ljubav je život

30. Put ljubavi 

Udovoljavanje sebi – nije put Ljubavi.

Neudovoljavanje sebi – nije put Ljubavi.

Udovoljavanje drugom – nije put Ljubavi.

Neudovoljavanje drugom – nije put Ljubavi.

Opširnije...
 

31. Susreti sa sobom

 Pucketanje vatre sa ognjišta.

Spori otkucaji sata.

Fijuk vetra u krošnjama:

Sveto trojstvo Tišine.

Opširnije...
 

32.


P o d S e t n i k


(akosteslučajnozaboravili)HRABROST

Prijateljstvo      Ljubavnost Lepota

Priroda d o d i r t i š i n a osama

sanjarenje    opuštanje     istraživ@nje

DOKOLICA     I g R a Pu t o v a n j e


pRomenA AvanturA i Z A Z o V    nepoznato

V  i  z  i  j  a

poklon     davanje Razmena

Vedrina     toplina      RADOST    suze i smeh

iskrenost  nežnost blagost  osetljivost

dobrota   ljubaznost  NEnasilnost

Požrtvovanost   Saosećajnost   Nesebičnost

prirodno st  spontanost   neposrednost   jednostavnost

Otvorenost   radoznalost  nevezanost

bezbrižnost      lakoća     prozračnost

K rEativn0st   inovativnost   mašt0v!tost

povezivanje   podrška    solidarnost    zajedništvo

POVERENJE  bliskost

bezuslovnost      neproračunatost

p r i s u t n o s t     POSVEĆENOST     BudnOst

nepokolebljivost       istrajnost

Snaga energija  Zdravlje

duhovnost       razvojnost

S V  E  S  N  O  S  T

N e o g r a N i č e n o s t

BeSkonačnost  BeSmrtnost

maGičnost poetičnost ČudesnoSt

Mudrost   Svetlost   Mir   Sklad   Čistota

I S T I N A

ispunjenOst   celOvitost unutrašnja ozarenost

Samoostvarenje

S L O B O D A

...

...d o v o lj n o ?

*

(Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život) 


Strana 14 od 14

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de