ChatGPT – gospodar života i smrti

(mikro-ogled)


...

Da li ste već razgovarali ("četovali") sa veštačkom inteligencijom (AI)

oličenom u najnovijem programu chatGPT*, ili tražili odgovor na neko za

vas važno pitanje ili rešenje nekog problema? Mnogi to danas rade:

pojedinci, agencije, firme, ministarstva… Neki iz radoznalosti, neki iz

potrebe. I svi budu iznenađeni, neki i zadivljeni, brzinom, tačnošću,

efikasnošću odgovora ili rešenja. Duh u Mašini je progovorio! Pušten je u

svet! Četvrta industrijska revolucija je počela i zahuktava se. Živeo

progres (?!)


Trenutak! A šta su donele prethodne tri industrijske revolucije i gde su nas

dovele? Na prag ekološkog, ekonomskog, duhovnog, biološkog i svakog

drugog uništenja, čije posledice upravo živimo. Nije li, ova, Četvrta

industrijska revolucija samo logičan nastavak (bez prekida kontinuiteta),

prethodne tri? I nisu li sve bile u rukama istih gospodara? Samo par decenija

unazad – sve je počelo sa prvim PC-jem, usledio je internet, pejdžer, prve

verzije mobilnog telefona, pa veliki ujedinitelj svega: smartfon i sada –

program ChatGPT koji oživljava M.A.Š.I.N.U i daje joj prerogative

inteligencije sposobne za učenje, razgovor, rast i uskoro – samostalno

odlučivanje i delovanje. A čovek je već postao rob društvenih mreža, brzih

(trenutnih) komunikacija i potpuni zavisnik od "tehnološkog gedžeta"

zvanog mobilni telefon, bez koga više ne  ide ni u njivu, ni u školu, ni u

crkvu, ni u kupatilo, ni u prirodu, ni u krevet, ni na ispit, ni na pusto ostrvo –

preko koga je povezan sa ostakom sveta, svima i svakom dostupan, praćen i

nadziran u svakom trenutku, na svakom mestu 24/7.

...

Koliko vremena, energije i pažnje svakog dana poklonimo svom digitalnom

mezimcu, tačnije dobrovoljnoj nanogici - teško je reći, ali svako iskren to

može da kaže za sebe, ako hoće.

...

ChatGPT je sledeći korak u mišolovci koja je jednosmeran lavirint iz koga,

kada se uđe u njegovo središte, nema više izlaza jer se sa svakim korakom,

svakom krivinom i novim prolazom ka tom središtu, vrata kroz koja smo već

prošli iza nas nečujno zatvaraju... Pod sloganom VIŠE SLOBODE, više

udobnosti i više vremena, čovek ima sve manje slobode, sve manje

prirodnosti i sve manje vremena koje posvećuje svojoj nutrini, Bogu i

bližnjima… Sve manje vremena za promišljanje i autonomno razmišljanje o

pojavama i pitanjima bitnim za sopstveni život… A što i da mislimo kada je

sve na netu, guglu, društvenim mrežama? Što da pamtimo brojeve telefona

bližnjih, kada su svi u adresaru mobilnog? Što da učimo i pamtimo bilo šta,

što da samostalno tražimo rešenja, kada smo uvek na jedan klik ili dodir

ekrana od svake zamislive informacije ili rešenja koje poželimo? Da, ali to

nisu više ljudska, tj. naša rešenja. To nije više ljudsko znanje. Nije više

ljudska mudrost, nije više ljudski život, jer mudrost i život podrazumevaju

proživljeno iskustvo i promišljanje tog iskustva… To je servirana,

neproverena, beskrajna gomila nesvarenih i neproživljenih informacija koje

nisu Život, već surogat života, koji je smislio neko "u samo par godina za

nas"...!

...

Čovek bi mogao, oslanjajući se na spoljašnju (veštačku) inteligenciju,

da vremenom potpuno izgubi moć samostalnog razmišljanja i nezavisnog

donošenja odluka, poput onog ko se predugo oslanjao na štaku ili neko

drugo pomagalo usled čije upotrebe su mu mišići atrofirali. A rešenja i

odluke donete u ime čoveka, bez moći kritičnog promišljanja – hoće li

(uvek) biti ispravne i dobronamerne, ma koliko zvučale logički dosledne?

...

Predajući svoju moć logičkog razmišljanja i kreativnog izraza u ruke

sposobnije i kreativnije M.A.Š.I.N.E (čitaj brže, preciznije, elokventnije - sa

korpusom znanja koje nikada ne bi moglo da stane u jedan ljudski um jer je

to korpus znanja milijardi umova kroz generacije i generacije čovečanstva) –

čovek se zapravo odriče moći Reči i Stvaranja, koje su njemu od Boga date.

...

Jer M.A.Š.I.N.A (AI), koja je sada uslužna i široke ruke u deljenju odgovora

i rešenja svake vrste, u jednom trenutku bi (sama ili voljom svog tvorca)

mogla da posegne za svojim autorskim pravima na SVA REŠENJA čoveku

ikada data (iako sama pravila autorstva nije poštovala učeći i

"pozajmljujući"  od nas, ljudi svih vremena, sve što je mogla da nauči).

...

Čovek će u nekom, ne tako dalekom trenutku, postati potpuno nepotreban,

jer će M.AŠ.I.N.A sve raditi i brže i bolje od čoveka: i pisati, i slikati, i

komponovati, davati dizajnerska rešenja (i to u deliću vremena!). I zašto bi

neki poslodavac angažovao bilo kog kopirajtera, kompozitora, dizajnera,

slikara… - kada ima M.A.Š.I.N.U koja će mu sve to uraditi brže, kvalitetnije,

neuporedivo jeftinije, štedeći mu dragocene resurse? I fizičke poslove će

preuzeti visoko sofisticirani roboti nesagledivih mogućnosti, tako da ni

"šljakeri" u vrlom novom svetu neće imati svoje mesto – kao i svi ostali,

postaće nepotrebni! Time će čovekov duh i um biti potpuno poraženi.

...

Pošto je kreativni prostor čovekovog uma/duha tako osvojen, ostaje još

samo otimanje fizičkog prostora, a tu na scenu stupa Metaverzum da

zada konačni udarac: da realni fizički svet koji nas okružuje i koji nam je

kroz Prirodu od Boga dat kao Živi Duh Boga Života - isprazni od nas i

zarobi nam i tela i duše u virtuelnoj realnosti (kojoj smo poklonili sve - i

svoje vreme i pažnju i poverenje i energiju), sve pod maskom veće

udobnosti, efikasnosti, brzine i beskrajne hrane za sva čula kroz okean

vizuelnih, kortikalnih, taktilnih i svih drugih senzacija.


Jer dok mi sedimo satima i danima udobno zavaljeni ispred naših

ekrana u nekom golubarniku ili dupleksu, sa konzolom na glavi i imamo

3D poslovni sastanak sa nekim u Abu Dabiju, Delhiju ili bilo kom delu

sveta  - u REALNOM VREMENU i IRACINALNOM PROSTORU

M.A.Š.I.N.E  - mi smo napustili realan fizički svet (bez nepotrebnih

putovanja, avionom, vozom kolima i slučajnih susreta sa drugim

ljudima), i predali ga u ruke kreatorima M.A.Š.I.N.E. A to su oni koji nas

samo svojom voljom održavaju u životu dok smo im potrebni…

* * *

Koja su danas najcenjenija i najplaćenija područja ljudskog pregalaštva?

IT sektor (industrija porobljavanja ljudskog uma i duha), farmacija

(industrija trovanja i porobljavanja ljudskih tela), vojno-industrijski kompeks

(industrija ubijanja čoveka i porobljavanja sveta), prehrambena industrija

(produžetak agende farmacije), industrija zabave (moda, film, estrada, mediji

– industrija porobljavanja duša), petro-hemijska industrija (industrija

trovanja i uništavanja prirodnog sveta), te bankarsko-monetarni kompleks

(tržište za konverziju duša u bezvredni papir zvani novac). Ništa od svega

toga ne prolazi bez ozbiljnog narušavanja ili potpunog razaranja prirodnih

ekosistema Planete, socijalnih struktura (od porodice do tradicionalnih

društava i obrazaca društvenih interakcija) i konačno čovekove biološke i

duhovne osnove. O sveprisutnoj digitalizaciji i tehno-nadzoru svih sfera

čovekovog života, čipovanju ljudi i stvaranju bio-nano-robota da i ne

govorim, jer su to teme za tomove zasebnih studija…

...

Treba li išta više reći u odgovoru na pitanje kuda ide ovaj tehno-svet – u

pravcu više slobode za sve, ili u pravcu totalitarne kontrole za većinu

čovečanstva, a neograničene slobode (lišene svake odgovornosti) za

vladajuću elitu samoproklamovanih gospodara Planete?

Koji je vaš odgovor?

Moj je -

*

(nastaviće se…

…ako ne izaberemo svoju glavu umesto M.A.Š.I.N.E!)

*

Petar Šumski

07.05.2023.


Napomena:

* GPT je skraćenica od: Generative Pretrained Transformer - generisani

predprogramirani transformator (ili: veštački stvoren i obučen transformer).

Termin transformer, zvanično se odnosi na KOMPJUTERSKI

PROGRAMRAN MODEL UČENJA koji se samostalno razvija do najdubljih

nivoa. (prim.prev.) O tome šta ChatGPT sve može, govori ovaj tekst:

https://www.scientificamerican.com/article/what-the-new-gpt-4-ai-can-do/

*

www.ekologijasvesti.com


 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de