11. Drugačiji svet je - Ljubav
“Ako... ljubavi nemam, ništa sam.” – ovim rečima, izgovorenim pre  dva milenijuma, vreme

nije oduzelo ništa od istinitosti. Samo je dodalo dimenziju neophodnosti njihovog dubokog

razumevanja i življenja sada i ovde, na početku 21. veka.

Koliko ste se puta zapitali šta je to ljubav i zašto je ljubav (toliko) važna? Koje mesto

ljubav zauzima u vašem stvarnom životu, a koliko u vašem životu satkanom od želja i

snova? Nisu li svi veliki učitelji čovečanstva – Zaratustra, Buda, Hrist, Muhamed - i

oni pre i posle njih, isticali neizmernu važnost Ljubavi? Toliko da bismo mogli reći da

su sva religijska učenja – učenja Ljubavi, a jedina svetska religija, zajednička svim

ljudima, zapravo religija Ljubavi? To je tako jer je Ljubav smisao ljudskog, i ne samo

ljudskog Postojanja.

...

Ekonomija davanja

Za civilizaciju kojoj pripadamo kažemo da je judeo-hrišćanska, ali to su samo reči. Jer

ko danas zaista živi po izvornim hrišćanskim načelima? Ko bezuslovno voli bližnjeg

svoga? Ko je spreman na žrtvu? Ko ne ubija? Ko ne krade i ne laže? Ko ne čini

drugome ono što ne bi želeo da drugi čini njemu? Ko voli svoje neprijatelje? Ko

okreće i drugi obraz? Ko je spreman da razdeli sve bogatstvo svoje da bi ušao u

Carstvo Nebesko? – Malo ko. Čak ni Crkva koja to glasno propoveda. A Hrist je

govorio o Carstvu Ljubavi, o ekonomiji Ljubavi gde su 1 + 1 uvek = 1. Jer davanje i

spremnost na žrtvu vode ka Jedinstvu, ka sabiranju, a pohlepa je oduzimanje - od

drugog i od Boga. Pohlepa vodi podeli i oskudici.

...

Ako živiš za novac – živiš u vremenu za prolaznost.

Ako živiš za Ljubav, živoš u vremenu za Večnost.

Ako živiš u Ljubavi, živiš u Večnosti za Večnost.

Čovečanstvu je, sada i ovde, neophodan potpuni preokret sistema vrednosti, sa

Ljubavlju kao novouspostavljenim vrhovnim dobrom i merilom svih stvari – opstanka i

smisla radi.

...

Odgovor na sve, naizgled nerešive probleme današnjice – socijalne, ekonomske i ekološke – nalazi se u prelasku sa tržišne (ego)ekonomije, na ekonomiju srca, odnosno Ljubavi, tačnije: sa ekonomije zarade i potrošnje, na ekonomiju davanja. Čovek koji je u Ljubavi, koji voli život – sebe, druge ljude i sve oblike postojanja – ne može da povređuje, eksploatiše i uništava ni sebe, ni druge, ni prirodu – može samo da daje, štiti, pomaže – a tada nema oskudice. Kada svi grabe za sebe – nema dovoljno ni za koga: ni za bogataša, ni za siromaha. Kada svi daju, ima dovoljno zas sve – nema socijalnih razlika, nema bede. Izobilje je prirodna posledica ekonomije davanja.

...

Put Ljubavi

U ekonomiji Ljubavi, tj. davanja, prvo lice jednine nije “ja” – već “Ti”, a prvo lice množine umesto “mi”, postaje – “Vi”. Čineći za drugoga sve što mogu, ja činim za sebe i Boga sve što mogu. Odgovor na sve, naizgled nerešive probleme današnjice, ne nalazi se u intelektualnim spekulacijama i sistemskim rešenjima ili revolucionarnom konfliktu, već u “spuštanju” svesti iz glave u srce i gledanju na svet s Ljubavlju: bez straha, bez osude, s razumevanjem i prihvatanjem činjenice da si “Ti” isto što i ja, da je Tvoja sreća - mera moja sreće, i da sve što tebi činim – sebi činim. Jer, “čovek samo srcem dobro vidi”. Zagrliti sebe, zagrliti drugoga i svet, i odvezati se od iluzije i grča posedovanja – put je do Raja na Zemlji.

...

Kako do Ljubavi? Niko ne treba da učini bilo šta da bi “zaslužio” bilo čiju Ljubav i bio voljen. Svako je vredan Ljubavi samom činjenicom postojanja. Postojanje je izraz Božje Ljubavi, pa ako nas On voli bezuslovno, ko ima pravo i moć da nas ne voli i ne prihvati takve kakvi jesmo? Ali, da bismo primili Božansku Ljubav i mogli da je osetimo u srcu, da bismo bili u stanju ljubavi – moramo da se damo životu, Stvarnosti, postojanju – bezuslovno. Moramo da naučimo da služimo jedni drugima i dajemo se do kraja. Na ovaj svet smo došli praznih ruku i srca ispunjenog Božanskim dahom, iskrom života, Njegovom milošću – i takvi sa ovoga sveta treba i da odemo, vraćajući našu ljudsku Ljubav kao uzdarje za milost.

...

Da bismo zavoleli život, trebalo bi, najpre, da budemo iskreni prema sebi i drugima i pokušamo da sledimo put srca, tek naznačen u ovih desetak koraka:

1)      upoznaj sebe

2)      prihvati sebe

3)      zavoli sebe

4)      zavoli drugo biće

5)      neguj tu ljubav prema izabranom “drugom”

6)      proširi tu ljubav na druge

7)      proširi svoju ljubav na ceo svet, celo Postojanje

8)      služi svetu kao izrazu Božje promisli

9)      voli Boga

10)   samo budi.

...

Ako osećate da se vaš lični kapacitet za Ljubav dobro istrošio, potražite okruženje ljudi koji znaju da vole i daju. Jer, Ljubav je zarazna kao i sebičluk, ali je lepše umreti od Ljubavi dajući se sav, šireći se do rastapanja, nego od sebičluka, stiskajući se do tačke nepostojanja.

Daj se bez ostatka, jer - šta imaš ako ne možeš sve da daš?

*

(Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život) 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de