Osam Božanskih kvaliteta


...

Ako želite da imate iskustvo života u Radosti, Lakoći, Lepoti, Skladu, Istini,

Snazi, Ljubavi i Slobodi (Neograničenosti) – postoji samo jedan način da to

ostvarite: da porodite, odnegujete, živite i ostvarite sve te kvalitete u sebi!

...

Budite sve to – i ništa manje od toga što želite da živite i Život će vam sve to

odraziti kao Vašu Realnost!
...

Svi događaji, mesta ljudi, odnosi – sve u Realnosti odražava Vas i Vašu

Realnost upravo ovde i sada.
...

Vaše iskustvo života je ono što vi mislite o sebi, životu, svetu i drugima –

ono što upravo sada jeste!
...

Svesnost o ovome podrazumeva potpuno preuzimanje odgovornosti za

iskustvo sopstvenog života, jer život, kao što neko mudro reče, nije događaj

– već DOŽIVLJAJ.
...

Događaj je spoljašnja realnost na koju ne možemo uvek da utičemo, naročito

ako nismo na nivou Apsolutne svesnosti svega u Postojanju.
...

DOŽIVLJAJ je, nasuprot, naše unutrašnje iskustvo Stvarnosti, naš svesni ili

nesvesni odgovor na događaj.
...

A to je prostor gde počinje zona naše pune odgovornosti – jer ko je

odgovoran za našu subjektivnu realnost, naš subjektivni doživljaj Stvarnosti

- ako ne mi sami?
...

Ako ne postoji odgovornost za doživljaj Stvarnosti, ne postoji ni Sloboda –

osim slobode od odgovornosti. A to je nezreo i jadan oblik postojanja,

daleko ispod svega što Biti Čovek znači.
...

Osam Božanskih kvaliteta navedenih na početku ovog teksta, su u osnovi -

DOŽIVLJAJ BOŽANSKOG ŽIVLJENJA ili DOŽIVLJAJ ŽIVOTA U

BOGU I SA BOGOM.
...

Ta mogućnost, taj potencijal – dat je svakom čoveku. To je dar Boga svojoj

Kreaciji i u konačnom - sebi samom. Da nije tako, ne bismo ni imali svest o

tim kvalitetima, niti bismo o njima razgovarali, posvećivali im bezbroj

stihova i romana, težili im i prizivali ih, čežnjivo, kroz živote i vekove.
...

Do nas je hoćemo li taj skriveni Dar prepoznati, spoznati, raspakovati i

živeti.

*

P. Šumski

02.05.2024.


 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de