čuvaj me

Mi, planetarni gubari...

Kada dlakava gusenica zvana gubar, napadne i počne da brsti naše šume, voćnjake i bašte,

s pravom se bacimo na nju svim raspoloživim sredstvima sa namerom da je uništimo i

zaustavimo u njenom uništavalačkom pohodu.

...

Ali, kada mi odemo u obližnju šumu, ili u prašumu Amazona ili Konga, i bacimo se sa žarom

na krčenje nepreglednih šumskih pronstranstava Božje bašte, gutajući površine jedne Belgije

ili jedne Francuske godišnje, tempom i efikasnošću koju ni jedan gubar ili ma koji drugi

insekt ne može ni da sanja da dostigne, šta tada preduzimamo da zaustavimo nas same u

uništavanju zelenih pluća planete? Ništa, osim nemuštih pravdanja pred sobom i drugima

razlozima privrednog i ekonomskog rasta (profita), potrebom za sirovinama, nužnošću

zaposlenja tolike radne snage i prehrane njihovih porodica, itd...

...

Zašto tada ne upotrebimo sva raspoloživa sredstva da zaustavimo svoj uništavalački pohod?

Zašto nas same ne proglasimo gubarima, a našu aktivnost najezdom koja preti uništenjem

mnogo temeljnijim i dugotrajnijim od jednogodišnje defolijacije šuma koje život znače? Zašto

smo tako nemilosrdni i prema gubarima, i prema šumama i svim oblicima života koje ih

nastanjuju, a tako blagonakloni i popustljivi prema nama samima kada treba opravdati ma

koji zločin koji vršimo protiv života, tj. prirode i Planete?

...

Svi ljudski zakoni usmereni su  na samo dve stvari: 1) na pokušaj da se ograniči ego

(ljudska pohlepa) i 2) na pokušaje da se opravda i ozakoni ego (ljudska pohlepa).

Mi, planetrani gubari, kao samoproklamovani gospodari Planete, zapravo svim raspoloživim

sredstvima (zakonskim, moralnim, vojnim, tehničko-tehnološkim...) branimo naše

ekskluzivno pravo na uništavanje ove Planete, Božje bašte poverene nama na čuvanje!

...

Bože, sačuvaj nas od nas samih!

Petar Šumski,

Vukićevica, 12.05.2011.

 

http://www.eosnap.com/

 

VRT  ŽIVOTA

 

- Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život -01. Zašto volim Prirodu

...

Moju prvu ljubav upoznao sam još u detinjstvu, na jednom izletu u okolini Beograda, i ta

ljubav traje do dana današnjeg nesmanjenim intenzitetom. Sada sa priličnom izvesnošću

mogu da kažem da je moja prva ljubav – ljubav za ceo život. Njeno ime je Priroda, a ovde,

iako prava ljubav ne traži objašnjenja, navodim samo neke od ličnih razloga zašto je toliko

volim.

...

Opširnije...
 

02. Bosonogi i trave
Prirodno je gaziti travu. Ništa prirodnije od toga: hodati poljem, ledinom, livadom,

planinskim kosinama i rečnim dolinama, brežuljcima i proplancima obraslim travom... Od

proleća do jeseni bosonog, ili u obući pod kojom se osećaju buseni trave i oblici zemlje...

Opširnije...
 

03. Pohvala selu 

Na pitanje: zašto selo, a ne grad kao izbor optimalnog životnog staništa? - mnogo je

mogućih odgovora. U idealnom slučaju koji je danas, ponekad, teško i zamisliti, neki od

odgovora mogli bi biti i ovi...

Opširnije...
 

04. Njegovo Veličanstvo Automobil 

Ako imate tu »privilegiju« da živite u velegradu, sigurno vam se ne mali broj puta dogodilo

da, kao vozač ili putnik, uletite u saobraćajni krkljanac i budete osujećeni u nameri da brzo i

udobno stignete do željenog odredišta... Ili potrošite desetine minuta u pokušaju da nađete

bilo kakvo mesto za parkiranje... Ili da, kao pešak, bezuspešno pokušavate da pređete ulicu

Opširnije...
 


Strana 1 od 2

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de