preporučujemo

Knjižarsko prozorče

predstavlja...


...

Masanobu Fukuoka

PRIRODNA ZEMLJORADNJA

- teorija i praksa zelene filozofije -

...

...

Masanobu Fukuoka (正信福岡, 1913-2008) je bio japanski zemljoradnik i filozof poznat

po svojoj prirodnoj zemljoradnji i ozelenjavanju ispošćenog tla i pustinjskog zemljišta.

Zalagao se za uzgoj useva bez oranja, bez pesticida, bez plevljenja i bez đubriva. Pod

uticajem taoističke i zen budističke filozofije, svoj način zemljoradnje nazivao je i

„bezradnom zemljoradnjom“. Zapravo, u pitanju je sistem koji se zasniva na prepoznavanju

složenosti i povezanosti živih organizama koji čine ekosistem; ozbiljnog promišljanja o tome i

udruženog rada sa njima u uzgoju useva. Fukuoka je smatrao da zemljoradnja nije samo

proizvodnja hrane, već i estetski i duhovni pristup životu čiji je krajnji cilj „gajenje i

usavršavanje ljudskih bića.“ Zbog toga se i zalagao za povratak prirodi, prirodnim načinima

uzgoja i života, ističući da neprirodna hrana stvara neprirodne ljude, sa neprirodnim mislima i

neprirodnim telima podložnim bolestima. Zabrinut zbog sve većeg zagađenja koje čovek

stvara usled svog neznanja, verovao je da je jedina budućnost čovečanstva povratak prirodi

i prirodnoj zemljoradnji, smatrajući da je: „Hrana život, a život ne sme da odstupi od

prirode“. Zbog toga se njegove knjige ne smatraju samo poljoprivrednim priručnicima, već i

životnim vodičima pošto su sveobuhvatne i imaju holistički pristup zemljoradnji, prirodi i

životu.

*

Prevod dela: THE NATURAL WAY OF FARMING
- the Theory and Practice of Green Philosophy, by Masanobu Fukuoka -

Prevod sa engleskog: Sonja Višnjić Žižović

Izdavač: Kokoro, 2015.

Obim: 290 str.

Format: 24 x 17cm

latinica, broširano

cena: 1200 din

*


...

Piter Tompkins i Kristofer Bird


TAJNI ŽIVOT TLA

...

...

Piter Tompkins i Kristofer Bird, autori čuvene knjige Tajni život biljaka, osamdesetih godina 20. veka proputovali su ceo svet u potrazi za metodama oporavka zemljišta i organske poljoprivrede. Na osnovu tog iskustva nastala je ova knjiga koja može da pomogne, kao i da bude praktičan vodič, svakome ko želi da se bavi prirodnom zemljoradnjom.

U prvom delu knjige autori iznose činjenice vezane za istoriju upotrebe hemijskih đubriva, tj. predočavaju čitaocu na koji način su vojni bojni otrovi dospeli na obradivo zemljište. U drugom delu su objašnjene metode pomoću kojih je moguće vratiti vitalnost tlu i osloboditi ga teških otrova. Objašnjavaju kako su vrhunski svetski biohemičari uspeli da u tokove nauke uvedu neverovatne efekte Štajnerovih biodinamičkih preparata, Agnihotra vatre, Karlsonovog zvučnog cvetanja i čudesne vode naroda Hunza. Treći deo knjige se bavi fenomenom Fajndhorna i Perelandre - vrtovima koji su nastali u saradnji čoveka i duhova prirode. Autori su posetili (i uverili se u njihove rezultate) vidovite medijume, Šarah Hieronimus, Ali Kudrjašovu i Makel Rajt, zaključujući da „za rast biljaka vitalnu i bitnu ulogu imaju posetioci iz kraljevstva elemenata, i sve dok i njih ne uzmemo u obzir, ništa u svetu agrokulture, hortikulture ili povrtlarstva neće imati smisla, ni napretka.”

*

Prevod dela:Petar Tompkins and Christopher Bird: SECRETS OF THE SOIL

Prevod sa engleskog: Slobodan Drenovac

Izdavač: Kokoro/Red Box 2015.

Obim: 416 str.

Format: 14,5 x 20,5 cm

latinica, broširano

cena: 1200 din

*

 


...

Rameš Menon:

R a m a j a n a

- Savremena obrada slavnog indijskog epa -

...

...

Poznavaoci i ljubitelji jednog od najznačajnijih velikih epova čovečanstva se slažu da je

Menon u romanesknoj formi napisao najuspeliju modernu obradu tog drevnog bisera

svetske književnosti.

...

Jednostavno a istančano, ovo delo nas vodi kroz jedinstveni, primerni i uzbudljivi život princa

Rame, ovaploćenja vrhovnog božanstva. Ono što je – pored nepatvorene lepote sveta u

kojem se ova uzorna drama dešava – možda najvrednije u prikazu njegove mitske avanture

je podjednaka uverljivost ljudskih i božanskih osobina glavnog junaka i onih koji, svesno ili

ne, blagonaklono ili ne, uzimaju učešća u njegovoj besprimernoj misiji.

*

Prevod sa engleskog: Aleksandar Đusić

Izdavač: LekSanDar, Novi Sad, 2012.

Obim: 704 str.

Format: A5

latinica, tvrd povez

Cena: 1500 din

*


...

Sri Šankaračarja:

Vivekačudamani, Aparokšanubuti

i kraći spisi

...

...

Sri Šankaračarja je ubedljivo najznačajniji i najčuveniji zastupnik filozofije Vedante,

nedualizma, koja je neraskidivo povezana sa praksom joge. U svom nedugom životu (32

godine), od rane mladosti putovao je s kraja na kraj Indije (koja tada nije ni postojala kao

jedinstvena država) i svojim briljantnim dijalektičkim izlaganjima uspevao da u sve umove

unese svetlost oslobađajuće istine (u meri u kojoj su bili prijemčivi za nju), otklanjajući

mnoštvo predrasuda i ograničenih shvatanja. Tako je, bez ikakvih mehanizama prisile ili

kontrole, doveo do duhovnog objedinjavanja celog potkontinenta, i to na najvišem principu

božanskog porekla svake žive duše.

...

Tekstovi ovde sabrani - Samorealizacija (Aparokšanubuti), Krunski dragulj mudrosti

(Vivekačudamani), Probuđenost za jastvo (Atma boda), Probuđenost za stvarnost (Tatva

boda), Suština doktrine (Vakja Suda), Pesma jastva… - predstavljaju zaista krunski dragulj

filozofije Vedante i Šankaračarijinog učenja.

*

Pesma Jastva

SIDANTA-TATVA-VINDU

- fragmenti -

...

Ni zemlja, ni voda ni vatra, ni bistri zrak,

Ni eter, ni snage, niti sve to skupa;

Nepromenljiv, u potpunom počinku bez snova,

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Ni kaste, ni njihove podele, obredi, ni propisi

Nisu moji, ni podmetnuti um i misao i ćud.

Sanjane stvari koje nisu Jastvo više nisu “ja” i “moje”

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Nema ni majke, ni oca, ni bogova, ni svetova,

Ni svetih knjiga, ni žrtvovanja, ni hramova, kažu,

U tom odsustvu snoviđenja kojem se predaje usamljeno Jastvo.

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

(…)

Ni nagore, ni nadole, ni unutra, ni spolja,

Ni po sredini, ni unazad; To, ni istok, ni zapad.

Sveprisutno svuda u nedeljivoj celini,

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

(…)

Ni učitelj ni učenje, ni učenik ni ono što je naučeno;

Ni ti ni ja ni ovaj rašireni svet.

Svesno svoje sopstvene forme, lišeno obmane

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Ni java nije moja, ni san, ni spavanje bez snova;

Ni vatra života, ili srce, ili videća duša;

Ta tri su od nerazuma, nego četrto; nego četvrto,

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

...

Mada je razvijen zarad Jastva

Koje se, međutim, savršeno, ni na čemu drugom ne zasniva -

Sav prostrani svet sem toga malo vredi.

To, Jedno, krajnje, sveto, jedino sam Ja.

(…)

*

Preveli: Aleksandar Đusić i Vanja Đurić

Izdavač: Simbol, Novi Sad, 2011.

Obim: 216 str.

Format: A5

latinica, broširano

Cena: 600 din

*

Ove knjige možete nabaviti preko Knjižarskog prozorčeta

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 064 26 52 916

 

Knjižarsko prozorče

predstavlja...


...

Dr Majkl Njutn

Putovanje duša

- Prikaz slučajeva života između života -

...

...

SADRŽAJ

...

Uvod

Poglavlje I: SMRT I ODLAZAK

Poglavlje II: VRATNICE DUHOVNOG SVETA

Poglavlje III: POVRATAK KUĆI

Poglavlje IV: ODVOJENE DUŠE

Poglavlje V: ORIJENTACIJA

Poglavlje VI: TRANZICIJA

Poglavlje VII: SMEŠTANJE

Poglavlje VIII: NAŠI VODIČI

Poglavlje IX: POČETNIČKA DUŠA

Poglavlje X: DUŠA SREDNJEG NIVOA

Poglavlje XI: NAPREDNA DUŠA

Poglavlje XII: IZBOR NOVOG ŽIVOTA

Poglavlje XIII: IZBOR NOVOG TELA

Poglavlje XIV: PRIPREME ZA POLAZAK

Poglavlje XV: PONOVNO ROÐENJE

Zaključak

O autoru

Izjave zahvalnosti

*

 

Iz  U V O D A
...

Da li se plašite smrti? Da li se pitate šta će se sa vama desiti kada umrete? Da li verujete da je moguće da posedujete dušu koja je ovamo došla s nekog drugog mesta i koja će se vratiti tamo pošto vaše telo umre, ili mislite da to, ipak, predstavlja samo pustu želju stvorenu strahom?

Užas koji osećamo pri pomisli na smrt donosi sa sobom misli o ništavilu koje će uslediti nakon nje, prekidajući sve naše veze sa porodicom i prijateljima. Zbog činjenice da smrt postoji svi naši ovozemaljski ciljevi čine nam se besmislenim.

Kada bi smrt bila kraj svega u vezi sa nama, život bi zaista bio besmislen. Međutim, neka moć koja se krije unutar nas omogućava nam da gajimo pomisao na život posle smrti i da osećamo da smo povezani sa nekom višom silom, pa čak i sa večnom dušom. A ako zaista imamo dušu, kuda ona odlazi posle smrti? Da li izvan našeg fizičkog univerzuma postoji nekakav raj pun inteligentnih duša? Kako on izgleda? Šta radimo kada dođemo tamo? Da li postoji neko vrhovno biće koje vlada tim rajem? Ova pitanja su stara koliko i ljudski rod, a za većinu nas i dalje predstavljaju misteriju.

Za većinu ljudi, istinski odgovor na tajnu života posle smrti još uvek se nalazi zaključan iza duhovnih vrata. Razlog za ovo je amnezija u pogledu identiteta naše duše, koja je u sve nas usađena i koja na svesnom nivou pomaže u procesu spajanja duše i mozga. Poslednjih godina javnost je saznala za veliki broj slučajeva ljudi koji su doživeli kliničku smrt, a onda vraćeni u život i koji su ispričali da su videli neki dugačak tunel, blještavu svetlost, pa čak i da su se susreli sa prijateljski nastrojenim dušama. Ali, nijedan od ovih izveštaja datih u brojnim knjigama o reinkarnaciji nije nam pružio ništa više od puke naznake o svemu onome što može da se sazna o životu posle smrti.

Ova knjiga daje detaljan prikaz duhovnog sveta. U njoj je predstavljen niz realnih slučajeva koji otkrivaju šta se sa nama dešava pošto se završi život na Zemlji. Ona će vas povesti na drugu stranu tunela i ući ćete u duhovni svet da biste saznali šta se događa sa dušama pre nego što se ponovo vrate na Zemlju da bi otpočele nov život.

*

Dr Majkl Njutn

...

Prevod dela: Michael Newton: Journey of Souls

Prevela: Milica Simić

Izdavač: Zrak, Beograd

Obim:  366 str.

Format: A5

latinica, broširano

Cena: 1.100 din

...

Knjigu "Putovanje duša" možete nabaviti preko Knjižarskog prozorčeta

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

064 26 52 916

...


...

Žislen San Pjer Lankut

Medicinska mafija

...

...

Iz  U V O D A

...

Radila sam gotovo 20 godina kao lekarka na polju flebologije (tretiranje proširenih vena na

nogama). Sve to vreme uporno sam se pitala:

• Zašto su neke bolesti neizlečive?

• Zašto su neki ljudi stalno bolesni, a drugi nikada?

• Zašto neki ljudi umru od neke bolesti, a drugi se oporave?

• Zašto troškovi lečenja nastavljaju nezaustavljivo da rastu?

• Zašto ljudi i dalje umiru od raka posle 50 godina intenzivnog istraživanja uz astronomske

troškove?

• Zašto pacijenti ne znaju od čega boluju, kao ni zašto ih operišu ili protiv čega ih tretiraju?

• Zašto smo tako loše informisani o alternativnim metodama lečenja?

• Zašto postoji toliko zdravstvenih organizacija i vladinih agencija?

Čije interese one štite?

 

Moja struka nije mi ponudila nikakve odgovore na ta pitanja. Prestala sam da se nadam da

ću ih pronaći kroz tradicionalne kanale. I upisala sam se u školu života. Zatim sam krenula u

druge škole. Odlučila sam da otkrijem sve što mi, lekari, o medicini ne učimo. Odnosno,

alternativne metode. Putovala sam na brojna mesta, sve do Sibira. Odlučila sam da se sama

uverim od čega se tačno sastoje te razne kategorije medicine. Otkrila sam čitav paralelni svet

medicine, koji često daje neverovatno pozitivne rezultate.

Žislen San Pjer Lankut

www.personocratia.com

*

Prevod dela: Ghislaine Sint Pierre Lanctôt: THE MEDICAL MAFIA

Prevod sa engleskog: Nika Đorđević

kategorija: zdravlje

godina izdanja: 2012.

Obim: 266 strana

Format: B5

latinica, meki povez

Cena: 1500 din

*


 

...

Valerij M. Uvarov

Horusova žezla – Moć faraona

...

...

POSVEĆENO ONIMA KOJI TEŽE POZNANJU

...

Prevodeći knjigu  Valerija Uvarova,  "Žezli Gora" (Horusova Žezla), želeli smo da Ti

približimo Znanja starog  Egipta.

...

Zahvaljujući pregalaštvu  i umeću Valerijevog tima, neke  tajne  egipatskih piramida kao i

tajne života faraona i prvosveštenika Starog  Egipta, polako izlaze na svetlo dana.

Znanja rezervisana kroz  istoriju ljudskog roda,  samo za posvećene  i izabrane, postaće

Znanja sviju  nas.

...

Dolazi vreme  kada  će  svako  moći da  koristi  ta Znanja  na dobrobit cele Planete i

ljudske rase, zajednice, porodice, za lično dobro...

 

Ovo je naš doprinos tom novom vremenu kada će  ljudska rasa  biti na višem intelektualnom

i moralnom  nivou nego što je sada!

...

Želimo ovom knjigom  i sajtom da  utičemo  na ubrzanje  procesa  usvajanja  ovih Znanja na

srpskom govornom području.

...

Ovo je, takođe, ubeđeni smo, i skromni doprinos ozdravljenju tog prekrasnog  i napaćenog

područja. U svakom pogledu. Zauvek!

...

Kao što svaka dobra  knjiga  doprinosi ličnom uzdizanju svog čitaoca, a time i okoline u

kojoj on živi, tako će i ova sa, svakim novim, strpljivim i pažljivim čitaocem, doprineti nekoj

boljoj  budućnosti.

...

"Nadam se da će  ova knjiga  pomoći svakom ko je pažljivo pročita da zbaci sa sebe

okove  religioznih,  okultnih i ezoteričnih   predrasuda i izvrši izvanredno, i po svojoj snazi  i

lepoti uzbudljivo uzdizanje prema vrhovima duhovnog poznanja ma kojoj konfesiji pripadali."

*

Iz uvodnog slova Preosvešenog Arhiepiskopa Jaroslavskog i

Sergijevo-Posadskog, Feodora  i člana Svetog Sinoda Ruske Pravoslavne Crkve

*

Originalno izdanje: 2006.godine

Akademija  za Nacionalnu Bezbednost Rusije,

Odeljenje za ufološka istraživanja, paleonauke i paleotehnologije i

Međunarodni Informativni Centar za ufološka istraživanja - "MICUFI"

Sankt-Peterburg, Rusija

Internet sajt na kome se knjiga  nalazi u originalu: http://wands.ru/flash.html

...

Urednik: Radmilo Aničić

Prevod sa ruskog: Nataša Aničić i Sena Veljković

Medicinski savetnik: Nada Vujović

Izdavač: Artist / Društvo lepih umetnosti Loznička 6, Beograd

www.artist-publisher.net

Suizdavač: Bel Agora

www.zezla.info

Obim: 312 str.

Format: B5

ćirilica, broširano

Cena:

*

Pišite nam na: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Knjige-budilnici


...

1.

Mevlana Dželaludin Rumi

 

Plamena česma

Lek San Dar, Beograd 2012.

*


Slovo o Rumiju

...

Cveće i ribe samim svojim kretanjem tvore kaligrafiju. Veliko sunce napolju i sunce unutar svakog od nas zajedno bruje i tiho pevaju. A mi smo sjajno jezgro njihovog sazvučja. Mi čeznemo za lepotom, čak i dok plivamo u njoj. Rumijeve pesme slave slobodu begunaca, onih koji su se oslobodili svojih ličnosti i ušli u stvarnost svog bića. U tom novom životu prepliću se čistota i razigranost, lakoća i spokoj. Sufije, mističko islamsko bratstvo, kažu da postoje tri načina da se bude sa tajnom: molitva, pa iznad nje meditacija, a iznad svega je razgovor, opštenje, mistična razmena koju zovu sohbet.

Kada čovek postane ljubavnik, dužnosti postaju nadahnuća. Postupci postaju ples, poezija, muzika potoka koji teče. Nastupa nešto što spontano uživa u samom sebi. Pronalaženje razloga za delanje više ne predstavlja problem. Duša je ovde radi svog vlastitog zadovoljstva. Usled nekog izvanrednog pomeranja energije bivamo posvećeni u ljubav.

Ljubav kao put do Boga je mahnita i zbunjujuća. Sjedinjenje! Odsustvo! Šta znače te reči? Atar, Rumijev stariji suvremenik, kaže: „Ako želiš da saznaš tajne ljubavi, sve ćeš žrtvovati. Izgubićeš ono što si smatrao važnim, ali na kraju ćeš začuti glas, za kojim si toliko žudeo, kako ti kaže: Da. Uđi.

Rumijev otac, veliki mistik, je jednom prilikom rekao: «Ja sam podložan različitim stanjima. U jednom stanju mogu da govorim a u drugom ne govorim. U jednom stanju mogu da slušam priče o tuđim životima i da reagujem na njih. U drugom se povlačim u svoju sobu i nikog ne viđam. A u nekom trećem sam potpuno izbezumljen, utonuo u Boga, nesposoban da komuniciram.»

* * *

Rumi je rođen 30. septembra 1207. godine u Balku, gradiću u Avganistanu, na tadašnjoj istočnoj granici Persijskog carstva. Bežeći pred najezdom Džingis Kanove mongolske vojske, njegova porodica se nekoliko puta selila – prvo u Vakš koji se nalazi u današnjem Tadžikistanu, pa u Samarkand, u Damask, u Nišapur (gde su sreli čuvenog pesnika i učitelja Faridudina Atara koji je u mladom Rumiju prepoznao duhovnu veličinu, pa je – videvši oca Bahaudina i odmah za njim mladog Rumija kako mu prilaze – rekao: «Evo ga more praćeno okeanom!» i poklonio Rumiju svoje delo Knjiga Božja), da bi se porodica na kraju skrasila u Konji, mestu na visoravni u središnjoj Anadoliji. Tu se Bahaudin vratio svojoj ulozi starešine derviške obrazovne zajednice, medrese. On je bio veoma osoben mistik, koji je u dnevniku beležio svoje časove provedene sa božanskim. Posle očeve smrti, njegov Marif je bio jedno od Rumiju najdražih štiva. Proučavao ga je zajedno sa očevim bivšim učenikom Burhanudinom Mahakikom. Čitali su i Sanaija i Atara, a Burhan je tokom devet godina vodio mladog Rumija na brojne čile, četrdesetodnevna povlačenja od sveta uz strogi post. Burhan je bio ekscentrični usamljenik kojeg se nimalo nisu ticali čovekova veroispovest i rodoslovlje. Čini se da je upravo on valjano pripremio Dželaludina za presudni događaj u životu mladog mistika – njegov susret sa Šemsom od Tabriza.

Posle očeve smrti Rumi je, u trećoj deceniji svog života, preuzeo njegov položaj i vodio izučavanje bogoslovlja, pesništva, muzike i drugih predmeta i praksi povezanih sa razvitkom duše, uključujući i kuvanje i poljoprivredu. Rumi je nadaleko stekao ugled pobožnog učenjaka, a njegovu školu pohađalo je preko deset hiljada đaka.

Posao derviške zajednice bio je otvaranje srca, istraživanje tajne sjedinjenja, vatrena potraga za istinom i nastojanje da se ona iskaže, kao i proslavljanje lepote i teškoće bivanja u ljudskom telu. U te svrhe su koristili ćutanje i pevanje, poeziju, molitvu, priče, raspravu i šale. Postili su i naslađivali se. Zajedno su šetali i posmatrali životinje. Kuvali su i radili u vrtu. Gajili voćke i vinove loze.

Postavljala su se važna životna pitanja. Koja je svrha želje? Šta je san? Šta pesma? Kako odgonetamo dubinu tišine u drugom čoveku? Šta je srce? Šta znači biti istinsko ljudsko biće? Šta je izvorište univerzuma i kako se naše pojedinačne svesti povezuju sa njim? Šta je to na dnu što drži svet? Kako da dovedemo u ravnotežu predavanje i disciplinu? Pritom su znali da odgovori ne moraju da se jave u racionalnom obliku, već pre putem muzike, slike, sna i događaja iz svakodnevice.

A bilo je i praktičnijih pitanja, na koja se Rumi uvek trudio da nađe odgovor i da bude od pomoći.. Kako da zaradim za život? Kako da isteram rođake koji su mi se uselili u kuću? Možeš li mi pomoći da odložim isplatu pozajmice? Jer, i derviši su se bavili običnim poslovima: bili su zidari, tkači, knjigovesci, bakalini, šeširdžije, krojači, tesari... Bili su vešti zanatlije i nisu se sklanjali od svakodnevnog života, već su ushićeno učestvovali u njemu i stvarali. Često su ih nazivali sufijama ili misticima. Kako god ih nazivali, sigurno je da su to bili ljudi na stazi srca.

* * *

ŠEMS OD TABRIZA

...

Krajem oktobra 1244. godine Rumiju je bilo trideset i sedam. Šems je bio dvadeset, a možda i trideset godina stariji. Bio je to vatreni Bogočovek, biće koje nije znalo za kompromise. Nosio je stari crni plašt. Imao je naizmenične periode ushićenog duševnog zanosa i fizičkog, zidarskog posla. Kad god bi se oko njega okupili učenici, a to nije bila retkost, on bi se ogrnuo plaštom, oprostio se od njih i otišao.

Centralna zagonetka Rumijevog života svakako je bio taj Šems iz Tabriza, naelektrisani čudnovati lutalica sa harizmom pustinjskog vetra. Pre njihovog susreta, Šems je klečao i molio se za prijatelja koji bi mu bio ravan po produhovljenosti. Začuo se glas: A šta ćeš dati zauzvrat? ''Svoju glavu.'' Dželaludin iz Konje je tvoj Prijatelj.

Došao je Rumiju kada je ovaj bio spreman da primi njegovu tajnu. Ostalo je zapisano i to da se u njihovom kasnijem odnosu nije moglo razlučiti ko je tu zapravo bio učitelj a ko učenik.

Neke izreke prže dušu dok je ne sprže i oslobode je opštih i posebnih navika i svih okolnosti u kojima je rođena. Kad je Šems prilikom njihovog prvog susreta pobacao Rumijeve knjige – uključujući i zapise duše njegovog oca Bahaudina – u gradsku fontanu pored koje je ovaj držao besede pred masom sveta, Rumi ga je upitao: «Ko si ti i šta to radiš?» Šems je rekao: «Sada moraš da živiš ono što si čitao i o čemu si govorio.» Rumi je pogledao knjige u vodi. «Možemo da ih izvadimo», rekao je Šems. «Biće potpuno suve.» Podigao je jednu knjigu da ga uveri. Sasvim suva. «Ostavi ih», rekao je Rumi.

Rumi se manuo knjiga i sa Šemsom se na više meseci povukao od sveta. Okončao se njegov poziv bogoslovskog učenjaka. Njegova duša vapila je za sagorevanjem, a Šems je govorio ''Ja sam vatra''. I upravo ta Šemsova “Plamena česma” je ono što je ove pesme, koje su pred vama, prečistilo i dalo im snagu i draž vrhunske duhovne pustolovine.

Njihov susret i potonji sohbet (mistično opštenje, obično bez reči) doveli su do novih priča i zanosnih slika iz carstva mistične svesnosti i ljubavi. Njihovo Prijateljstvo ostalo je jedna od velikih tajni. Rumijevo pesništvo je neprekidno i uzbuđeno odjekivanje tog prijateljstva. Međutim, neki ljudi u derviškoj zajednici bili su ljubomorni. Nisu imali poverenja u Šemsa i ljutilo ih je što je njihovog učitelja odvratio od poučavanja. Prisilili su ga da ode u Damask, ali Rumi ga je pozvao da se vrati. Njihovo razdvajanje na telesnoj ravni odigralo se četiri godine kasnije, 5. decembra 1248. Postoje neslaganja o tome kako je Šems nestao. Glasina da su ga ubili Rumijevi ljubomorni sledbenici po svoj prilici je neosnovana. Ono što zasigurno znamo je ovo što imamo, ove pesme natopljene tugom i ushićenjem. Rumi je u bolu počeo da kruži oko direka u svojoj bašti i da kazuje poeziju koja se smatra najiskrenijim i najuzbudljivijim zapisom koji imamo o potrazi za božanskim drugarstvom. Iz česme – potekao je Šemsov plamen.

Rumi je neko vreme krstario u potrazi za Šemsom, sve dok jednog dana u Damasku nije shvatio da više ne mora da ga traži. Osećao je i znao da Šems prebiva u Večnosti, i da je on, Rumi, upravo deo nje. Iz te spoznaje krenule su pesme.

Prijateljstvo sa Šemsom od Tabriza – taj neiskaziv a ipak osobit odnos – Rumiju je razorilo same temelje religije. Prijateljstvo je postalo njegovo bogosluženje. On ne ističe važnost molitve toliko koliko važnost neprestanog opštenja, drugovanja. Ukoliko je naša istinska svest izvan vremena i prostora, onda je i srž bogoštovanja svakako izvan bilo kojeg kulturnog ili religijskog uređenja. Posle njegovog susreta i sohbeta sa Šemsom, ni teološke rasprave više nisu imale značaja. Sam čovek je milost, lepota, svetlost, baraka, moćan blagoslov.

Na kraju mevlevijske inicijacije stiže se do stanja potpune ushićenosti zvanog hulul. Rumijevo pesništvo daje nam ukus tog transa, izvesnu predstavu o njemu, kao i o drugim stanicama na duhovnom putu. Samo, taj trenutak inicijacije (iliti posvećenja) o kojem Rumi govori može da nastupi u skoro svakom trenutku našeg života. To je naš rad u nevidljivom, veza sa Bogom! Rumi kaže da u tom radu treba da budemo marljivi barem koliko i u svakodnevnom poslu.

* * *

Nakon Šemsovog nestanka, Rumi je živeo još dvadeset i šest godina kao duhovni predvodnik zajednice derviša i ostavio nam ogromno književno nasledstvo. On je poeziju kazivao spontano. Pisari su je beležili, a on ju je kasnije u rukopisu pregledao i prepravljao. Kad se oporavio od gubitka Šemsa, Rumi je pronašao novog prijatelja u čijem je prisustvu mogao otvoriti srce. Bio je to Saladin Zarkub, kujundžija; on je bio star čovek (pa su i Rumijeve pesme postale spokojnije i nežnije), a na mestu prijatelja Rumijevog srca nasledio ga je Husam Čelebi, njegov poslednji pisar. Njih dvojica su stvorili šest knjiga Mesnevija (Duhovni distisi, ukupno 64000 stihova), Rumijevo kapitalno delo, od koga je dobrim delom satkana i knjiga koja je pred vama.

Ženio se dva puta; njegova prva supruga Govhar Katun umrla je mlada pošto mu je rodila sinove Sultana Velada i Aladina. I sa drugom ženom, Kirom Katun, imao je dvoje dece: sina Mozafera i kći Maleki.

Rumi je preminuo kao tamno-crveno nebo na zalasku sunca. «Strpljenja, zemljo stara!», uzviknuo je. «Uskoro ćeš dobiti svoj slatki zalogaj.» Njegov grob u Konji (Turska) i u današnje vreme posećuje više hiljada ljudi mesečno. Kažu da su predstavnici svih većih religija prisustvovali njegovoj sahrani. Za njih su Rumi i njegovo pesništvo bili sredstvo za produbljivanje njihove vlastite vere. Često su ga zvali Mevlana ili Maulana, što znači ''učitelj'', ''majstor'' ili ''gospodar''. On je isticao da se svako ko smatra veroispovest ili nacionalnu pripadnost važnim ljudskim kategorijama nalazi u opasnosti da svoje srce liši sposobnosti da postupa saosećajno. Svake godine se 17. decembra njegova godišnjica širom sveta obeležava kao noć njegovog spajanja sa božanskim – njegov urs ili svadbena noć. Za Rumija je to sjedinjenje bilo prirodno poput disanja, nešto što je u srži svakog poriva za veličanjem ''voljenog'' ili ''Prijatelja''.

* * *

Zapanjuje kad Rumi kaže: “Bog živi između ljudskog bića i predmeta njegove želje.“ Tragaoci bi trebalo da ispune svoje želje kako bi bili u stanju da se izdignu iznad njih ka večnom cilju. U srži svačije prirode nalazi se jedinstveno semenje želje, koje raste i rascvetava se kako se ličnost razvija, a ne putem bilo kakvog njenog potiskivanja. Rešenje nije u tome da postanemo ubledeli isposnici bez ikakvih želja. Životinje žudnje – petao pohote, patka nametljivosti, konj žestine, paun želje za priznanjem, vrana sticanja stvari, lav sa titulom veličanstva – ne treba da budu osujećene nego proživljene, preobražene i prisajedinjene. To je umeće formiranja ličnosti. Samo ako pustimo životinjske snage da deluju u nama, možemo da uvidimo da ta zadovoljenja nisu ono za čime žudimo. Postoji još nešto, nešto veće, i mi smo ovde upravo da bismo prodrli u sve tajne čežnje koja je van domašaja tih želja. Svrha želje je da usavrši čežnju, jer u jezgru čežnje je Prijatelj, Hrist, Krišna, praznina. „U vasioni ne postoji ništa čega bi se trebalo bojati.“ Uzvišena ljubav u središtu čežnje ne zna za strah.

Hazrat Inajat Kan kaže: «Rad na unutarnjem životu ima za cilj da se Bog učini vlastitom stvarnošću i da više ne bude samo fantazija», što je neuporedivo najzahtevniji zadatak. Potrebno je uspostaviti potpunu ravnotežu između ljubavi – zanosa, oduševljenja, i discipline - praktičnosti. Kada se u tome uspe, «tada čoveku njegov odnos sa Bogom može da izgleda stvarniji od bilo kog drugog odnosa u ovom svetu, i tada svi odnosi, ma koliko bliski i dragi, postaju manje vezujući. Ali, to ne znači da osoba postaje hladna; naprotiv, ona postaje još ispunjenija ljubavlju.»

Rumi kaže da je ushićeno ljudsko biće uglačano ogledalo koje ne može a da ne odražava. Ono što volimo, to i jesmo. Kada se srce pročisti, vidimo Kraljevstvo onakvo kakvo je. Postajemo odražena svetlost. Kada živimo u duši sve može da nam posluži za jasnoću. Jedno je sigurno – glačanje ogledala srca zahteva disciplinu.

Sam Šems je o Rumiju rekao: «Svakog dana posmatram u njemu neko stanje ili svojstvo kojeg ranije nije bilo... On govori lepe, utančane reči, ali nemojte se zadovoljiti njima. Iza svake se nalazi nešto što treba da ga pitate.»

* * *

Po Rumijevom mišljenju, biće je podeljeno na dva glavna dela, malo Ja (ličnost) i bezgranično biće (dušu). Njihovo uzajamno dejstvo moglo bi da se opiše kao nastojanje psetanceta (ličnosti) da vas (večnu dušu) uvuče u igru sa njim. A gde to čovek živi kad mu njegovo fizičko obličje ne predstavlja najvažniju stvar? Ne u čamcu, nego u talasima koji zapljuskuju čamac. Ne u zlatu, nego u vatri koja ga prečišćava.

Do suštinske promene koja nas uvodi u misteriju može da se dopre uz pomoć živog učitelja, kroz vrata čovekovih skrušenih iskustava ili putem nevidljivog prisustva, pratioca koji je samo vama poznat. Načina da se ostvari taj preobražaj ima koliko i ljudskih bića.

Postoji izvesno stanje svesti koje Rumi zove velelepnost, veličanstvenost ili uzvišenost. U njemu je veza između sveta i njegovog tvorca neobuzdana, mirišljava, snažna i strasno živa u svakom trenutku.

U zanosu ljubavi osećamo preteću opasnost, osećamo da će nas to iskustvo promeniti iz temelja. I to je tačno. Ljubavni lopov krade ključeve naših omiljenih soba, krade naše poluljubavi. Kada nastupi duševna ljubav, dolazi do razornog udara. Svest se otvara i Prijateljstvo se oseća ovde i sada. Ljubav je naša osama sa gospodarem takve lepote i dubine da uopšte nismo usamljeni. Ta tako vrtoglavo puna praznina je ono što gnostici zovu pleroma, a neki drugi – oblak neobaveštenosti.

Zvanična nauka ne uzima u obzir ono što su mnogi od nas doživeli kao realno iskustvo, samo zato što te stvari ne mogu po volji da se ponove. Mi imamo čitav niz opažanja i uviđanja koja opštepriznata nauka ne dopušta kao mogućnosti. Rumijeva poezija sasvim prirodno govori o telepatiji, prekogniciji (prethodnom znanju), opštenju s mrtvima, viđenju na daljinu i putovanju duhom.

Trenutak je, kaže Rumi, zametak u ljusci jajeta koja biva razbijena da bi došlo do rađanja i postajanja ptičjim pojem i Bogom! To je zadivljujuća slika preobražavajuće ivice sadašnjosti.

Ram Das je jednom rekao da u sufijskom pesništvu čuje ljubav prema životu na ivici, ushićenje na rubu stapanja sa božanskim. Rumi poredi život duše sa voćnjakom jabuka, a jezik sa gustom jutarnjom maglom koja ga prekriva. Postepeno, kako se sunce rađa i rasteruje maglu, sve bolje vidimo neizrecivu lepotu. I zato bismo pre svega trebali da se posvetimo glačanju srca: poniranju u tišinu i molitvu koje pomažu da duša postane plemenita i lepa.

Ali, i ostajanje u ropstvu ima svoje udobnosti, te se malo ko rešava na dugo potucanje praćeno sušnim periodima, koje počinje kada ostavimo te utehe za sobom i krenemo u svetu potragu za slobodom.

U radosti drugarstva postoji nagoveštaj stvarne prisnosti. Govorenje može da bude od pomoći u našoj čežnji za Prijateljem. Ipak, preporučuje nam se da povremeno, recimo jednom u svakom godišnjem dobu, obezbedimo nekoliko dana koje ćemo provesti bez govora i čitanja (a u naše vreme i bez telefona i televizije). Dodir sa stvarnošću tada postaje potpuniji, sadržajniji i uzbudljiviji. Tišina nam pruža priliku da odemo dublje i okusimo jezgro svog bića. Nema sumnje da se i mistični razgovor Rumija i Šemsa temeljio na tišini.

Neki čovek je jednom pitao Rumija: «Zašto ti toliko govoriš o ćutanju?» Njegov odgovor je bio: «Onaj ozareni u meni nikada nije rekao ni reč.»

Sufije Rumija zovu Qutb, stožer, i to stožer ljubavi. Ime Mevlana Dželaludin Rumi zapravo znači učitelj ljubavi i ushićenog leta u beskraj.

Kada je video mevlevijske derviše u Kairu 1910. godine, veliki mistički pesnik XX veka Rajner Marija Rilke je rekao: «Sa Rumijem je lestvica podignuta, jer ovo je tajna čoveka čije je klečanje potresno. Usredsređen na čudnovatu težinu i snagu u svojim kolenima, on pripada onom svetu u kojem je visina dubina. Ovo je noć razotkrivene blistave dubine.» Mislio je na noć 17. decembra, u kojoj je Rumi umro 1273. godine i koja se slavi kao njegovo spajanje sa božanskim.

...

Aleksandar Đusić


Izbor stihova iz “Plamene česme”

 

*

Da li bi voleo da ti se otkrije
istina o Prijatelju?

Ostavi se kore
i zađi u jezgro.

I Voljeni, sloj po sloj,
tone u sopstvenu bit. Ovaj svet
je natopljen tim utapanjem.

*

DERVIŠI

Tek kad i škola i džamija i minaret
budu porušeni, derviši mogu da
započnu druženje. Dok se vernost

ne pretvori u izdaju, a izdaja u poverenje,
nijedno ljudsko biće ne može da postane
deo i organ istine.

*

Dok si i dalje “ti”
slep si za oba sveta.

Opijenost sobom neće ti
dozvoliti da vidiš. Tek kada se očistiš

od straha i besa, preseći ćeš im
duboko korenje.

*

Dok se ne rastoči, čovek ne može saznati
šta je sjedinjenje.

Predstoji silazak u prazninu.
Laž neće postati istina

pukim govorenjem o njoj.

*

Zamišljanje je kao pipanje oko sebe
po mračnoj stazi, ili ispiranje
očiju krvlju.

Ti si istina od glave do pete. E pa,
šta bi još hteo da znaš?

*

Rumi (1207-1273)

...

Beleška o Autoru

Po mnogima najveći persijski pesnik svih vremena. Iako je stvarao pre osam vekova, Rumi je i danas jedan od načitanijih pesnika na svetu. Bio je začetnik Mevlevijskog sufijskog reda obrćućih derviša, naijstaknutijeg islamskog mističnog bratstva.


*

 

Mevlana Dželaludin Rumi: PLAMENA ČESMA

Prepevali i priredili: Aleksandar Đusić i Aleksandar Ljubiša

Izdavač: Lek San Dar, Beograd, 2012.

Obim: 386 str.

Format: A5

ćirilica, broširano

Cena: 1100 din

Ovu, kao i prethodnu zbirku Rumijevih stihova: JEDINO SVE, možete naručiti preko Knjižarskog prozorčeta.

Kontakt: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , 064 26 52 916

 

Knjižarsko prozorče

predstavlja 

1.

 

Sep Holcer

PERMAKULTURA

Praktični priručnik za prirodan i

samoodrživ uzgoj voća, povrća i životinja

 

Ova knjiga je poziv na život u slobodi! Svedočanstvo pogledajte ovde:

Sepp Holzer: farming with nature

*

Prevod dela: Sepp Holzers Permakultur

Prevod sa nemačkog: Ivana Cvetković i Mirjana Petrović

Izdavač: Zvoneći kedri Srbije, 2012.

Obim: 262 str

Format: 24 x 17cm

ćirilica, broširano

Cena: 2100 din


 


 

2.

Barbara Ren

ĆELIJSKO BUĐENJE:

Kako vaše telo zadržava i stvara svetlost

*

SADRŽAJ:

...

Uvodna reč Endija Bagota

...

PRVI DEO:

KAKO NAŠE NEVEROVATNO TELO ODJEKUJE U SAGLASJU SA

UNIVERZUMOM

Poglavlje I: Povezivanje sa unutrašnjom mudrošću

Poglavlje II: Voda: tečni kristal odozgo nadole

Poglavlje III: Svetlost: nit koja nas sve povezuje

Poglavlje IV: Opšti ciklusi po kojima plešemo

Poglavlje V: Principi procesa izlečenja

poglavlje VI: Trajne smernice

...

DRUGI DEO:

KAKO MOŽEMO DA POMOGNEMO SEBI DA PLEŠEMO U RITMU S

PRIRODOM

Poglavlje VII: Osnažite sebe koristeći svoju priču

Poglavlje VIII: Tri etape lečenja

Poglavlje IX: Čarolija tehnika

Poglavlje X: Završna Razmišljanja

...

DODATAK I: Sažeti prikaz 3 slučaja

DODATAK II: Jod

*

U V O D

Kada sam prvi put sreo Barbaru Ren, osetio sam kako iz nje zrači energija koja mi se odmah dopala. Oči joj blistaju dok priča o zdravlju i načinima lečenja. Ono što je toliko divno i osvežavajuće u njenom učenju je činjenica da se ono nadovezuje na sve što smo duboko u sebi oduvek znali. U svemu što kaže postoji postojanost i smisao koji su saglasni sa nekim osećanjima koja smo svi mi nekada imali, ali smo ih, uglavnom, vremenom izgubili. Veoma je ubedljiva kada govori zato što ona svakodnevno živi u skladu sa svojim uverenjima. Kada sam je upoznao, već sam dosta toga znao o zdravlju i načinima lečenja, ali me je njeno izlaganje na temu kako zadržavamo i koristimo svetlost podstaklo da joj se pridružim u daljem istraživanju ove tematike. Tokom dve godine koliko smo blisko sarađivali naučio sam o telu i njegovoj povezanosti sa univerzumom toliko da me je to odvelo duboko unutar sebe. U svojoj osnovi, Barbarino učenje svakoga od nas upućuje da preuzme odgovornost za sebe i da koristi svoje sposobnosti i zbog toga je ono toliko dopadljivo. Svakoga koga obučava ona poziva da preuzme kontrolu nad sopstvenim životom i da krene na putovanje do dubljih nivoa zdravlja, sreće i slobode.

...

Ako vam je zdravstveno stanje loše, bilo da je to trenutno ili u dužem vremenskom periodu, ova knjiga će vas povezati sa vama samima i pomoći vam da razumete sebe. To će vas osposobiti da pronađete svoj način da ozdravite. Ako se već nalazite na putu ozdravljenja, otkrićete pomoćna sredstva koja će vidno ubrzati taj proces i doneti brzu i snažnu promenu. U vreme kada sam počeo da se upoznajem sa Barbarinim učenjem, već sam dugo godina uživao u odličnom zdravlju i sreći. Možda sada mislite da meni nije imala šta da ponudi, ali, grdno se varate. Ja sam proveravao njena učenja, istraživao radove mnogih poznatih lekara, naučnika i filozofa koji su je inspirisali i put na koji me je sve to odvelo bio je zaslužan za promenu načina života koju sam doživeo. Mnogo toga se promenilo u mojoj svesti, otkrio sam nebrojene nove povezanosti u dosadašnjem shvatanju zdravlja i lečenja, tako da sam i dalje uzbuđen i zapanjen zbog snage tog procesa.

...

Barbara ne samo da deli svoje učenje sa drugima već i više od tri decenije pomaže ljudima da postanu celovite ličnosti sposobne da upravljaju svojim životom. Tokom tog vremena sakupila je punu „torbicu za prvu pomoć“ čudesnih alatki koje veoma efikasno koristi da bi olakšala nastupanje pozitivne promene kako u svom životu tako i u životima mnogih ljudi koji su tokom godina tražili njen savet. U ovoj knjizi, ona će podeliti sa vama svaku od tih alatki i pozvati vas da ih isprobate na sebi da biste i vi iskusili njihovu jedinstvenu moć. Od sveg srca vam preporučujem da pokušate. Njihova jednostavnost i snaga omogućiće vam da promenite život. Zamislite da posedujete sjajna kola i da u sebi imate sve znanje koje vam je potrebno da biste ih održavali u savršenom redu. Ako uz to imate i sav neophodan alat, nikada više nećete morati da idete kod automehaničara. Barbara upoređuje ljudsko telo sa vozilom i svima nam pokazuje kako možemo da otkrijemo znanje skriveno u svakom od nas da bismo održavali to vozilo u najboljem mogućem redu.

...

U toku svih tih godina proučavanja otkrio sam da je Barbarino učenje jedno od najmoćnijih sa kojima sam se susreo. Ona je istinski vizionar. Pošto sam ga primenio i oprobao na sebi i na svojim pacijentima, mogu odgovorno da tvrdim da ono funkcioniše. Ne morate da mi verujete – probajte sami. Mislim da ćete se zapanjiti koliko drugačije možete da se osećate.

...

Sem toga, Barbarino učenje je neobično važno za vreme u kojem živimo. Ona pomaže ljudima da se povežu sa svojim istinskim bićem i da osete koliko su zapravo moćni. Ono za šta se ona zalaže ima smisla i predstavlja nov način posmatranja zdravlja i ozdravljenja. Ova knjiga razotkriva tajnu kako da budemo zdravi i jasno nam stavlja do znanja ko smo i kuda idemo. Barbara ne traži od nas da joj verujemo na reč, već da sami otkrijemo kako istina u nama odjekuje. Svako od nas je rođen sa znanjem ko je i kakva mu je uloga u životu, ali su mnogi od nas to zaboravili i skrenuli na neki sporedni kolosek života. Barbara nam upućuje izazov da preuzmemo punu odgovornost nad svojim životom i da se podsetimo koliko smo, zapravo, divni i čudesni. Mi smo bića koja napreduju ka svetlosti i imamo sposobnost da zadržimo svetlost u svim svojim ćelijama i oko njih. To daje sasvim novo značenje reči prosvetljenje i otvara naš um prema novim mogućnostima. Zato sedite, opustite se i pripremite se da otkrijete svoj neverovatni potencijal.

...

Endi Bagot

*

Prevod dela: Cellular Awakening/ by Barbara Wren

Prevela: Marica Kojić

Izdavač: Zrak/Zapis 2010.

Obim: 242 str

Format: A5

latinica, broširano

Cena: 600 din

 


3.

...

Dr Valerij

Sinjeljnikov


MOĆ NAMERE:

KAKO DA OSTVARITE SVOJE SNOVE I ŽELJE

*


S A D R Ž A J:

...

PREDGOVOR

Kako raditi s ovom knjigom

VELIKI ALHEMIČAR

NOVI MODEL SVESTI

...

VEŠTINA STVARANJA NAMERE I UPRAVLJANJA NJOME: PRVA LEKCIJA

Formula izražavanja Namere

Princip izobilja

Prvi korak u životu je uvek vaš lični izbor

Vaša Namera treba da bude konkretna i čvrsta

Stvorite sliku Namere

Vaša Namera treba da vas podstakne na aktivnost

Snaga je uvek u vama

Vaša Namera treba da ima realne srazmere

Vaš put treba da vam donosi radost

Osnovna pravila formulisanja Namere

VELIKO DELO

...

VEŠTINA STVARANJA NAMERE I UPRAVLJANJA NJOME:

DRUGA LEKCIJA

Formula vremena i mesta

Formula pažnje

Formula fleksibilnosti

Formula čistote misli

Formula odgovornosti

Formula aktivnosti

Prepreke

Poslednja pouka

REZIME: Deset koraka do cilja

RASTANAK

POGOVOR

*

PREDGOVOR

...

Poštovani čitaoče!

Kada sam pre mnogo godina krenuo putem lečenja, započeo sam najzanimljivije moguće putovanje po beskrajnim prostranstvima ljudske psihe i svesnog i nesvesnog uma. Mnogo puta sam sebi postavljao pitanje: „Kako i zbog čega ljudi sebi stvaraju bolesti i probleme? Kako pomoći ljudima da promene svoj život? Kako učiniti da ljudi postanu zdravi, moćni i srećni?”

 

Opširnije...
 Tri  blaga1.

Vladimir Megre:

A N A S T A

10. knjiga iz edicije Zvoneći kedri Rusije

...

"Ide, osmehnuto, po poljani u dubinama sibirske tajge maleno dete, ništa ga ne plaši, niko ga ne napada, naprotiv, životinje su spremne da na prvi zahtev dolete u pomoć. Korača maleni čovek kao naslednik carskog roda po svojim posedima. A gde se u to vreme nalazi vaše dete...? "

*

Svetska premijera... Prvi prevod  u svetu, samo 6 meseci po objavljivanju knjige u

Rusiji... Suštinski poziv na promenu svesti i akciju, sa jasnom vizijom

kako transformisati tehnološku civilizaciju koja se kreće u pravcu uništavanja

prirodnog okruženja i Planete, u rajsku baštu nastanjenu probuđenim kćerima i

sinovima Božjim...

*

*

Iz štampe su nedavno izašla tri nova prevoda na srpskom:


*

Ove, kao i preostalih 6 knjiga iz edicije Zvoneći kedri Rusije,  mogu se naručiti preko

Knjižarskog prozorčeta,

pozivom na 064/26 52 916,

ili mejlom: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

...


 

2.

Mirjana Petrović


SUNČEVA TRPEZA

Vodič ka biodiverzitetu Srbije i slobodnoj ishrani samoniklim biljem

(3. izmenjeno i dopunjeno izdanje)

*

"U stvari, postoji samo Sunce, a sve što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak tog Sunca, samo jedan od vidova njegovog postojanja. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijama nose rezerve Sunčevog daha. Sunce je oblik i ravnoteža; ono je svest i misao, glas, pokret, ime."

...

Ovim rečima nobelovca Ive Andrića, započinje SUNČEVA TRPEZA, 3.izdanje

kuvara samoniklog jestivog bilja Mirjane Petrović. Ova knjiga je istinska zadužbina,

jedan od najlepših darova svome rodu i svojoj zemlji, jer dubinki menja našu percepciju

sveta od zavisnosti od tehnološke civilizacije (uključujući savremenu poljoprivredu), u

pravcu slobode izbora i slavljenja života. Ovo je jedna od najlepših i

najdragocenijih knjiga koje sam ikada imao u svojim rukama (druga je Prorok, Halila

Džubrana, u prevodu Vesne Krmpotić), i to u sadržinskom, vizuelno-estetskom,

emotivnom i svakom drugom pogledu. Na 466 strana u punom koloru, smestilo se

obilje čarobnih fotografija i crteža samoniklog bilja, recepata, autorskih tekstova u

slavu prirodnih ciklusa, biljnog carstva, uključujući i odabrane tekstove o prirodi i bilju

iz svekolike svetske baštine, detaljan kalendar branja i... Cena od 2.000 dinara

je simbolična nadoknada za autorski trud, i više nego simbolično uzdraje za doživotnog

prijatelja koga sa ovom knjigom dobijate.

 

Kada bi se knjige ocenjivale, na skali od 1 do 10, ova knjiga zaslužuje ocenu 10+.

*

*

Knjigu Sunčeva trpeza (2.000 din) možete nabaviti pozivom na 064/26 52 916

(ili: 064/3024087), i putem mejla: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

*


 

3.

Magic Wood:

Kartice i knjiga "Jednostavnost života"

(2 u 1, i 1 u 2)


*

Magic wood kutija sadrži malu knjigu sa tekstovima i vežbama (60 str.), te 56 kartica

od kojih svaka sadrži zapis jedne afirmativne poruke (zabeležila Maja Šamarinac),

a čiji su autori šuma i svi njeni "golim okom" nevidljivi stanovnici. Izvucite jednu

karticu na početku dana i neka vas njena misao prati kroz sve što će vam doći. Neka

njena mudrost pomogne vašim koracima da nađu put do onoga mesta na kome ćete

biti srećni i ispunjeni.

*

"Nakon što sam prvi put čula tu «šumsku energiju» kako mi govori, pomislila sam da su se možda zabunili, jer taj zadatak zasigurno nije bio u «mojim» planovima. Pitala sam ih znaju li zašto sam ovde, rekli su mi: «Znamo šta hoćeš, koje su ti zamisli. Božji plan je uvek prisutan u svemu».

Na početku su mi rekli: «Moraš se opustiti. Ljudi su obuzeti vremenom, a ono ne postoji. Kad se smiriš i stopiš s prirodom, čućeš svemir. Priroda je kao svemirski zvučnik, sve što treba dolazi kroz nju, ali ljudi su previše gluvi da bi to čuli. Moraš se stišati, umiriti, prepustiti i u trenutku kad prestaneš na to da misliš, čućeš. Umiri se i oseti svaku svoju ćeliju, pusti ih da dišu, daj im prostor i one će se rasplinuti. Tada ćeš ostati ti, tako lagana, da ćeš sa smeškom ploviti okolo. Šetaj, hodaj, opusti se, ništa ne očekuj, rasplini se... Kad se ponovo sastaviš, bićeš to «ti»».

Ako vam kartice pomognu barem jednim malim delom, smatraću da sam uspešno obavila zadatak.

Šaljem vam svima puno ljubavi, iste one koju redovno dobijam od njih. Prepustite se mudrosti i krenite..."

Maja Šamarinac

www.magic-wood.com

*

Drveće:

MIRNOĆA SANJANJA

Budan si, a sanjaš. I to se zove život. Jer mala je razlika između sna i jave, skoro da je nema. Jedino što treba da imaš je - smirenost sanjanja. Potpuni mir koji prožima sve delove tvog tela. Baš poput drveta koje svojom smirenošću leči okolinu i nije mu važno šta je san, a šta java. Tvoje delovanje odslikava se na svim stvarima oko tebe. Zato u teškim trenucima reci: "Možda je to samo san, ali ja to ne znam, a nije ni važno, važan je samo moj mir". I tada poput drveta stoj mirno u svetu koji te okružuje i dopusti mu da raste uz tebe.

*

Zračne vile:

SPREMNOST

Spremnost u tebi budi želju za izazovom. Onaj isti trenutak kad doneseš odluku, odvodi te u nekom sasvim novom pravcu koji ti poklanja snagu za dalje. Želja za učinjenim budi borbeni duh i tvoja duša rasprostire ti znakove. Prati te znakove, vodi se po njima, i cilj koji je pred tobom dohujaće poput vetra.

*

Drveće:

BOLJE SUTRA / DANAS

Mudro stoj sakupljajući svu težnju sveta za boljim sutra. To novo sutra doći će kada budeš spreman za njega. Ono je već tu, sad, otvori oči. Prepusti se i dopusti duši da pliva putem koji je izabrala. Napor koji treba da uložiš da stigneš s njom, mali je naspram zadovoljstva učinjenog.

*


Više o sadržaju knjige "Jednostavnost života" pogledajte na sajtu:

www.magic-wood.com

*

Ove, i brojne druge naslove možete naručiti pozivom na

064/26 52 916, i mejlom na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

*


 
Još članaka...


Strana 1 od 2

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de