LJUBAV je ŽIVOT...

Dolazim u Istini

Jedna ruka miluje

Druga ruka mač drži

Obe su ruke Ljubavi

Koju ćeš izabrati?

*

Naš poziv je da u ovom ledenom svetu upalimo oganj ljubavi Božje.

Peter Lippert

*

Ovo je lična priča. Subjektivno viđenje nastalo iz sagledavanja sopstvenog života i okruženja, doživljenih iskustava, uspona i  padova, promašaja i ograničenja, posmatranja sveta koji smo stvorili..., ne iz ambicije da se predstavi kao apsolutna istina, već kao pogled na širu sliku i deljenje ličnog iskustva sa svima koji se u ogledalu ovih reči prepoznaju, a spremni su da preispitaju svoj život, spremni na promenu i skok u maticu novog i nepoznatog. Života.

*01. Čemu knjige?

...


...

Porast ljudske populacije i rast urbanih i centara ekonomske moći, dosledno prate ili premašuju – zagađenje životne sredine i eksponencijalni rast broja odštampanih knjiga. Sajmovi knjiga, mega-knjižare, ulični štandovi, javne i kućne biblioteke, književne nagrade, top liste čitanosti, milionski tiraži... Ljudi koji na policama tragaju za željenom knjigom, ili u redovima čekaju novo izdanje, potpis autora... Nikad u istoriji ove civilizacije nije bilo više knjiga u ponudi, više naslova iz svih oblasti života i većih tiraža, niti više čitalaca. Šta je to što tražimo u knjigama?

Lepotu, trenutak predaha i spokoja? Utočište od buke svakodnevice? Istinu? Odgovor na pitanje ko smo i zašto smo? Možda društvo, adekvatnog sagovornika? Praktičan savet? Ili puku intelektualnu zabavu, hranu za um? Sve to. Ali, nisu važne knjige, već ono na šta one ukazuju. One su putokazi i materijalizacija sile koja je u osnovi svega što jeste: sile Ljubavi. Ljubavi koja je Izvor i Istina, i koja se iskazuje kroz Radost Postojanja u svemu stvorenom.

...

Stvoritelj nam se otkriva u svemu i kroz sve, pa i kroz knjige. Sve što postoji – sve je materijalizacija Ljubavi i putokaz ka Ljubavi. Svaka knjiga je jednom bila misao u prostoru Svesti, drhtaj u prostranstvu srca, i drvo u prostranstvu Božje bašte. Pre svake knjige bila je Ljubav, želja da se stvori novi Život i ponudi drugima. Odsekli smo misao, posekli smo drvo, obojili ga našom svešću i  nastala je knjiga. A pre knjige bila je Ljubav, sada utkana kao jasno prisustvo ili nejasno odsustvo u spletu znakova.

...

Koje su knjige najbolje? One koje nas dodirnu i otvore srce za doživljaj Istine, Lepote, Milosti, Radosti – Ljubavi Božanskog sveprisustva. Jer to je ono za čim tragamo u odsustvu nas samih; to je Sreća, to je smirenje i ispunjenje koje tražimo u svemu: poslu, ljubavništvu, druženju, stvaranju, igri, svemu, pa i čitanju knjiga. To je duhovna hrana koja nam daje istrajnost i snagu i onda kada je najteže.

...

I zato nisu važne knjige po sebi, informacije i reči, već ono što stoji iza njih, ono što nam pružaju bezuslovno: Nadu, Veru i Ljubav. To troje. Ali je Ljubav od njih najveća. Zato smo ovde, i zato su tu knjige - zbog Ljubavi, Istine i Radosti. To troje koje je Jedno, i na šta sve u Univerzumu (pa i ova knjiga) ukazuje: na Istinu koja je u Ljubavi i Radosti Postojanja; na Ljubav koja je jedina Istina i jedina Radost; na Radost koja je Istina u Ljubavi i način ispoljavanja...

...

Na kraju, kao i na početku, čovek uvek nađe ono što traži. Jer rečeno je: Kucaj, otvoriće ti se. Traži i biće ti dato. Svaki čovek će u knjizi pronaći sopstveni odraz: onoga što jeste ili onoga što još nije, ali što može da postane i bude. Knjiga je samo putokaz i ogledalo sopstvene Duše. Odraz stvarnosti, koja je izvan rečenog, utkana u pokret, u prostor između pokreta koje upravo činite...

*
 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de