Plamen svesti

(iz zbirki: “Plamen tišine” i Antikvarnica srca)
REČ PRE SVEGA


Svim saputnicima, znanim i neznanim.


Usidri se.

Pašćeš ako nisi dovoljno duboko i visoko.

Neka tvoje telo nađe usidrenje

u snazi Zemlje.

Neka tvoje srce nađe usidrenje

u Miru i Radosti.

Neka tvoj um nađe usidrenje

u Tišini.

Neka tvoj duh nađe usidrenje

u Najvišem.

Pašćeš ako nisi dovoljno duboko i visoko

Jer trska si pružena od Zemlje do Sunca

za tebe nema drugog života

osim težnje

ka Svetlosti.

*

JESI LI?


Osećaš li sunce i vetar na koži?

Čuješ li šapat bija koji raznosi vetar?

Osećaš li dodir zemlje pod nogama

i miris prašnjavog puta u nozdrvama?

Čuješ li zuj insekata u mlakom vazduhu

i pesmu čegrtuše u prikrajku?

Čuješ li još nešto –

nečujno?

Vidiš li još nešto –

nevidljivo?

Osećaš li još nešto –

neosetno?

Jesi li Živ?

Jesi li Budan?

*

 


ODREĐENJE


Ko sam?

 

PUTNIK.
ISTRAŽIVAČ.
PESNIK.
. . .
Kuda putujem?

SVETOM.

Šta istražujem?

NEPOZNATO.

Šta opevam?

ŽIVOT.

. . .
Zašto putujem?

DA BIH VIDEO.

Zašto istražujem?

DA BIH SAZNAO.

Zašto pevam?

DA BIH ŽIVEO.

*

P O R E K L O


Ja sam potomak

beskrajnih prostranstava

Širokog Neba

Ja sam sin

Vrletnih Goleti

Sipara i Litica

Bezdana i Klisura

Ja sam ljubavnik

Snežnih vrhova

Plavih glečera

i Ledničkih jezera

Ja sam brat

Brdolina i Šikara

bezglasnih i pustih

natopljenih mirisima

trava...

Ja sam glas

Četinarskih šuma –

tajanstvenih i tamnih

Eolskih Harfi...

Ja sam dete

žutih visoravni

Divljih Stepa

Tundri i Tajgi...

Ja sam plod

ljubavne igre

Hridi i Talasa

(Još pamtim uspavanke Mora

u naručju Kamenih Obala...)

Ja sam sin

Divljine

dete Sunca

i Meseca...

Ja sam nomad

izgubljen u metežu Ljudinjaka

i njegovih zakona...

*

P O S T A NJ E

Iz Jednog nastade mnoštvo...

...

Raznet Velikim Praskom

označio je početak Vremena.

Raspršen do bezmernog i nemerljivog

deo je Svega i sve Jeste.

Njegove spore šire se

do krajnjih granica nepoznatog.

Ničemo iz Njegovog pepela

kao bilje iz pepela vulkana


Njegovo smo seme i Njegov prah

Njegov živi plod i Njegova živa smrt

svedočanstvo prolaznosti Svega

i večnosti Trenutka -

besmrtnosti i ništavila.


Od nemerljivog do bezmernog

nosimo zapis o Postanju

o Njegovoj milosti

da od Jednog postane Sve:

jer Njegovo smo seme i Njegov prah

Njegova smrt i Njegov živi plod

Njegova žrtva i Njegova milost

razvejana do beskrajnog i bezmernog...

Sve što Jeste

zapis je o Njemu

koji je Bio

i Jeste.


Sami smo

sa Bogom u nama.

*

STVARANJE


Neka bude bol.

I bi Bol.

Neka bude strah.

I bi Strah.

Neka bude radost.

I bi Radost.

A sada neka Tuga zavrti vrtešku...

I samo suze

promeniše boju.

*

VIDIKOVACSa vrha pogledaš li na sever

videćeš tople padine juga;

pogledaš li na jug

videćeš sneg što se

severnih padina drži...

Pogledaj na istok i videćeš

odraz zapada;

pogledaj na zapad

i saznaćeš tajnu istoka:

Jedno odražava drugo.


Pogledaj u sebe

i videćeš lice sveta;

posmatraj svet

i stićićeš do svoga lica:

Sve je u svemu sadržano.


Krajnja hladnoća prži

a beskrajna vrelina ledi:

Krajnosti se dodiruju u Jednom.


Vetar putuje svetom

tišine putuju sa njim

bez kraja i početka:

Ma kuda krenuo,

putuješ li dovoljno daleko,

stićićeš do Izvora svih stvari.

*


ŠAMANSKA PESMA UZ REKU

O duboka tajno šume uz reku

O duboka tajno zelene vode

O duboka tajno belog lokvanja

O duboka tajno čaplje i rode!

Duboka tajno zida lijana

Duboka tajno ptičijeg gnezda

Duboka tajno zmijskog traga

Duboka tajno odraza zvezda!

Duboka tajno životinjskog krika

Duboka tajno zelenih seni

Duboka tajno neljudskog lika

što s rekom plovi i vraća se meni!

O tebi pevam Duboka Tajno

Od tebe snagu tražim i želim

O tebi sanjam Duboka Tajno

Pod vrelim suncem, pod oblakom belim!

Tvoju moć dozivam,

za sebe je želim

za sebe je želim!

*


NE-STVARNOST


Ubijamo još nerođene

trenutke

razmišljanjem o njima.

Ubijamo prošle

trenutke zaboravom.

Razmišljajući i zaboravljajući

ubijamo sadašnjost:

Ne živimo u stvarnosti.

živimo ne-stvarnost.

Predumišljaj je bolest.

Zaborav je smrt.

Život je udah

između misli

i zaborava.

Udahni.

*


S I T O S T


Tako:
progutaj i poslednji

zalogaj Stvarnosti

tako

da više ništa
ne ostane spolja;

ništa

za čim bi se žudelo

ništa

za čim bi se patilo...

Progutaj i čekaj.

A onda

jednim pokretom nutrine

vrati Stvarnost

njenom prebivalištu

njenoj beskrajnoj spoljašnjosti

svarenu

jednom za uvek.


*


JEDINO TI

Svoj deci Sveta, bez obzira na uzrast


Ne može neko drugi

Da se rodi za tebe

Da diše

Da gleda

Da puzi za tebe

Da trči

Da padne

Da ustane za tebe

Da plače

Da peva

Da igra za tebe

Da pođe

Da hoda

Da stigne za tebe

Da traži

Da luta

Da nađe za tebe

Da zaboravlja

Da skriva

Da otkriva za tebe

Da strepi

Da tuguje

Da se raduje za tebe

Da raste

Da pati

Da prašta za tebe

Da misli

Da mašta

Da voli za tebe

Da sija

Da spava

Da sanja za tebe

Da se budi

Da se pita

Da govori za tebe

Da ćuti

Da pogreši

Da shvati za tebe

Da ne zna

Da sumnja

Da sazna za tebe

Da stvara

Da menja

Da usavršava za tebe

Da živi

Da stari

Da umre za tebe

I još jednom

Da se rodi za tebe

Ne može niko

Drugi do tebe.

*


TRENUTAK PROMENE


Koračam u raskoraku

između sebe i mene

godine koje brojim

već su raznesene

sve što imam sada je -

trenutak promene.


Nebo mi šalje vetar

struji oko mene

udišem čist etar

trenutka promene.


Bezglasno odleću ptice

vetrom odnesene

bez reči me ostavlja

trenutak promene.


Nebo mi šalje svetlost

- osmeh tek za mene -

smejem se bez glasa

trenutku promene.


Bezglasno trepere žice

snovima stvorene

talasi neverice

u trenutku promene.


Vatra me hoće

bez straha bez sene

ja joj se predajem

u trenutku promene.


U vodi se ogledam

odraz je bez mene

zaranjam duboko

u trenutak promene.


Ostavljam za sobom

snove želje bezimene

korak još jedan

i trenutak...


*


ZAGRLJAJ


Ne, neću bežati više

i u strahu se osvrtati.

Ne vredi. Ja sam senka

što u stopu me prati.

Zastanem li, zastane i ona

prigrlim je – postajemo Jedno

i konačno, posle bezbroj eona

budan sam i na Svet

gledam čedno...

Na svet bez senke

na svet bez Dva

gde ti si i sve drugo je

samo Jedno

i jedino Ja.

...

Prihvatam Sve

jer izbeći ne

mogu Ništa.

*


BEZ - USLOVNOST


Bez svojstava

Bez imena

Bez godina

Bez zanimanja

Bez statusa

Bez poseda

Bez vezanosti

Bez moranja

Bez navika

Bez ciljeva

Bez planova

Bez računa

Bez kompromisa

Bez ograda

Bez granica

Bez prošlosti

Bez budućnosti

Bez predstava

Bez strahova

Bez iluzija

Bez nade

Bez strasti

Bez očekivanja

Bez tereta

Bez sadržaja

Bez želja

Želim da

BUDEM


Bez JA

JESAM

Slobodan!

*

PROROK


Ja volim prastare reči

sa centrom u Bogu

a ne u grlu...

Ja sam Prorok bez portfelja

Istina bez uzroka.

Ja sam urok pustinje:

iz srca svoga cedim kišu

i slatkim sokom ljubavi

natapam plodove urme...

I pustinja procvetava

čudnim cvetovima...

I ja procvetavam

čudnim cvetovima...

*

NE-POSTOJANJE

Ne tražim ono što nalazim...

Ipak, shvatam ono što ne želim da shvatim.

Mislim uglavnom o nemišljenim stvarima:

u nezamislivo mi otiče vreme...

Počinjem tamo gde je sve već završeno.

Završavam tamo gde nije ni počelo.

Vraćam se a da nikud nisam ni otišao.

Ciljam u srca ljudi koji ga nemaju...

Pogađam u mete koje nisu moje...

I sumnjam

sumnjam u nesumnjivo:

davim se u suvom zraku.

*

SVEDOČENJE


Vidim što vidim.

Čujem što čujem.

Mislim što mislim.

Govorim što govorim.

Činim što činim.

Razumem što razumem.

Znam što znam.

Mogu što mogu.

Jesam što jesam.

Živim takvost

ovog trenutka.

Svedočim.

*


I M E


Opterećuje me moje ime

dato mi je proizvoljno

nalepljeno kao etiketa

odmah po rođenju

utisnuto kao žig

u slabine teleta...

Strano ime.

Netačno određenje.

Veštačka granica bića...

Nosim ga kao džak

teglim kroz ovaj život

kao robijaš broj na podlaktici

kao jaram u volovskoj zaprezi

kao pogled napuštenog deteta...

Želeo bih da ga zbacim sa sebe

zderem kao pokrov sa nage dragane

izgrebem kao zagoretak sa dna tiganja

izbrišem kao mrlju sa korica knjige

progutam kao suvu orasnicu

i izbljujem nesvarenu...

Oduzima mi moju bezimenost

moju neograničenost

moju neodređenost

to ime koje nije moje:

"Ja nisam Petar Šumski!

Moje ime je -

...

*


NEKO


Neko je bacio šaku semena

I seme se skuplja natrag, u šaku.

Neko je rasuo nisku bisera

I biserje se niže nisci svojoj.

Neko je prolio vrč vode

I voda se vraća vrču svome.

I misliš li da možeš

Ne vratiti se svom Izvoru

Nekom -

O! -

Ti – seme?

Ti – biseru?

Ti – vodo?

*


KAKO?


Kako da grlim

ako nisam grljen?

Kako da volim

ako nisam voljen?

Kako da živim

ako nisam življen?

Kako da dišem

ako nisam disan?

Kako da igram

ako nisam igran?

Kako da verujem

ako nisam verovan?

Kako da budem

ako nisam prepoznat?

Kako da dajem

ako ne znam kome?

Kako da kako -

ako ne znam kako...?

*

 

A K O…


Ako je sve tek misao -

san Velikog Snevača -

koliko sam žena u svom životu ljubio

koliko drugih, o ljubavi ne misleći obljubio -

ako je sve tek misao...

Koliko sam slučajnih prolaznika

sa strašću - pogledom svojim ubio

i koliko drugih nežno pomilovao

ako je sve tek misao...

Koliko sam dvoraca

u vazduhu Velikog Sna sagradio

a koliko njih porušio –

ako je sve tek misao...

Koliko sam života herojski proživeo

a koliko drugih kukavički proćerdao –

ako je sve tek misao...

Koliko sam ludosti i razboritosti počinio

i koliko drugih da učinim propustio –

ako je sve tek misao...

Čoveče mali –

snovi tvoju veličinu određuju

kroz snove ti rasteš...

Zato pazi!

..................

šta sanjaš...

*


ETIDA


Beskraj netaknutih linija života.

Mogli smo začeti i završiti

bilo koju od njih.

Ali nismo.

Prah sećanja pada po svim negaženim

stazama mogućnosti –

onoga što smo mogli biti -

Ali nismo.

Prtina koju gazimo sada

- makar i kružna -

beskrajno je vrednija od svih

carskih drumova kojima nismo išli.

Samo na ovoj prtini

koju zatrpava sneg vremena

pahuljama minuta, sati i dana,

samo u ovom beznadežnom

- SADA -

ma gde

– OVDE –

mi Jesmo.

Senke sutona

Tragove stopa

Boje u plavo.

*


POGLED


Pogledom dodirujem Beskraj

i kažem mu mišlju: «Ti si Beskraj...»

Beskraj mi uzvraća mišlju:

«Ja sam tvoj Dom»

Nije bilo nikog drugog da mu to kaže...

Nije bilo nikog drugog da mi to kaže...

Da nije mene – ko bi mu rekao

koliko je velik?

Da nije njega – ko bi mi rekao

koliko sam mali?

A opet,

u moj pogled stane sve To –

beskrajno, vidljivo,

i još mnogo više beskrajnog, nevidljivog...

i sve To me dodiruje, prožima,

sadrži i obuhvata

u svakom trenu mog postojanja...

Sve To - u meni je –

kao i svugde...

Da li je Beskraj zaista toliko velik?

I da li sam ja zaista toliko mali?

*

 

…I JOŠ JEDAN…


Pogled na noćno nebo

otvara kodove sećanja

vremena nekog davnog

vremena pre vremena

razdvajanja mene zvezda…

U očima punim sjaja

staro se jedinstvo uspostavlja

pogledom grlim i ljubim

sve sestre i braću Sve-mira!

*


KO

Ja –

ko sam ja?

ako ne kap Božanska

kap okeana Večnosti

što iz talasa u talas

rađa se i umire

... na obali?

... sred pučine?

Ne - jer nema obale

nema pučine -

Večnost samu sebe

rađa i proždire

i piše ove stihove

ona – koja je

nezamislivo

Sve.

* * *

Ja jesam

tihi posmatrač

neba

oblaka

i ptica...

Ja jesam

tihi pratilac

dolazaka

i odlazaka

godišnjih doba...

Ja jesam

tihi pazilac

svoga daha

toka misli

otkucaja srca...

Ja jesam

uhoda Tišine

Radosti

Istine...

na svim putevima

što kao Jedan vode

od Tebe do mene

od mene do Tebe -

O Gospode!

*


POSTOJBINA


Odavno smo tu
mrzimo i ljubimo
sanjamo i tragamo
posmatramo zvezde
gledamo kuće Bogova
i dalje gradimo
udobne pećine
za pretke u nama
za starce u nama
za ljude koji više nisu...

Gradimo kuće uspomena
a ne rađanja
gradimo kuće usnulih
a ne probuđenih -
i ništa za postojbinu
večnog detinjstva:
Ne rastaje nam se...

Svemir će biti
moja kutija šibica.

*

NEPOKRETNOST


Obradio sam sva polja

Uredio bašte i vrtove

Pokupio svu letinu

Orezao voćnjake

Pobrao sve plodove

Pokosio livade

Nahranio stoku

Ishodao sve puteve

Izgradio sela i gradove

Izgubio i dobio sve bitke

Izvojevao tolike ratove

Iskusio pobede i poraze

Obljubio sve žene

Bio grljen i napuštan

Ispevao sve pesme

Stvorio i uništio civilizacije

Obišao sve svetove

Porodio bezbrojne galaksije

Utrnuo nemerljive univerzume

Rođen i oplakan nebrojano puta

Iskusio sve radosti,

sve lepote i strahote

Stigao do Kraja i Početka

iako se pomerio nisam

od zalaska do izlaska sunca

ispod banjan drveta.


*


PESMA BESKONAČNE LJUBAVI


Svet je moje radosno Igralište.

Svet je moje Srce svetlosti.

Svet je moja Ruka koja daje.

Svet je kap moje Ljubavi.

Svet je moj Vrt izobilja.

Svet je moja Nežnost beskraja.

Svet je moje lepo Dvorište.

Svet je moja Kuća čuda.

Svet je moj čudesni San.

Svet je Tajna moje Tajne.

Svet je Telo moje Radosti.

Svet je Damar moje Želje.

Svet je Pokret moje Volje.

Svet je Treptaj moga Oka.

Svet je Svetkovina moje Milosti.

Svet je Ples Života.

Svet je Poklon nad poklonima.

Svet je moje božansko Prinošenje.

Svet je moja sveta Služba...

Volite Me – voleći ga.

Volite Me – voleći se!

*


TRGOVCITrgovci verom

ne trudite se da mi

prodate Boga

jer ja Bogom ne trgujem

makar mi ga i poklanjali...

Vi od vašeg Boga živite

Ja za svog Tvorca živim

iako mu Ime ne znam...

*


BARJAK

- Rumiju -


I na mojoj zastavi piše Njegovo ime.

I platno je sve od Njega sazdano,

nevidljivo.

Mrežama svoga srca lovim

tajni vetar Ljubavi,

dižem ruke i plešem,

i pevam:

“Jedino Ljubav.

Jedino držalo podesno za barjak,
i vetar. Nikakav barjak.”

*


PESMA VEČNOSTI


Svi ljudi

Sva bića

Svi elementi

Sve stvari

Moja su deca

Sinovi i kćeri

Moja braća i sestre

Moje ljubavnice i ljubavnici

Prijatelji i neprijatelji

Preci i potomci...

Sve što postoji

Dah je moga daha.

Kako kao Večnost

Mogu da ne volim

Svaki svoj dah?


*


JEDNO


Postoji Misao

iza svake misli.

Postoji Reč

iza svake reči.

Postoji zvuk

iza svakog Zvuka.

Postoji Tišina

iza svake tišine.

Postoji Radost

iza svake radosti.

Postoji Ljubav

iza svake ljubavi.

Postoji Izvor

iza svakog izvora.

Postoji Život

iza svakog života.

Postoji Jedno

u svemu što Jeste.

...

To je Misao misli.

To je Reč reči.

To je Zvuk zvuka.

To je Tišina tišine.

To je Radost radosti.

To je Ljubav ljubavi.

To je Izvor izvora.

To je Život života.

To je Jedno.

...

Uđi u tu Misao –

budi ta Misao.

Uđi u tu Reč –

budi ta Reč.

Uđi u taj Zvuk –

budi taj Zvuk.

Uđi u tu Tišinu –

budi ta Tišina.

Uđi u tu Radost –

budi ta Radost.

Uđi u tu Ljubav –

budi ta Ljubav.

Uđi u taj Izvor –

budi taj Izvor.

Uđi u taj Život –

budi taj Život.

Budi To

Jedno.

...

U tebi je.

U meni je.

*


P U T

Svim Putnicima

...
Put je ime Promene

Promena je dah Života

Početak puta je u Rađanju

Smisao puta je u Putovanju

Lepota puta je u Otkrivanju

Darovi puta su u Odricanju

Snaga puta je u Istini

Cilj puta je u Tebi!

*

I JA TE VOLIM


Začinješ moj svet

Telima roditelja -

I ja Te volim,

Bože.


Isteruješ iz raja

Majčine utrobe -

I ja Te volim,

Bože.


Pališ mi kožu

Pogledima Sunca -

I ja Te volim,

Bože.


Hladiš mi čelo

Uzdasima vetra -

I ja Te volim,

Bože.


Rosiš mi lice

Hiljadama kapljica -

I ja Te volim,

Bože.


Prekrivaš mi telo

Slojevima zemlje -

I ja Te volim,

Bože.


Čistiš moje kosti

Hiljadama crva -

I ja Te volim,

Bože.


Okrećeš mi misao

Ka novom Početku -

I ja Te volim,

Bože.


Budiš moje biće

Za život u Svetlosti -

I ja Te volim,

Bože.

*


JEDNOST SVETA

*

Jedno

Jednost

Jednostavno

Jednostavnost

Jednostavno

Jednost

Jedno

*

SVETA JEDNOST

...

(Izbor iz zbirki pesama:

P.Šumski: Plamen tišine /Antikvarnica srca)

*


Copyright by Tomislav Trbojević 2009.


 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de