22 prolaza u Slobodu


...

0.

Služi nesebično Životu. Kralj je ne onaj ko ima ili otima najviše, već onaj

ko služi najviše.

*

1. Oslanjaj se pre svega na sopstvene snage. Preuzmi odgovornost za Život

kao takav.

2. Budi skroman u materijalnim prohtevima (željama) i rasipan u duhovnim;

Teži Najvišem.

3. Nikome ne veruj blanko. Veruj Životu. Veruj u sebe.

4. Prepoznaj zamke potrošačkog društva i izbegni ih: Ne zadužuj se.

TROŠI MANJE – STVARAJ VIŠE!

5. Razvijaj ekonomiju razmene i poklona (davanja). DAJ VIŠE – UZMI MANJE!

6. Uzgajaj svoju hranu i razmenjuj sa drugima.

7. Pojednostavi život: oslobodi se balasta stvari i poseda...

8. Udružuj se: U ZAJEDNIŠTVU JE SNAGA! (energija + vreme + novac + radost)


9. U temelje života stavi 4 „Z“ zaslužna za materijalni opstanak: znanje (zanat),

zemlju, zlato, zajednicu (zajedništvo, zadrugu). Izbegni negativno „z“: ne zadužuj se!


10.
Prepoznaj tačke u kojima ti otiču energija i vreme: ZAPUŠI RUPE! Poštuj

svoje i tuđe vreme. Poštuj svoju i tuđu energiju. Zamisli da je ovaj dan čitav tvoj

život, i šta uradiš u tom danu i sa tim danom – uradio si sa svojim životom.

Šta je vredno tvog dana života? Čemu poklanjaš pažnju, vreme i energiju?


11.
Sprijatelji se sa smrću kao neizbežnim saputnikom, bivajući je svestan u svakom

trenutku. Tako ćeš naučiti da poštuješ život i vreme koje ti je dato na Zemlji.


12. Povremeno se povuci od sveta u nutrinu-tišinu, da bi obnovio kontakt sa

Izvorom Života i snage.


13. Neguj svesnost (prisutnost): osvesti viziju života koja za tebe ima smisao i dopusti

joj da te vodi. Definiši principe svesnog življenja u skladu sa sopstvenim najvišim

idealima. Uspostavi i održavaj živom duhovnu vertikalu u sebi. Pevaj, igraj (se), druži

se – svesno.


14. Smej se sebi i životu kad god možeš - i čini to često:-)!


15. Procenjuj ljude na osnovu onoga što rade, a ne na osnovu onoga šta
govore.

Veruj svojim očima, ne ušima.


16. Ne veruju ni svojim očima – i one hoće da prevare. Veruj svom srcu,
svom

osećaju.


17.
Služi Ljubavi i dopusti joj da te vodi.


18. Nikoga ne ubeđuj ni u šta! Ne raspravljaj se sa onima koji ne žele da vide i čuju.

To je rasipanje energije i života ni na šta.


19. NE SUDI! Kome god da sudiš – sebi sudiš i sebe zarobljavaš. A to boli i
troši

snagu.


20. Prepoznaj svoje slabosti i ne poklanjaj im pažnju, već se okreni svojoj
snazi.

Energija ide tamo gde je pažnja. Ono čemu poklanjaš pažnju – to jača. Ono što činiš

– raste u tebi i snaži te ili slabi.


21. Neguj duhovnu i fizičku snagu. Budi uvek spreman na sve: elastičan,
pokretan,

budan za trenutak, u osluškivanju i anticipaciji znakova Promene.


22.
Hodaj u korak sa životom.

*
Petar Šumski

31.12.2018.


 


Slobodna vam i radosna 2019! 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de