plamen svesti

Na početku još jedne godine, u susret Božiću, zapitao sam se šta bi nam

Stvoritelj (koji nam je već sve dao) rekao i poželeo... I evo šta mi je kroz

stihove prišapnuo:

...

Pronađi me u svojoj dobroti...

...

Kada misliš da sam te napustio
u buci i metežu tvoga života -
tad seti se: Ja te volim tvojom Tišinom...


Kada misliš da sam te ostavio
u ropstvu tvojih strasti, poseda, odnosa,
vezanosti i sudbonosnih događaja –
tad seti se: Ja te volim tvojom Slobodom Izbora...


Kad misliš da sam te napustio
jer ti uskraćujem Večne Istine -
tad seti se: Ja te volim Istinom tvoga Života.


Kada tuguješ, jer misliš da sam te zaboravio
u trenutku tvoga najvećeg pada -
tad seti se: Ja te volim tvojom Radošću
i Snagom uzdizanja...


Kada misliš da sam te ostavio
jer nema ljubavi u tvom životu i srcima onih oko tebe -
tad seti se: Ja te volim tvojim Saosećanjem
i tvojom Ljubavlju za druge...


Kada Me proklinješ što sam te ostavio
u vrtlogu sveprisutnog zla -
tad seti se: Ja te volim Dobrotom tvoga Srca...


Kada misliš da sam te napustio
pri pogledu na odraz svoga lica u ogledalu
i odraz sveta koji te okružuje -
tad seti se: ja te vidim u Lepoti Tvoga Večnog Bića...


I kada misliš da sam napustio ovaj svet
da potone u vrtlogu pohlepe i uništenja,
kada misliš da Me više nigde nema -
tad seti se da Me potražiš tamo gde Jesam:
u Tišini i Slobodi
u Istini i Radosti
u Snazi i Lepoti
u Saosećanju i Ljubavi
u Tvojoj Izvornoj Dobroti...

 

Šta god od toga
pronađeš u Sebi
znaj: to sam Ja u Tebi.

*

Petar Šumski

05.01.2016. 

Objava  Večnosti


...

- Svim otišlim i dušama na Putu povratka -

*

Sva tela Boga

tad ustaće – kao jedno:

sve duše razasute

u inkarnacijama bez broja...

Ljubavnici će sresti ljubavnike

supružnici - supružnike

deca – roditelje

braća – braću i sestre

prijatelji – prijatelje

iz svih vremena

i bezbrojnih rođenja...

...

Smrt će za Večnost

biti poražena

a Istina Večnosti

smehom objavljena.

...

Uskrsnuće sva tela Božja

da svedoče o besmrtnosti

ne samo Duša Večnih

već i oblika bezbrojnih –

Duhom nadahnutih...

...

Biće to slavlje

radosti susreta

onih koji se nikada

rastajali nisu -

u slavi Oca

i Sina

i Svetoga Duha

sada i u Večnosti

Amin!

*

Zabeleženo milošću Jedine Stvarnosti

17.10.2014.

P.Šumski

 

T O


...

T o

...

Bog je sve

i sve je Bog.

Ja sam To

i ti si To.

...

Jedno jeste

a ne dva...

Jedno jesmo

Ti i Ja.

...

Život moj

je život tvoj.

Niko nije

samo svoj.

...

Ti si sve

i ništa si.

Ja sam isti

kao ti.

...

Život kuca

ritmom sna.

U tom snu smo

ti i ja

i još bezbroj

svetova...

...

Izvan sna

tek Jedno smo.

Izvan sna je

- samo To.

 

*

P o d s e ć a nj e

...

Ovaj um kaže: Ja, pa ti.

Ova svest kaže: Ti i Ja.

Poslednji će biti prvi

to se ne zaboravlja.

...

Ovo telo -

tek je deo...

Ova svest –

ja sam ceo!

...

Razdeljeni u obliku -

Jedno u suštini

igramo se večno

u zvezdanoj prašini.

...

Ovaj um kaže: Ja, pa ti.

Ova svest kaže: Ti si Ja.

Poslednji je uvek prvi -

to se ne zaboravlja.

 

*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zabeležio:

P.Šumski

17.08.2014.

 

R a z g o v o r


...

Sina

...

Svekolik Ti si

i bezbroj je Tvojih lica:

posebnih u Jednom.

I oni koji Tvoju volju krše

Tvoju volju vrše

jer slobodu volje si nam dao.

Kada Ti korakneš

i ja koraknem.

Gde Ti staneš

i ja sam stao...

Jedno sa Tobom

i kada to ne znam.

Jedno sa sobom

i kada u Tebi

tragam za Tobom...

...

Sav prostor Ti si

i ja sam Tvoj deo:

u Tebi sve je celo,

i ja u Tebi ceo.

Bezbroj je Tvojih lica

i jedno od njih je moje...

Kada se u potok slijem

sa morem drugih kapljica

tad znaću da je – Tvoje.


i  Oca

...

Svekolik Ja sam

i bezbroj je Mojih lica:

posebnih u Jednom.

I oni koji Moju volju krše

Moju volju vrše

jer slobodu volje sam im dao.

Kad Ja koraknem

i Ti korakneš.

Gde Ja stanem

i Ti si stao.

Jedno sa Tobom

i kada to ne znaš.

Jedno sa Tobom

i kada u Meni

tragaš za sobom.

...

Sav prostor Ja sam

i Ti si moj deo:

u Meni sve je celo

i ti u meni ceo.

Bezbroj je Mojih lica

i jedno od njih je Tvoje...

Kada se u potok sliješ

u moru drugih kapljica

tad znaćeš da je - Moje.

*

P.Šumski (iz zbirke u pripremi)

Normal 0

(Sina…

Svekolik Ti si
i bezbroj je Tvojih lica:
posebnih u Jednom.

I oni koji Tvoju volju krše

Tvoju volju vrše
jer slobodu volje si nam dao.
Kada Ti korakneš
i ja koraknem.
Gde Ti staneš
i ja sam stao...

Jedno sa Tobom
i kada to ne znam.

Jedno sa sobom
i kada u Tebi
tragam za Tobom...

Sav prostor Ti si
i ja sam Tvoj deo:

u Tebi sve je celo,
i ja u Tebi ceo.

Bezbroj je tvojih lica
i jedno od njih je moje...
Kada se u potok slijem

sa morem drugih kapljica
tad znaću da je – Tvoje.

*

 
Još članaka...


Strana 1 od 2

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de