06. Ekološke zapovesti...

Sve dosadašnje mere zaštite okruženja pokazale su se nedovoljnim da reše problem ugrožavanja prirode i zaustave uništavanje života na Zemlji. Razlog za to leži u nepoštovanju prirodnih zakona i osnovnih moralnih principa. Ti principi, u formi ekoloških zapovesti, odnosno pravila ponašanja zajedničkog življenja – mogli bi izgledati ovako:

 

1.

 

...

Plamen života poklonjen je biljkama, životinjama i ljudima: čuvaj taj plamen i prenesi ga dalje svestan njegove neprocenjive vrednosti. Ne uskraćuj pravo na život i uslove za kvalitetan život  ni jednom biću: život je neizmerno vredan dar koji treba očuvati.

...

2.

Svi ljudi, sve biljke i životinje pripadnici su Zajednice Života i tvoja braća po životu. Poštuj i voli život u njegovoj jedinstvenosti i složenosti, u njegovoj ukupnosti. To je preduslov trajnog sklada na Zemlji koja je naš zajednički dom.

...

3.

Zemlja, Voda i Vazduh tvoji su hranitelji: staraj se da ruke hranitelja ostanu čiste.

...

4.

Mesto na kome živiš neodvojiv je deo zajedničkog doma svih ljudi, životinja i biljaka. Staranje o zajedničkom domu počinje u tvom vidokrugu: održavaj ga čistim i zdravim za život.

...

5.

Budi blagonaklon prema Prirodi i njenoj ranjivosti: kao najsvesniji pripadnik jedinstvene Zajednice Života na Zemlji - ti si njen odgovorni čuvar i staratelj.

...

6.

Ophodi se prema svim bićima s blagošću, razumevanjem, tolerancijom i dobrotom, jer: "Što drugom činiš - sebi činiš!" - Svest o međupovezanosti svega postojećeg i posledicama svake akcije koju preduzmeš - temelj je ekološke svesti i svekolike mudrosti.

...

7.

Neka u tvojim odnosima sa okruženjem, dobrobit za sve članove Zajednice Života bude osnovno merilo svih akcija i poduhvata - sadašnjih i budućih. Koristi svoju svest, svoja znanja i uvećane tehničko-tehnološke mogućnosti za dobrobit svih bića, imajući na umu da je naše "danas" - prvi dan "sutrašnjice za sve". Naša deca su deo te zajedničke sutrašnjice.

...

8.

Pojam "ekonomske racionalnosti" koji je okrenut kratkoročnoj dobiti za pojedinca ili mali deo zajednice ljudi - zameni činom "ekološke racionalnosti" koja je zalog dugoročne dobrobiti za sve članove Zajednice Života.

9.

...

"Što na umu, to na drumu" - shvati ovo doslovno. Neguj svesnost, neguj čiste misli: to je preduslov čistote tvojih reči, akcija i okruženja. Čisti srce: samo misli čistog srca mogu stvarati harmoniju u okruženju u kome živiš.

...

10.

Održavaj svoje telo i duh u savršenom zdravlju: boravkom i rekreacijom u prirodi, druženjem, smehom, učenjem, svesnim životnim izborima... "Prvo počisti u svojoj kući" i "U zdravom telu - zdrav duh" - to je preduslov zdravog odnosa prema okruženju.

...

11.

Kada razmišljaš o svetu i onome što ti je dato da u njemu učiniš, neka polazište svih tvojih nastojanja budu ove misli i osećanja prema životu:

Jedinstvenost  Povezanost  Prijateljstvo

Zajedništvo  Ljubav  Poštovanje

Saosećanje  Razumevanje  Blagonaklonost

Privrženost  Posvećenost  Dobrobit

Solidarnost  Odgovornost  Plemenitost

Očuvanje  Negovanje  St(v)aranje

Otvorenost  Saznavanje  Širenje

Iskrenost  Poverenje  Davanje

Sklad  i  Blagostanje.

...

12.

Svečana obaveza o pozajmici Zemlje na korišćenje

(zakletva umesto kupoprodaje)


»Pozajmljujem ovaj komad zemlje od Planete u ime Čovečanstva da ga

oplemenjujem i koristim u skladu sa prirodnim zakonima, na dobrobit svoju,

drugih bića i cele Planete.«

*

(Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život)
 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de