13. Ljubav je Život
Kada govorimo o Ljubavi, najčešće mislimo na aspekt koji se tiče muško-ženskih

odnosa, partnerskih veza, ljubavništva... Ljubav vidimo kao odnos, a u svim odnosima

važe određene zakonitosti.

 

...

Kada sam se, pre mnogo godina, iskreno zapitao: Zašto je Ljubav toliko važna?, stigao

je, za mene nedvosmislen odgovor: Da bi život uopšte imao smisla! A zatim su usledila

nova (stara) pitanja: Šta je ljubav i kako je prepoznati? Koji su njeni znaci? Šta Ljubav

nije? Kako Ljubav nastaje i raste, čime se hrani? - a za tim pitanjima stigli su i novi

uvidi. Pre no što ih pročitate, bilo bi dobro da zastanete i pokušate da date svoje

odgovore. Ili prosto da volite, ne pitajući se! Dajte sebi vremena koliko god je

potrebno, jer odgovorima je, kao i ljubavi, potreban prostor za rast.

...

Šta nije, a šta jeste

Ljubav nije glad za bliskošću i dodirom, i osećanje blaženstva kada je ta glad utoljena.

*

Ljubav nije igra, mada može imati svu draž igre. To nije igra: "Dam -ti-da-mi-daš". To nije ni igra: "Daj-mi-da-ti-dam". Ljubav je čisto davanje, pesma radosti jednog srca - drugom srcu.

*

Ljubav nikad nije želja za posedovanjem, nikad traženje ili prošnja: pre moć odricanja. Ljubav je odluka srca da se nekom da bezuslovno.

*

Ljubav nije samo osećaj zahvalnosti zbog onoga što dobijam: ljubav je pre svega radost zbog onoga što mogu da dam. Jer, kakvu drugu nagradu ljubav može tražiti zauzvat, osim prilike da se iskaže kroz gest, reč, dodir, poklon?

*

Ljubav se ne meri veličinom reči, emocija, gesta ili dara, već veličinom srca koje u njima kuca.

*

Ljubav nikada nije mrvica, nikada mala ili beznačajna. Ako je Ljubav istinita, i u svakoj, naizgled mrvici – ona je cela bez ostatka. Ljubav je ili cela, ili nije Ljubav. Bez obzira dolazi li iz ruku siromaha ili bogataša, svako zrno Ljubavi od Boga je i sadrži ga. Ne možeš mi dati mrvicu svoje Ljubavi, a da mi ne daš sebe celu: čak i Bog se kroz najmanju iskru Ceo otkriva srcu koje zna da gleda.

*

Ljubav nije konvencija, i sve što u sebi sadrži ma i najmanji trag konvencije - nije ljubav.  

*

Ljubav nije proračunata. Tako posmatrano, Ljubav je nepraktična jer ne vodi računa o ekonomiji srca i neposrednoj dobiti. Njena dobit je dugoročna i leži iza Večnosti. 

*

Ljubav je nesebična i teško pušta koren u svetu sebičnih i samoživih. Zato je tako malo neiscrpnih vrela ljubavi, malo neiscrpnih poticaja na ljubav.

*

Ljubavi pogoduju proplanci duha, a ne močvare egzistencije.

*

Ljubav nije "stići negde". Ljubav je "zajedno putovati".

*

Ljubav je nenaporna.

*

Ljubav je odnos prema sebi, drugome, Postojanju. To je odnos prihvatanja, razumevanja, privlačnosti, empatije, davanja, uvažavanja, poverenja, bliskosti i iskrenosti...

*

Ljubav je viđenje i prihvatanje drugog - kakav jeste.

*

Ljubav je: biti slobodan i poštovati slobodu drugog. Onaj ko (se) voli, dolazi i odlazi slobodno. Prihvatanje slobode drugog je mera naše Ljubavi.

*

Ljubav je stanje svesti u kome »ti« i »ja« nismo dva - već Jedno - iako vidimo i poštujemo posebnosti i granice drugog. Baš zato...

*

Ljubav je (pre)poznavanje onoga ko/što se voli.

*

Ljubav ne traži dokaze. Ona je dokaz sama sebi.

*
Ljubav poriče ustaljenost navika i običaja. Uvek nova - iako sa istog izvora - Ljubav se ne ponavlja, ona se obnavlja.

...

Stanje svesti

Ljubav je ono neuhvatljivo "između": svetova, konvencija, ljudi - i konačno "Da!" životu. Ljubav je pružena ruka životu u svoj njegovoj punoći, veličini, lepoti... i težini.

*

Ljubav je čin vere i kao takva, ona je sveta: religiozni čin u svom izvornom, čistom obliku.

*
Ljubav je širenje svesti do spajanja sa Večnim, Univerzalnim, Jednim. Ljubav je praktičan dokaz postojanja Božanske milosti.

*

Bezuslovna Ljubav, pristekla iz razumevanja istinske, božanske prirode svih bića - bez očekivanja i kalkulacija - jedino to je Ljubav.

*

Za Ljubav je potrebna hrabrost. Za Lljubav je potrebna snaga. Ljubav nikada nije slabost. Ljubav je moć onih koji znaju da daju.

*

Ako osetite potrebu da ovom nizu misli o Ljubavi dodate još koju, duboko ličnu, učinite to, i živeći tu misao, obogatite ne samo svoj, već i živote svih ljudi oko vas – onih koji Ljubav još traže i onih koji je već žive.

*

(Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život)
 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de