuto.

U tome leži razlog povratka Osnovama (Temeljima): ako mislimo o budućnosti bez ljubavi prema sadašnjosti i bez oslobađanja prošlosti, to je isto kao da gradimo objekat na vrhu stare kuće bez konsultacije sa njenim stanarima, i bez provere temelja (osnova) koji je podržavaju. Povratak našim Osnovama (Temeljima) znači prepoznati snagu onih koji žive u sadašnjosti, tako a zajedno možemo izgraditi budućnost.

“Zapamtite Prošlost, Priznajte Sadašnjost, Rekonstruišite Budućnost.”

Nastavljamo dalje… sve više UJEDINJENI.

...

Prevod sa engleskog: P.Šumski

 

*

Linkovi:


https://www.facebook.com/HARWITUM/

*

Matías De Stefano - The Spirit`s Purpose on Earth - s prevodom

*

Un nuevo "Estado de conciencia"- Hablamos con MATÍAS DE STEFANO - ("State of Consciousness: o Državi Svesti – u osnivanju)

*


The Letter Given to Pope Francis

...

From all over the world, many pilgrims of consciousness are uniting under a shared message of Unity with the objective of bringing Heaven to Earth.

Since I was a child, I began receiving messages from the Heavens and from Nature about a plan that would unify Heaven and Earth in contiguous evolution, which I called “Ater Tumti”: Heaven on Earth.

As I grew and began to share my message, many people joined alongside me, as we all shared the same truth within, even though each person saw it differently.

The only Truth, the Universal Truth, appears before our eyes when its messages are unified and spoken by people who recognize, from neutrality, that the Divine is in everything, and that its forms are simply the tools we choose to experience it.

We began to integrate its many forms, and we initiated a journey of Unity called Harwitum: the Road from North to South, which aims to unify the historical web and cultures of the world from spirit, recognizing our direct connection to the earth and the universe, and through their reconnection, allow heaven to descend on earth.

To achieve this, the doors of heaven had to be opened. In our biological bodies, the door to the spirit is the Pituitary gland, which connects each organ to divinity through the circulation of hormones, which make us who we are each day and who we want to become.

Society is nothing more than a reflection of the human being, and for this reason, its temples, pyramids, cultural centers, mosques, churches and cathedrals are the Pituitary of civilization, in which spirit moves and gives meaning to reality.

The Pituitary Gland is the Key by which the door of Spirit can be opened in our lives to transform them, from within; from the civic and the organic, which is what the messages I received during 2012 were telling me: that it was time to turn the Great Key from North to South, and that Francis would be the one to open the way for its realization.

From that moment on, I have carried the Cross Tau of St. Francis of Assisi with me, who also recognized nature as a vehicle of divinity – but I never would have thought that the next Pope would be named Francis, or that he would come from the South.

Now I know that is it you who can turn the key, the Vatican, to open the gates to Heaven, shifting its power from north to south, and in this way allowing the southern countries to begin creating a civilization in harmony with the Divine.

*Why go to Rome and what it means to turn the Key*

T
he Key refers to the shape of the Vatican, to its emblems, and to the mandate of St. Peter, the keeper of the keys to Heaven. This key has always been controlled by the north, with all its secrets and mandates lying beneath, guarding the Truth until the moment that the Heavens descend to Earth. To turn this Key is to allow for all these hidden concepts to flow down toward the South, so that the concepts the north has dominated can be embodied in the New World. This is a symbol of change based on the Holy Trinity:

Christians know it is as the Father, the Son, and the Holy Spirit, but previously it was known as the Father, the Mother, and the Child. In philosophy it has been called Spirit, Soul, and Body, and in culture it is known as Sound, Light, and Form; what science calls Frequency, Energy, and Matter.

Our intention is to collaborate in the transformation of these concepts, bringing them back to their original meaning – to return to the source, to recognize words, sound, music, and frequency as the keys to the unlimited transformation that Unconditional Love offers us.

Unconditional Love is love without conditions, unrestricted; which is why, for spirit to express itself freely in our lives, we need to express love through the liberation of our own belief systems, releasing others from their ideologies as well as our own perceptions – to be free from ourselves, and in this way, free others.

*The Vatican as the Pituitary Gland*

I
f our world is a biological extension, then our society is as well, and therefore our temples represent the centers of connection that unite a city to its spirit. For this same reason, in our current global culture, the Vatican is the Pituitary of all the pituitary glands of the world. If a great shift in consciousness were to be generated from there, in the releasing of information, in support of the transformation of the social body, in the replanting of its foundations, of its essence, and in letting go of specific forms and ideas, then the whole world would begin to change, regardless of the resistance that certain parts of the social body might put up, which is nothing more than a symptom of their sedentary custom.

*Shift from an ideological to a biological system*

T
his refers to the moment when humans lost connection to the divine, when we began to feel lost in this world, forgetting our own divinity. We disconnected from our divine and biological evolution on the earth, creating ideologies that produced parallel systems to the harmonious development of paradise in this world, which have led us to our current conflicts, which we ourselves created. For this reason, we propose a return to the biological application of divinity, to be able to join once again in the evolutionary flow of this world.

*To become conscious of a new world*

A
s all cultures, traditions, and religions say: we are on the cusp of a great change, a new era that will bring a new humanity. However, this is always happening, continuously, since evolution is a continuous process, which is why we always feel on the cusp of change, for we are always participants in the possibility to transform everything. Today, the freedom that our being feels in solidarity has brought us to times of great flexibility to co-create a system capable of allowing the transformation that evolution calls for. These are the new times, then, from this now...

*Objective of the Arsayian Foundation*

T
he foundation we established in Venado Tuerto, Argentina, in 2013, aims to collaborate in the transformation of our society towards a mechanism of biological evolution which supports the harmonious development of spirit, the self, humans, and the Earth, based on the principles of the Holy Trinity previously mentioned. The intention is to share activities that raise awareness about a different reality, creating activities that support a more integrated understanding of life in the world, administering and constructing the foundations of systems that can be applied to education, health, economy, and politics, among others.

In the plazas I usually explain that our current system is to the Earth what sickness is to the body: it is not something bad, but only a sign of an immanent transformation that the body (the world) exhibits in the face of something that it has not yet been able to integrate and transcend.

Everything we criticize, whatever system it may be, is only reprehensible for being a reflection of our own incapacities. For this reason, our movement has not come to criticize or judge, but rather to unite forces, to honor and thank, in order to integrate and transcend history. But only those who created the system can truly change it, and they will do so only if they are consistently aligned with Truth and Love. We don't want to change things because what already exists is bad or because we don't like it anymore; we want to change everything because God, from his love, endowed us with the gift of evolution, of transformation, which is the greatest yearning and gift we have received – a gift which has made us who we are today and which will allow us to embody what our potential holds, but only if we surrender to the change as well, together.

The Vatican – their church, our church, and the church of the world, has created a system of love based on pain and suffering, which today, is timidly changing to one of joy and acceptance. We trust that its forms will open, as only those from within who have created and believed in this now stagnant system, can from their love transform it.

Our proposal is that at some point, not in fear, but with love, that the human history lying beneath the Vatican will be offered to the world; archives that conceal our light, which I know have been kept for our own good, but in these new times we need to acknowledge them in order to know who we are, to close this story with love and to transcend to a new reality, recognizing ourselves as we truly are.

There is no greater love or liberation for the self than to acknowledge its history in order to understand its present and create its future...and in the hands of the church lies the ability to offer such unconditional love to the world, through the recognition that we are all equal children before God, and that His greatest wish is for us to realize it.

Thus, in your hands lies the greatest offering that the last 2,000 years of history could give to the generations of the coming 2,000: to turn the Key, freeing Heaven on Earth, and recognizing our divinity for the creation of our new truth in Love, which is constantly transforming.

Evolution has made us what we are, and it is through transforming and recognizing ourselves that we will become the divine beings we are destined to be.

"Lamech, little care you've taken...”

O
ne day before receiving the call from Monsignor Karcher, heavenly voices repeated the following phrase to me over and over again...Lamech, little care you've taken...

I have never read the Bible, and to be sincere, I know very little about religions. Perhaps this is what allows me to love all religions equally, and to trust in the messages that I receive. I did not know who Lamech was, so I looked it up on the internet. After much research, I was astounded by what I discovered. From a perspective of Christian belief, Lamech is probably one of the most important and popularly left out figures that impacted our current history.

I assume you know who I am referring to...not to the father of Noah, but to the Seventh descendent of Cain. “Seven times over my name will be Avenged”. Lamech then, being a descendent of Cain's lineage, was one of the greatest sinners of history; first a bigamist, murderer and barbarian, who had the audacity to condemn his own progeny to maintain power and control, and who dared to say, according to the Scriptures: “Seventy-seven times over my name will be Avenged”.

If we take the origin of this story as dating back 26 thousand years (the emergence of our humanity), and we ascribe seventy-seven years per generation, then multiply by 70 times 7, we get no more than 37,000 years of history. This means that Lamech, in his greed, condemned the entirety of our history.

I share this story with you because the foundations of the church and many Middle-Eastern beliefs hold their origins in the legends of Cain, Abel, and Set, children of Adam and Eve; foundations that have shaped our realities – which is why, by bringing our awareness to them, we can integrate them and relinquish the errors of the past, which were no more than unassimilated experiences.

His indictment shows, in some sense, how early mankind was condemned to decadence, disconnection, and the loss of purpose and truth, separating us from love through fear and confusion, persecution and judgement. But history can be healed, which isn't to say we will achieve everything in this life time, but that today we can begin to untether our history, to embrace Lamech, to love him, and to extend the Love that he was not capable of living or recognizing to the entirety of our history. We can only achieve this through the liberation of such patterns, allowing ourselves to freely transform, surrendering as Jesus taught us.
By loving they neighbour, and realizing that there is no temple to find God, but in the place where we lift a stone to find Him.
Hence, it is time to lift the biggest Stone of all, St. Peter's, and discover the truth of God that is hidden beneath.
The realization of our truth, that “only the Truth will set us Free.”

The times we are in offer the opportunity to heal our own creations, and integrate and transcend our own experiences. The true question is whether we have enough courage to accept so much freedom for ourselves and for others, and to recognize God in every living being beyond all religion or belief. We are asking ourselves if we are truly willing to collaborate in God's Plan, which is to constantly transform on a path of love and joy, where sacrifice is nothing more than the consistency and perseverance of putting our most beloved capacities to work, in service to the All.

We are entering into a new time and space; it is not a matter of asking ourselves whether we chose to do it, but simply a matter of asking ourselves when and how we will do it.

Our proposal is to do it Always starting Today, through the Liberation and acceptance of All that exists, including darkness, which is no more than a child of the Divine, an adolescent who still has not found himself, and who through our lives, we are helping to do so. In recognizing and transforming ourselves, we are simply expressing the wish of the divine.

*The keys of freedom*

T
wo Trees form the pillars of our existence, whose branches gave birth to All-That-Is: the Tree of Life, which is evolution, love, and transformation. It is the origin of two beings, our mother and father, whom some call Adam and Eve and whom others know as the DNA Double Helix. Its spiral is like a solid trunk that branches out, and from its interior, lies the power to transform everything. The second tree is the Tree of Wisdom, which endowed reason, consciousness and purpose to life. Yet, if such knowledge was used for control, deception, and confusion, this tree bestowed the worst of sins: greed, abuse of power, hatred, control...
Both trees are sacred, and both exist within us.
We could call them soul and spirit in one body, as well as blood and neurons.
The potential of life and consciousness – the union of the two trees, resides within. United, they can create the greatest liberation, which is not from the oppression of the external world, but from the repression of the internal.

We are sharing the following simple keys to illuminate our being with everyone:

*We are what we eat. Our food becomes blood, our blood is DNA, and our DNA constitutes both trees of Existence: if we eat light, then we will become light from the inside, and light is born from trees, which breath it: in fruits and seeds resides the light that will liberate us from within.

*In accepting and recognizing that everything is a creation of the Divine, we realize that light and darkness are siblings, not enemies, who will come together if we can forgive ourselves, integrate, and feel grateful for what we have taught ourselves.

In helping everyone reconnect with our inner truth, which is the truth of each person, we will see truth flow through our lives, teaching people to learn from themselves, without dependencies.

Perhaps if the messages of change were to be carried out by the heart of the Church, from the heart, then the world would be able to find the light once again – not outside, but inside, creating in the end: cathedrals in our hearts.

Without more to say, and expressing our strongest support for the labours of this new opening, we thank you for having chosen to fulfill this role which extends beyond a single religion, and is for us all.

Sincerely, and from the most ample of Unconditional Love,

Matías de Stefano

*

The 13 Objects OfferedThe meaning of the objects that I offer to you from the Heart on

behalf of the entire Network of Pilgrims


In this small box, we hand over what for us are great tools as a form of offering and recognition, and as a sign of support of the Will of many who trust in you as a gateway toward Change, and as a prayer, in our own way, for you.

We recognize that these are challenging times to be architects of change, but I know that if more and more people come together from neutrality, recognizing the will and desire to be ONE while continuing to change and know ourselves better, all limitations we create can be transcended through the simple act of love, which makes being a participant of this change so enjoyable. For this reason there is nothing to fear; there is only support, and although many of us are not religious, we unite all beliefs, faiths, cultures – everything, focusing on the intention to be present, holding up the pillars of this planetary change.

We are missionaries of Divinity and children of the Earth, and both are inviting us to change, just as they are.Herein lie the offerings that hold the intention of thousands who trust in unity:

1 – The Quartz in the black bag:

Cyber technology is made from quartz, from minerals, which means that the information processed in a computer is the same information processed by minerals. For this reason, we offer quartz and minerals to everyone, as we use them as a way of exchanging information. This quartz crystal was present at every gathering in the Spiral that we carried out across 24 cities from Madrid to Rome between the 18th of May and the 15th of June, 2014. Within it are the voices, intentions, words, and songs of love that resonated through every cathedral, and we offer it to you so that when you hold it, you may feel the strength and protection of all the energy we have moved. This energy is meant to support you as an agent of change within the church; as you requested: “Pray for me”. The majority of us are Christians by birth, and baptized, but we are not Catholics nor do we carry dogma; we are simply here to collaborate, from neutrality, with all those who know that in their soul lies a key capable of opening the gates of the world. In this way, our voices, contained inside this quartz crystal, are so you may receive all this strength and support.

2 – The small white quartz:

I consider this a “pen-drive” that contains the information of 80 countries in at least 6 continents. Here the Earth has deposited everything necessary so that he who possesses it will be connected to the wisdom of the Mother who gives us life.

3 – The Sphere made of coins:

It is sacred geometry. It is the representation of the potential of a being's radiance, divine creation in all its splendour. The person who gave this to me simply said for you to visualize yourself inside the sphere, as if you were the Vitruvian Man, which will biologically give structure to the prayers and intentions connected to all of creation.

4 – The Harwitum pen-drive and the coin:

The coin is to remember that we Are All One, something that carries unimaginable value but is simultaneously simple, as an extension of the potential of the Vitruvian Man. On the Harwitum pen-drive there are 3 books written by me, and two videos: one that explains the Roma-amoR Spiral, and another of a song that a girl has modified for you. In addition, there are some photos that I share to show what took place on the 15th of June.

5 – The pin with the Flag of Peace:

As a symbol of unity and peace, someone gave this to me to give to you, to remember that the Holy Trinity is in everything, and that our role is to become conscious of bringing the divine to earth through the heart.

6 – The Trimmed Cross:

It is an ancient symbol, but one that Benjamín Solari Parravicini, an Argentine prophet, redesigned with the purpose of returning to a new axis of humanity. We began to use this symbol when we noticed that many of its indications were mirrored in the steps we were taking, and so it became a kind of emblem which has brought us all the way here, as a group of “crusaders” who arrived to Rome to offer Love.

7 – The books of Parravicini:

Here we offer what was given to us by the Rosarian custodian of the still un-revealed prophecies of Benjamín, who, upon knowing that they would arrive in your hands, did not doubt in giving them to us so that you could look through them.

8 – The little white bag:

This contains three kinds of crystals, representing the trinity. They are connected to the cathedrals of all 24 cities of the spiral, as each of them were placed within their walls. There is a quartz, a herkimer crystal, and a ruby.

9 – The little yellow bag:

This holds salt from the Salar de Uyuni salt flat in Bolivia. As such, it represents the pure consciousness of all of South America on all planes of existence. I offer it to you as a symbol of union between the earth and sky, as they are joined in its reflection there, and so that you may carry a little bit of physical light which is our Mother Earth.

10 – The Tau of Francis of Assisi:

This is the same Tau that was given to me the first week of July, 2012 in San Francisco, USA, which has guided me across the world carrying the message of Francis, until I found that the true objective of the message was not Francis of Assisi, but you. For this reason I hand it over to you, as it was the Tau that led me to you today.

11 – The Tiger's eye:

This small honey-coloured stone is a mineral associated with the protection and care of he who beholds it. Somebody gave it to me, but you need it much more than I do.

12 – The Runes in the little green bag:

Upon arriving in Rome 3 days before being received by Monsignor Karcher, I received a message that said: “Runes given should be returned once again”. While looking for the meaning of this message, I discovered that these runes were in fact Estruscan codes – not Nordic, but Italic, and that these peoples had accepted them after the migration of the Italian people during the Roman conquest. They are 24 codes that anchor divinity. There is much more behind them, but the important point is that they must return to Rome where they belong, and be consciously recognized as the codes that enabled the expansion of the paths of Europe. Perhaps today they can return to expand the paths of the unified heart, the Sacred Heart, which is not only Christ, but all of Humanity.

13 – The Letter:

Inside this letter I share a message on behalf of all those who walked this path, which is what has brought me here: to turn the Key, to open the gates and to Free ourselves, and in this way, Bring Heaven to Earth.

...


13 objects and offerings which represent the twelve Houses of the Celestial Skies and the Sun, which unites them, making us who we are...Christ and the Apostles, the number of divine creation, of the Mother, the Father, and the Child...

From the purity of Spirit, the depths of the Soul, and the warmth of the Body, each of these material objects anchors the most powerful of energies that will irradiate light around you, Faith, reminding you that there are people outside of the Church, outside of religion, who are there, supporting, and praying for you.

Sincerely,
Matías De Stefano


A Door that Opens

It is the confidence and faith that we are capable of creating and co-creating realities which moves and transforms our exterior and our interior. Beyond the forms, tools, knowledge and experiences that we possess in some way or another, we come to see that without the will to move forward from the heart and the freedom to chose for oneself, we will achieve nothing in this world.

This Path is a journey that invites us to see that the strength of our will lies in the internal wisdom of the heart, recognizing that our tools and knowledge are simply collaborators in what our spirit and soul are already willing to carry out.

More than ever, the change is in our hands, so we must be very careful with our actions, for if we do not act from a place of unconditionality and freedom, we will be repeating the same patterns as before.

We must be Free, but with Order; we must Love, but with Freedom. We must Act from the Heart, but with Awareness; we must transform the World, but with Respect...We are ONE, and what one person does affects everyone else, which is why we must be wise from the heart while moving everything, as everything can be moved.

Herein lies the reason for returning to the Foundations: if we think in the future without loving the present and releasing the past, it is the same as constructing a building on top of an old house without consulting its tenants, and without checking the foundations that supports it. To Return to our Foundations is to recognize the strength of those who live in the present, so that together we can construct the future.


"Remember the Past, to Recognize the Present, and Reconstruct the Future”

We keep on walking... ever more UNITED


Linkovi:

...

Video zapisi

Matías De Stefano - The Spirit`s Purpose on Earth - s prevodom -

https://www.youtube.com/watch?v=8swJkGYzSRs&nohtml5=False

Un nuevo "Estado de conciencia"- Hablamos con MATÍAS DE STEFANO -

("State of Consciousness: o Državi Svesti – u osnivanju)

https://www.youtube.com/watch?v=8L8d0Sify_c

*


Indigo dete: Matijas De Stefano: Ater Tumti

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de