ljubav je život

20. O čulnim željama i duhovnim potrebama 

Gde prestaju čulne želje a počinju duhovne potrebe? Gde je linija razdvajanja? Postoji

li odvojenost? Postoji li stvarna razlika između to dvoje, ili je ona samo u suptilnosti i

količini? Da li je tzv. potreba za duhovnom literaturom, muzikom, iskustvima

(duhovnom hranom) - samo suptilniji oblik čulne želje ili sublimacija grubljih čulnih

želja?

Opširnije...
 

21. Hrabrost i strah 

Koliko ste puta razmišljali šta upravlja vašim životnim odlukama, koliko su one motivisane strahom, a koliko Ljubavlju? Jer, ma šta da su vas učili, Ljubav i strah ne idu zajedno. Jedno isključuje drugo.

Opširnije...
 

22. Upravljanje životnom energijom:

kradljivci i čuvariNije neophodno da poznajete egzotične tehnike pokretanja i podizanja energije

da biste se osećali dobro i snažno. Dovoljno je da u svakodnevnim životnim

situacijama obratite pažnju na to šta vam vaše telo poručuje…

Opširnije...
 

23. Od samosvesti do samozaborava…

(i natrag) 

1. Različito je isto

Sve je isto.

I ništa nije isto.

Na božanskom nivou, na nivou Apsoluta, sve jeste isto, jer sve je Jedno.

Opširnije...
 

24. Smrt i besmrtnost

- dar jednog sna -
”Drugi nisu drugi! Svi smo Jedno!” – bljesnu mi kroz glavu spasonosna misao dok ležim u krevetu pored stare crnkinje za koju znam da će uskoro umreti. Do skora sam verovao kako hladne glave i srca mogu da se nosim sa misterijom smrti, kako sve razumem, i da je racionalno poimanje neizbežnosti – “Sve rođeno – umire” – dovoljno da me sa filozofskim mirom pronese kroz gubitak mojih voljenih.

Opširnije...
 


Strana 12 od 14

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de