30. Put ljubavi 

Udovoljavanje sebi – nije put Ljubavi.

Neudovoljavanje sebi – nije put Ljubavi.

Udovoljavanje drugom – nije put Ljubavi.

Neudovoljavanje drugom – nije put Ljubavi.

...

Svest o svojoj Suštini

je početak Puta Ljubavi.

Samosvest vodi do svesti o drugom.

Svest o drugom vodi do svesti o Jednom.

Jedinom.

A to je srce Puta Ljubavi: početak i kraj.

 

Dok ne spoznaš sebe kao Drugog,

a drugog i Sebe kao Jedno(g) –

kome možeš udovoljiti?

Ispunjavanje svetovnih obaveza

i beskrajnih želja

je zamena Ljubavi za strah.

 

Pronađi sebe u sebi

i pronašao si sebe u Svemu.

Tada se pitanje Ljubavi ne postavlja.

Ko je video vodu da pije sebe samu?

*

P.Šumski

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de