ljubav je život

15. Um i Biće: Iluzija i Stvarnost
Nejasna slutnja, osećaj nedovoljnosti i nezadovoljstva stvarnošću koja mi se nudila kao

Jedina, bili su podsticaj na početak traganja za odgovorima na pitanja o smislu života.

Uvidi o prirodi uma i Bića - rezultat su te potrage.

Opširnije...
 

16. Dosada 

Čoveku ispunjenog duha nikada nije dosadno. Sa njim su uvek njegove misli, njegove

dubine i tišine. Sve što mu je potrebno.

Opširnije...
 

17. Tamna noć dušePrenadražena čula zatvaraju se pred agresijom svakodnevice – zatvaraju za stvarnost, za iskustvo, za emocije, protok energije - u strahu od bola povrede... I svet postaje suv, svakodnevica siva ili bezbojna, a život tvrd i bezukusan kao bajat hleb koji nije mogao ni da se ubuđa u odsustvu vlage, već se skupio, uvukao u sebe, otvrdnuo i okamenio...

Opširnije...
 

18. O meditaciji 

Meditacija je stanje samoreflektujuće svesti – svesti svesne same sebe. To je dobrovoljna, privremena smrt ega, jer ego ne može spoznati svest, biti svestan svesti, tihog posmatrača. Tihi posmatrač je u pozadini buke ega. Tzv. objektivna stvarnost je samo scenografija za samoizražavanje i samoprepoznavanje svesti. U meditaciji, u tišini uma, svest prepoznaje samu sebe kao večnu osnovu, potku iza misli, iza svih mentalnih procesa. Ono što posmatra - je ono što je posmatrano.

Opširnije...
 

19. Duhovnost i svetost
Biti ispražnjen i biti ispunjen:

prazan sebe i pun Boga...

...

Tajna

Svaki put kada dublje uđeš u Tajnu, ona izgubi ponešto od svoje tajnovitosti i dobije ponešto od svoje istinitosti. Izgubljena ili skrivena Istina, skrivena Stvarnost – to je Tajna. Tragajući mi ne otkrivamo ništa novo – već ono što smo nekad znali pa zaboravili: osvetljavamo ono  što je čamilo uskladišteno u dubinama nas samih čekajući da ponovo bude izneto na svetlost svesnosti. Sva mudrost (i sva duhovnost) se sastoji u tome: razotkriti temeljne zakone upisane duboko u nama i živeti u skladu sa njima.

Opširnije...
 


Strana 11 od 14

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de