10. Blagoslov vere
»Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara« - koliko ste puta čuli tu izreku i koliko ste se puta

uverili da je zaista tako? Život je čudo po sebi, ali verom možemo učiniti da svaki trenutak

bude blagoslov. Kada su nekog svetog čoveka upitali kako može da hoda po vodi,

odgovorio je: “Nisam znao da je to nemoguće!” A junak Diznijevog crtanog filma, slonče

Dambo, poleteo je, naizgled, uz pomoć običnog gavranovog pera, a ustvari - snagom svojih

velikih ušiju, poverenja u prijatelje i vere da će moći da poleti pomoću pera...

 

Početak u poverenju

Da li ste razmišljali o tome koliko je ljudi kojima ste spremni da date ključeve vašeg

automobila, vašeg stana, vašeg srca – bez razmišljanja? Koliko je poslova, manje ili više

važnih, koje možete da prepustite nekom drugom da ih uradi bez vašeg nadziranja i grča u

želucu? Koliko često i čista srca pozajmljujete stvari (knjige, cd-e, alate...) prijateljima?

Uživate li u putovanjima, susretima sa drugim ljudima i kulturama, promenama navika i mesta

življenja, novim ukusima, bojama i mirisima...? Koliko često se molite? Odgovori na ova

pitanja pokazuju koliko ste opušteni i otvoreni prema životu, koliko poverenja imate u ljude

oko vas: prijatelje, roditelje, decu, intimne i poslovne partnere, koliko ih poštujete i - koliko

poverenja imate u Stvarnost. A tu poverenje prerasta u veru.

...

Moć vere

Vera je čin poverenja u Stvarnost: da je sve dobro i da će biti dobro, jer sve Jeste.

Vera je otvorenost prema životu: prema onom najvišem i najboljem što život jeste ili može

da ponudi i bude.

...

Vera je čin predaje Stvarnosti, čin prepuštanja bez zadrške. Ne odustajanje od naših želja,

težnji, ambicija i akcija – već odustajanje od kontrolisanja rezultata tih akcija, odvezivanje i

prepuštanje ishoda i načina njihovog ostvarenja Stvaraocu.

Vera je čin davanja poverenja, energije i podrške drugima, okruženju i Stvarnosti - sa

svešću da ono što dajemo - to nam se i vraća.

...

Vera je na početku samo-stvaranja i samoostvarenja – prvi stvaralački impuls, prvi impuls

izgradnje nove Stvarnosti, i prvi korak na putu bogoostvarenja. Mi postajemo ono što

verujemo da Jesmo. Mi postižemo ono što verujemo da možemo da postignemo.

Vera je isceljujuća.

...

Vera je izvor molitve. Molitva je nemoguća i nedelotvorna bez vere. Kada se molimo? Onda

kada verujemo da će nam molitva pomoći da dostignemo cilj kome težimo. Kome se

molimo? Onome kome verujemo da može da nam pomogne na tom putu.

Vera, naizgled, izvire iz sebe same: da bismo je imali, moramo imati vere. Ali, stvarni izvor

iza vere je Ljubav. Ljubav je u osnovi svega. Ako Ljubavi nema – ne može biti ničega, pa ni

vere.

...

Vera je dobar životni oslonac jer pruža stabilnost i daje snagu da prebrodimo životne krize.

Pošto sve prolazi - i to će proći... Neka bude volja Božja! To je stav iskrene i čvrste vere.

...

Iskrenost kao preduslov

Nedostatak vere, nevera ili sumnja - činovi su oduzimanja, podrivanja i razgradnje

Stvarnosti. Nepoverenje, sumnja, briga i strah  – dovode do sumnje u sopstvene moći i

vrednosti i gubitka samopouzdanja. Na temeljima sumnje i ne-vere, ništa se valjano, ništa

pouzdano ne može izgraditi. Nevera smanjuje broj mogućnosti. Ne možeš nešto želeti, a ne

verovati u mogućnost ostvarenja želje. A ako iskreno ne veruješ, ne možeš ni očekivati da

će ti želja biti ispunjena. Možeš želeti (ili misliti da želiš) bezbroj stvari. Ostvaruje se samo

ono u šta stvarno, iskreno veruješ. Vera je, kao i ljubav, ili iskrena – ili nije vera.

Što je više vere – više je životne radosti i životne energije. Što je više životne energije – raste

naše poverenje u sebe, druge i  Stvarnost. Vera podiže nivo energije u čoveku. Nevera je

obara. To su zatvoreni, samoregulišući procesi uzdizanja i spuštanja. Na početku svakog

takvog procesa treba da stoji voljna, svesna odluka: hoću li izabrati put ego-kontrole i

oslanjanja isključivo na sopstvenu volju i domete sopstvenog (raz)uma, ili ću, sa verom i

poverenjem u najbolji mogući ishod za mene i druge, prepustiti rezultate mojih ljudskih težnji,

molitvi i napora – Stvarnosti, odnosno Stvaraocu?

...

Vera prethodi iskustvu u materijalnoj stvarnosti, ali veri prethodi iskustvo iz nematerijalne

Stvarnosti. Jer, vera je sećanje na Ono Što Jeste pre i posle materijalne stvarnosti. Vera je

sećanje života prolaznog na Život Večni. Ona je most koji povezuje obale prolaznosti i

Večnosti.

...

Napomena:

Reč Stvarnost u ovom tekstu ima isto značenje kao i Bog ili Stvaralac i sve njegove manifestacije.

(Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život)

* 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de