prozorče

Knjige-budilnici


...

1.

Mevlana Dželaludin Rumi

 

Plamena česma

Lek San Dar, Beograd 2012.

*


Slovo o Rumiju

...

Cveće i ribe samim svojim kretanjem tvore kaligrafiju. Veliko sunce napolju i sunce unutar svakog od nas zajedno bruje i tiho pevaju. A mi smo sjajno jezgro njihovog sazvučja. Mi čeznemo za lepotom, čak i dok plivamo u njoj. Rumijeve pesme slave slobodu begunaca, onih koji su se oslobodili svojih ličnosti i ušli u stvarnost svog bića. U tom novom životu prepliću se čistota i razigranost, lakoća i spokoj. Sufije, mističko islamsko bratstvo, kažu da postoje tri načina da se bude sa tajnom: molitva, pa iznad nje meditacija, a iznad svega je razgovor, opštenje, mistična razmena koju zovu sohbet.

Kada čovek postane ljubavnik, dužnosti postaju nadahnuća. Postupci postaju ples, poezija, muzika potoka koji teče. Nastupa nešto što spontano uživa u samom sebi. Pronalaženje razloga za delanje više ne predstavlja problem. Duša je ovde radi svog vlastitog zadovoljstva. Usled nekog izvanrednog pomeranja energije bivamo posvećeni u ljubav.

Ljubav kao put do Boga je mahnita i zbunjujuća. Sjedinjenje! Odsustvo! Šta znače te reči? Atar, Rumijev stariji suvremenik, kaže: „Ako želiš da saznaš tajne ljubavi, sve ćeš žrtvovati. Izgubićeš ono što si smatrao važnim, ali na kraju ćeš začuti glas, za kojim si toliko žudeo, kako ti kaže: Da. Uđi.

Rumijev otac, veliki mistik, je jednom prilikom rekao: «Ja sam podložan različitim stanjima. U jednom stanju mogu da govorim a u drugom ne govorim. U jednom stanju mogu da slušam priče o tuđim životima i da reagujem na njih. U drugom se povlačim u svoju sobu i nikog ne viđam. A u nekom trećem sam potpuno izbezumljen, utonuo u Boga, nesposoban da komuniciram.»

* * *

Rumi je rođen 30. septembra 1207. godine u Balku, gradiću u Avganistanu, na tadašnjoj istočnoj granici Persijskog carstva. Bežeći pred najezdom Džingis Kanove mongolske vojske, njegova porodica se nekoliko puta selila – prvo u Vakš koji se nalazi u današnjem Tadžikistanu, pa u Samarkand, u Damask, u Nišapur (gde su sreli čuvenog pesnika i učitelja Faridudina Atara koji je u mladom Rumiju prepoznao duhovnu veličinu, pa je – videvši oca Bahaudina i odmah za njim mladog Rumija kako mu prilaze – rekao: «Evo ga more praćeno okeanom!» i poklonio Rumiju svoje delo Knjiga Božja), da bi se porodica na kraju skrasila u Konji, mestu na visoravni u središnjoj Anadoliji. Tu se Bahaudin vratio svojoj ulozi starešine derviške obrazovne zajednice, medrese. On je bio veoma osoben mistik, koji je u dnevniku beležio svoje časove provedene sa božanskim. Posle očeve smrti, njegov Marif je bio jedno od Rumiju najdražih štiva. Proučavao ga je zajedno sa očevim bivšim učenikom Burhanudinom Mahakikom. Čitali su i Sanaija i Atara, a Burhan je tokom devet godina vodio mladog Rumija na brojne čile, četrdesetodnevna povlačenja od sveta uz strogi post. Burhan je bio ekscentrični usamljenik kojeg se nimalo nisu ticali čovekova veroispovest i rodoslovlje. Čini se da je upravo on valjano pripremio Dželaludina za presudni događaj u životu mladog mistika – njegov susret sa Šemsom od Tabriza.

Posle očeve smrti Rumi je, u trećoj deceniji svog života, preuzeo njegov položaj i vodio izučavanje bogoslovlja, pesništva, muzike i drugih predmeta i praksi povezanih sa razvitkom duše, uključujući i kuvanje i poljoprivredu. Rumi je nadaleko stekao ugled pobožnog učenjaka, a njegovu školu pohađalo je preko deset hiljada đaka.

Posao derviške zajednice bio je otvaranje srca, istraživanje tajne sjedinjenja, vatrena potraga za istinom i nastojanje da se ona iskaže, kao i proslavljanje lepote i teškoće bivanja u ljudskom telu. U te svrhe su koristili ćutanje i pevanje, poeziju, molitvu, priče, raspravu i šale. Postili su i naslađivali se. Zajedno su šetali i posmatrali životinje. Kuvali su i radili u vrtu. Gajili voćke i vinove loze.

Postavljala su se važna životna pitanja. Koja je svrha želje? Šta je san? Šta pesma? Kako odgonetamo dubinu tišine u drugom čoveku? Šta je srce? Šta znači biti istinsko ljudsko biće? Šta je izvorište univerzuma i kako se naše pojedinačne svesti povezuju sa njim? Šta je to na dnu što drži svet? Kako da dovedemo u ravnotežu predavanje i disciplinu? Pritom su znali da odgovori ne moraju da se jave u racionalnom obliku, već pre putem muzike, slike, sna i događaja iz svakodnevice.

A bilo je i praktičnijih pitanja, na koja se Rumi uvek trudio da nađe odgovor i da bude od pomoći.. Kako da zaradim za život? Kako da isteram rođake koji su mi se uselili u kuću? Možeš li mi pomoći da odložim isplatu pozajmice? Jer, i derviši su se bavili običnim poslovima: bili su zidari, tkači, knjigovesci, bakalini, šeširdžije, krojači, tesari... Bili su vešti zanatlije i nisu se sklanjali od svakodnevnog života, već su ushićeno učestvovali u njemu i stvarali. Često su ih nazivali sufijama ili misticima. Kako god ih nazivali, sigurno je da su to bili ljudi na stazi srca.

* * *

ŠEMS OD TABRIZA

...

Krajem oktobra 1244. godine Rumiju je bilo trideset i sedam. Šems je bio dvadeset, a možda i trideset godina stariji. Bio je to vatreni Bogočovek, biće koje nije znalo za kompromise. Nosio je stari crni plašt. Imao je naizmenične periode ushićenog duševnog zanosa i fizičkog, zidarskog posla. Kad god bi se oko njega okupili učenici, a to nije bila retkost, on bi se ogrnuo plaštom, oprostio se od njih i otišao.

Centralna zagonetka Rumijevog života svakako je bio taj Šems iz Tabriza, naelektrisani čudnovati lutalica sa harizmom pustinjskog vetra. Pre njihovog susreta, Šems je klečao i molio se za prijatelja koji bi mu bio ravan po produhovljenosti. Začuo se glas: A šta ćeš dati zauzvrat? ''Svoju glavu.'' Dželaludin iz Konje je tvoj Prijatelj.

Došao je Rumiju kada je ovaj bio spreman da primi njegovu tajnu. Ostalo je zapisano i to da se u njihovom kasnijem odnosu nije moglo razlučiti ko je tu zapravo bio učitelj a ko učenik.

Neke izreke prže dušu dok je ne sprže i oslobode je opštih i posebnih navika i svih okolnosti u kojima je rođena. Kad je Šems prilikom njihovog prvog susreta pobacao Rumijeve knjige – uključujući i zapise duše njegovog oca Bahaudina – u gradsku fontanu pored koje je ovaj držao besede pred masom sveta, Rumi ga je upitao: «Ko si ti i šta to radiš?» Šems je rekao: «Sada moraš da živiš ono što si čitao i o čemu si govorio.» Rumi je pogledao knjige u vodi. «Možemo da ih izvadimo», rekao je Šems. «Biće potpuno suve.» Podigao je jednu knjigu da ga uveri. Sasvim suva. «Ostavi ih», rekao je Rumi.

Rumi se manuo knjiga i sa Šemsom se na više meseci povukao od sveta. Okončao se njegov poziv bogoslovskog učenjaka. Njegova duša vapila je za sagorevanjem, a Šems je govorio ''Ja sam vatra''. I upravo ta Šemsova “Plamena česma” je ono što je ove pesme, koje su pred vama, prečistilo i dalo im snagu i draž vrhunske duhovne pustolovine.

Njihov susret i potonji sohbet (mistično opštenje, obično bez reči) doveli su do novih priča i zanosnih slika iz carstva mistične svesnosti i ljubavi. Njihovo Prijateljstvo ostalo je jedna od velikih tajni. Rumijevo pesništvo je neprekidno i uzbuđeno odjekivanje tog prijateljstva. Međutim, neki ljudi u derviškoj zajednici bili su ljubomorni. Nisu imali poverenja u Šemsa i ljutilo ih je što je njihovog učitelja odvratio od poučavanja. Prisilili su ga da ode u Damask, ali Rumi ga je pozvao da se vrati. Njihovo razdvajanje na telesnoj ravni odigralo se četiri godine kasnije, 5. decembra 1248. Postoje neslaganja o tome kako je Šems nestao. Glasina da su ga ubili Rumijevi ljubomorni sledbenici po svoj prilici je neosnovana. Ono što zasigurno znamo je ovo što imamo, ove pesme natopljene tugom i ushićenjem. Rumi je u bolu počeo da kruži oko direka u svojoj bašti i da kazuje poeziju koja se smatra najiskrenijim i najuzbudljivijim zapisom koji imamo o potrazi za božanskim drugarstvom. Iz česme – potekao je Šemsov plamen.

Rumi je neko vreme krstario u potrazi za Šemsom, sve dok jednog dana u Damasku nije shvatio da više ne mora da ga traži. Osećao je i znao da Šems prebiva u Večnosti, i da je on, Rumi, upravo deo nje. Iz te spoznaje krenule su pesme.

Prijateljstvo sa Šemsom od Tabriza – taj neiskaziv a ipak osobit odnos – Rumiju je razorilo same temelje religije. Prijateljstvo je postalo njegovo bogosluženje. On ne ističe važnost molitve toliko koliko važnost neprestanog opštenja, drugovanja. Ukoliko je naša istinska svest izvan vremena i prostora, onda je i srž bogoštovanja svakako izvan bilo kojeg kulturnog ili religijskog uređenja. Posle njegovog susreta i sohbeta sa Šemsom, ni teološke rasprave više nisu imale značaja. Sam čovek je milost, lepota, svetlost, baraka, moćan blagoslov.

Na kraju mevlevijske inicijacije stiže se do stanja potpune ushićenosti zvanog hulul. Rumijevo pesništvo daje nam ukus tog transa, izvesnu predstavu o njemu, kao i o drugim stanicama na duhovnom putu. Samo, taj trenutak inicijacije (iliti posvećenja) o kojem Rumi govori može da nastupi u skoro svakom trenutku našeg života. To je naš rad u nevidljivom, veza sa Bogom! Rumi kaže da u tom radu treba da budemo marljivi barem koliko i u svakodnevnom poslu.

* * *

Nakon Šemsovog nestanka, Rumi je živeo još dvadeset i šest godina kao duhovni predvodnik zajednice derviša i ostavio nam ogromno književno nasledstvo. On je poeziju kazivao spontano. Pisari su je beležili, a on ju je kasnije u rukopisu pregledao i prepravljao. Kad se oporavio od gubitka Šemsa, Rumi je pronašao novog prijatelja u čijem je prisustvu mogao otvoriti srce. Bio je to Saladin Zarkub, kujundžija; on je bio star čovek (pa su i Rumijeve pesme postale spokojnije i nežnije), a na mestu prijatelja Rumijevog srca nasledio ga je Husam Čelebi, njegov poslednji pisar. Njih dvojica su stvorili šest knjiga Mesnevija (Duhovni distisi, ukupno 64000 stihova), Rumijevo kapitalno delo, od koga je dobrim delom satkana i knjiga koja je pred vama.

Ženio se dva puta; njegova prva supruga Govhar Katun umrla je mlada pošto mu je rodila sinove Sultana Velada i Aladina. I sa drugom ženom, Kirom Katun, imao je dvoje dece: sina Mozafera i kći Maleki.

Rumi je preminuo kao tamno-crveno nebo na zalasku sunca. «Strpljenja, zemljo stara!», uzviknuo je. «Uskoro ćeš dobiti svoj slatki zalogaj.» Njegov grob u Konji (Turska) i u današnje vreme posećuje više hiljada ljudi mesečno. Kažu da su predstavnici svih većih religija prisustvovali njegovoj sahrani. Za njih su Rumi i njegovo pesništvo bili sredstvo za produbljivanje njihove vlastite vere. Često su ga zvali Mevlana ili Maulana, što znači ''učitelj'', ''majstor'' ili ''gospodar''. On je isticao da se svako ko smatra veroispovest ili nacionalnu pripadnost važnim ljudskim kategorijama nalazi u opasnosti da svoje srce liši sposobnosti da postupa saosećajno. Svake godine se 17. decembra njegova godišnjica širom sveta obeležava kao noć njegovog spajanja sa božanskim – njegov urs ili svadbena noć. Za Rumija je to sjedinjenje bilo prirodno poput disanja, nešto što je u srži svakog poriva za veličanjem ''voljenog'' ili ''Prijatelja''.

* * *

Zapanjuje kad Rumi kaže: “Bog živi između ljudskog bića i predmeta njegove želje.“ Tragaoci bi trebalo da ispune svoje želje kako bi bili u stanju da se izdignu iznad njih ka večnom cilju. U srži svačije prirode nalazi se jedinstveno semenje želje, koje raste i rascvetava se kako se ličnost razvija, a ne putem bilo kakvog njenog potiskivanja. Rešenje nije u tome da postanemo ubledeli isposnici bez ikakvih želja. Životinje žudnje – petao pohote, patka nametljivosti, konj žestine, paun želje za priznanjem, vrana sticanja stvari, lav sa titulom veličanstva – ne treba da budu osujećene nego proživljene, preobražene i prisajedinjene. To je umeće formiranja ličnosti. Samo ako pustimo životinjske snage da deluju u nama, možemo da uvidimo da ta zadovoljenja nisu ono za čime žudimo. Postoji još nešto, nešto veće, i mi smo ovde upravo da bismo prodrli u sve tajne čežnje koja je van domašaja tih želja. Svrha želje je da usavrši čežnju, jer u jezgru čežnje je Prijatelj, Hrist, Krišna, praznina. „U vasioni ne postoji ništa čega bi se trebalo bojati.“ Uzvišena ljubav u središtu čežnje ne zna za strah.

Hazrat Inajat Kan kaže: «Rad na unutarnjem životu ima za cilj da se Bog učini vlastitom stvarnošću i da više ne bude samo fantazija», što je neuporedivo najzahtevniji zadatak. Potrebno je uspostaviti potpunu ravnotežu između ljubavi – zanosa, oduševljenja, i discipline - praktičnosti. Kada se u tome uspe, «tada čoveku njegov odnos sa Bogom može da izgleda stvarniji od bilo kog drugog odnosa u ovom svetu, i tada svi odnosi, ma koliko bliski i dragi, postaju manje vezujući. Ali, to ne znači da osoba postaje hladna; naprotiv, ona postaje još ispunjenija ljubavlju.»

Rumi kaže da je ushićeno ljudsko biće uglačano ogledalo koje ne može a da ne odražava. Ono što volimo, to i jesmo. Kada se srce pročisti, vidimo Kraljevstvo onakvo kakvo je. Postajemo odražena svetlost. Kada živimo u duši sve može da nam posluži za jasnoću. Jedno je sigurno – glačanje ogledala srca zahteva disciplinu.

Sam Šems je o Rumiju rekao: «Svakog dana posmatram u njemu neko stanje ili svojstvo kojeg ranije nije bilo... On govori lepe, utančane reči, ali nemojte se zadovoljiti njima. Iza svake se nalazi nešto što treba da ga pitate.»

* * *

Po Rumijevom mišljenju, biće je podeljeno na dva glavna dela, malo Ja (ličnost) i bezgranično biće (dušu). Njihovo uzajamno dejstvo moglo bi da se opiše kao nastojanje psetanceta (ličnosti) da vas (večnu dušu) uvuče u igru sa njim. A gde to čovek živi kad mu njegovo fizičko obličje ne predstavlja najvažniju stvar? Ne u čamcu, nego u talasima koji zapljuskuju čamac. Ne u zlatu, nego u vatri koja ga prečišćava.

Do suštinske promene koja nas uvodi u misteriju može da se dopre uz pomoć živog učitelja, kroz vrata čovekovih skrušenih iskustava ili putem nevidljivog prisustva, pratioca koji je samo vama poznat. Načina da se ostvari taj preobražaj ima koliko i ljudskih bića.

Postoji izvesno stanje svesti koje Rumi zove velelepnost, veličanstvenost ili uzvišenost. U njemu je veza između sveta i njegovog tvorca neobuzdana, mirišljava, snažna i strasno živa u svakom trenutku.

U zanosu ljubavi osećamo preteću opasnost, osećamo da će nas to iskustvo promeniti iz temelja. I to je tačno. Ljubavni lopov krade ključeve naših omiljenih soba, krade naše poluljubavi. Kada nastupi duševna ljubav, dolazi do razornog udara. Svest se otvara i Prijateljstvo se oseća ovde i sada. Ljubav je naša osama sa gospodarem takve lepote i dubine da uopšte nismo usamljeni. Ta tako vrtoglavo puna praznina je ono što gnostici zovu pleroma, a neki drugi – oblak neobaveštenosti.

Zvanična nauka ne uzima u obzir ono što su mnogi od nas doživeli kao realno iskustvo, samo zato što te stvari ne mogu po volji da se ponove. Mi imamo čitav niz opažanja i uviđanja koja opštepriznata nauka ne dopušta kao mogućnosti. Rumijeva poezija sasvim prirodno govori o telepatiji, prekogniciji (prethodnom znanju), opštenju s mrtvima, viđenju na daljinu i putovanju duhom.

Trenutak je, kaže Rumi, zametak u ljusci jajeta koja biva razbijena da bi došlo do rađanja i postajanja ptičjim pojem i Bogom! To je zadivljujuća slika preobražavajuće ivice sadašnjosti.

Ram Das je jednom rekao da u sufijskom pesništvu čuje ljubav prema životu na ivici, ushićenje na rubu stapanja sa božanskim. Rumi poredi život duše sa voćnjakom jabuka, a jezik sa gustom jutarnjom maglom koja ga prekriva. Postepeno, kako se sunce rađa i rasteruje maglu, sve bolje vidimo neizrecivu lepotu. I zato bismo pre svega trebali da se posvetimo glačanju srca: poniranju u tišinu i molitvu koje pomažu da duša postane plemenita i lepa.

Ali, i ostajanje u ropstvu ima svoje udobnosti, te se malo ko rešava na dugo potucanje praćeno sušnim periodima, koje počinje kada ostavimo te utehe za sobom i krenemo u svetu potragu za slobodom.

U radosti drugarstva postoji nagoveštaj stvarne prisnosti. Govorenje može da bude od pomoći u našoj čežnji za Prijateljem. Ipak, preporučuje nam se da povremeno, recimo jednom u svakom godišnjem dobu, obezbedimo nekoliko dana koje ćemo provesti bez govora i čitanja (a u naše vreme i bez telefona i televizije). Dodir sa stvarnošću tada postaje potpuniji, sadržajniji i uzbudljiviji. Tišina nam pruža priliku da odemo dublje i okusimo jezgro svog bića. Nema sumnje da se i mistični razgovor Rumija i Šemsa temeljio na tišini.

Neki čovek je jednom pitao Rumija: «Zašto ti toliko govoriš o ćutanju?» Njegov odgovor je bio: «Onaj ozareni u meni nikada nije rekao ni reč.»

Sufije Rumija zovu Qutb, stožer, i to stožer ljubavi. Ime Mevlana Dželaludin Rumi zapravo znači učitelj ljubavi i ushićenog leta u beskraj.

Kada je video mevlevijske derviše u Kairu 1910. godine, veliki mistički pesnik XX veka Rajner Marija Rilke je rekao: «Sa Rumijem je lestvica podignuta, jer ovo je tajna čoveka čije je klečanje potresno. Usredsređen na čudnovatu težinu i snagu u svojim kolenima, on pripada onom svetu u kojem je visina dubina. Ovo je noć razotkrivene blistave dubine.» Mislio je na noć 17. decembra, u kojoj je Rumi umro 1273. godine i koja se slavi kao njegovo spajanje sa božanskim.

...

Aleksandar Đusić


Izbor stihova iz “Plamene česme”

 

*

Da li bi voleo da ti se otkrije
istina o Prijatelju?

Ostavi se kore
i zađi u jezgro.

I Voljeni, sloj po sloj,
tone u sopstvenu bit. Ovaj svet
je natopljen tim utapanjem.

*

DERVIŠI

Tek kad i škola i džamija i minaret
budu porušeni, derviši mogu da
započnu druženje. Dok se vernost

ne pretvori u izdaju, a izdaja u poverenje,
nijedno ljudsko biće ne može da postane
deo i organ istine.

*

Dok si i dalje “ti”
slep si za oba sveta.

Opijenost sobom neće ti
dozvoliti da vidiš. Tek kada se očistiš

od straha i besa, preseći ćeš im
duboko korenje.

*

Dok se ne rastoči, čovek ne može saznati
šta je sjedinjenje.

Predstoji silazak u prazninu.
Laž neće postati istina

pukim govorenjem o njoj.

*

Zamišljanje je kao pipanje oko sebe
po mračnoj stazi, ili ispiranje
očiju krvlju.

Ti si istina od glave do pete. E pa,
šta bi još hteo da znaš?

*

Rumi (1207-1273)

...

Beleška o Autoru

Po mnogima najveći persijski pesnik svih vremena. Iako je stvarao pre osam vekova, Rumi je i danas jedan od načitanijih pesnika na svetu. Bio je začetnik Mevlevijskog sufijskog reda obrćućih derviša, naijstaknutijeg islamskog mističnog bratstva.


*

 

Mevlana Dželaludin Rumi: PLAMENA ČESMA

Prepevali i priredili: Aleksandar Đusić i Aleksandar Ljubiša

Izdavač: Lek San Dar, Beograd, 2012.

Obim: 386 str.

Format: A5

ćirilica, broširano

Cena: 1100 din

Ovu, kao i prethodnu zbirku Rumijevih stihova: JEDINO SVE, možete naručiti preko Knjižarskog prozorčeta.

Kontakt: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , 064 26 52 916

 

Knjižarsko prozorče

predstavlja 

1.

 

Sep Holcer

PERMAKULTURA

Praktični priručnik za prirodan i

samoodrživ uzgoj voća, povrća i životinja

 

Ova knjiga je poziv na život u slobodi! Svedočanstvo pogledajte ovde:

Sepp Holzer: farming with nature

*

Prevod dela: Sepp Holzers Permakultur

Prevod sa nemačkog: Ivana Cvetković i Mirjana Petrović

Izdavač: Zvoneći kedri Srbije, 2012.

Obim: 262 str

Format: 24 x 17cm

ćirilica, broširano

Cena: 2100 din


 


 

2.

Barbara Ren

ĆELIJSKO BUĐENJE:

Kako vaše telo zadržava i stvara svetlost

*

SADRŽAJ:

...

Uvodna reč Endija Bagota

...

PRVI DEO:

KAKO NAŠE NEVEROVATNO TELO ODJEKUJE U SAGLASJU SA

UNIVERZUMOM

Poglavlje I: Povezivanje sa unutrašnjom mudrošću

Poglavlje II: Voda: tečni kristal odozgo nadole

Poglavlje III: Svetlost: nit koja nas sve povezuje

Poglavlje IV: Opšti ciklusi po kojima plešemo

Poglavlje V: Principi procesa izlečenja

poglavlje VI: Trajne smernice

...

DRUGI DEO:

KAKO MOŽEMO DA POMOGNEMO SEBI DA PLEŠEMO U RITMU S

PRIRODOM

Poglavlje VII: Osnažite sebe koristeći svoju priču

Poglavlje VIII: Tri etape lečenja

Poglavlje IX: Čarolija tehnika

Poglavlje X: Završna Razmišljanja

...

DODATAK I: Sažeti prikaz 3 slučaja

DODATAK II: Jod

*

U V O D

Kada sam prvi put sreo Barbaru Ren, osetio sam kako iz nje zrači energija koja mi se odmah dopala. Oči joj blistaju dok priča o zdravlju i načinima lečenja. Ono što je toliko divno i osvežavajuće u njenom učenju je činjenica da se ono nadovezuje na sve što smo duboko u sebi oduvek znali. U svemu što kaže postoji postojanost i smisao koji su saglasni sa nekim osećanjima koja smo svi mi nekada imali, ali smo ih, uglavnom, vremenom izgubili. Veoma je ubedljiva kada govori zato što ona svakodnevno živi u skladu sa svojim uverenjima. Kada sam je upoznao, već sam dosta toga znao o zdravlju i načinima lečenja, ali me je njeno izlaganje na temu kako zadržavamo i koristimo svetlost podstaklo da joj se pridružim u daljem istraživanju ove tematike. Tokom dve godine koliko smo blisko sarađivali naučio sam o telu i njegovoj povezanosti sa univerzumom toliko da me je to odvelo duboko unutar sebe. U svojoj osnovi, Barbarino učenje svakoga od nas upućuje da preuzme odgovornost za sebe i da koristi svoje sposobnosti i zbog toga je ono toliko dopadljivo. Svakoga koga obučava ona poziva da preuzme kontrolu nad sopstvenim životom i da krene na putovanje do dubljih nivoa zdravlja, sreće i slobode.

...

Ako vam je zdravstveno stanje loše, bilo da je to trenutno ili u dužem vremenskom periodu, ova knjiga će vas povezati sa vama samima i pomoći vam da razumete sebe. To će vas osposobiti da pronađete svoj način da ozdravite. Ako se već nalazite na putu ozdravljenja, otkrićete pomoćna sredstva koja će vidno ubrzati taj proces i doneti brzu i snažnu promenu. U vreme kada sam počeo da se upoznajem sa Barbarinim učenjem, već sam dugo godina uživao u odličnom zdravlju i sreći. Možda sada mislite da meni nije imala šta da ponudi, ali, grdno se varate. Ja sam proveravao njena učenja, istraživao radove mnogih poznatih lekara, naučnika i filozofa koji su je inspirisali i put na koji me je sve to odvelo bio je zaslužan za promenu načina života koju sam doživeo. Mnogo toga se promenilo u mojoj svesti, otkrio sam nebrojene nove povezanosti u dosadašnjem shvatanju zdravlja i lečenja, tako da sam i dalje uzbuđen i zapanjen zbog snage tog procesa.

...

Barbara ne samo da deli svoje učenje sa drugima već i više od tri decenije pomaže ljudima da postanu celovite ličnosti sposobne da upravljaju svojim životom. Tokom tog vremena sakupila je punu „torbicu za prvu pomoć“ čudesnih alatki koje veoma efikasno koristi da bi olakšala nastupanje pozitivne promene kako u svom životu tako i u životima mnogih ljudi koji su tokom godina tražili njen savet. U ovoj knjizi, ona će podeliti sa vama svaku od tih alatki i pozvati vas da ih isprobate na sebi da biste i vi iskusili njihovu jedinstvenu moć. Od sveg srca vam preporučujem da pokušate. Njihova jednostavnost i snaga omogućiće vam da promenite život. Zamislite da posedujete sjajna kola i da u sebi imate sve znanje koje vam je potrebno da biste ih održavali u savršenom redu. Ako uz to imate i sav neophodan alat, nikada više nećete morati da idete kod automehaničara. Barbara upoređuje ljudsko telo sa vozilom i svima nam pokazuje kako možemo da otkrijemo znanje skriveno u svakom od nas da bismo održavali to vozilo u najboljem mogućem redu.

...

U toku svih tih godina proučavanja otkrio sam da je Barbarino učenje jedno od najmoćnijih sa kojima sam se susreo. Ona je istinski vizionar. Pošto sam ga primenio i oprobao na sebi i na svojim pacijentima, mogu odgovorno da tvrdim da ono funkcioniše. Ne morate da mi verujete – probajte sami. Mislim da ćete se zapanjiti koliko drugačije možete da se osećate.

...

Sem toga, Barbarino učenje je neobično važno za vreme u kojem živimo. Ona pomaže ljudima da se povežu sa svojim istinskim bićem i da osete koliko su zapravo moćni. Ono za šta se ona zalaže ima smisla i predstavlja nov način posmatranja zdravlja i ozdravljenja. Ova knjiga razotkriva tajnu kako da budemo zdravi i jasno nam stavlja do znanja ko smo i kuda idemo. Barbara ne traži od nas da joj verujemo na reč, već da sami otkrijemo kako istina u nama odjekuje. Svako od nas je rođen sa znanjem ko je i kakva mu je uloga u životu, ali su mnogi od nas to zaboravili i skrenuli na neki sporedni kolosek života. Barbara nam upućuje izazov da preuzmemo punu odgovornost nad svojim životom i da se podsetimo koliko smo, zapravo, divni i čudesni. Mi smo bića koja napreduju ka svetlosti i imamo sposobnost da zadržimo svetlost u svim svojim ćelijama i oko njih. To daje sasvim novo značenje reči prosvetljenje i otvara naš um prema novim mogućnostima. Zato sedite, opustite se i pripremite se da otkrijete svoj neverovatni potencijal.

...

Endi Bagot

*

Prevod dela: Cellular Awakening/ by Barbara Wren

Prevela: Marica Kojić

Izdavač: Zrak/Zapis 2010.

Obim: 242 str

Format: A5

latinica, broširano

Cena: 600 din

 


3.

...

Dr Valerij

Sinjeljnikov


MOĆ NAMERE:

KAKO DA OSTVARITE SVOJE SNOVE I ŽELJE

*


S A D R Ž A J:

...

PREDGOVOR

Kako raditi s ovom knjigom

VELIKI ALHEMIČAR

NOVI MODEL SVESTI

...

VEŠTINA STVARANJA NAMERE I UPRAVLJANJA NJOME: PRVA LEKCIJA

Formula izražavanja Namere

Princip izobilja

Prvi korak u životu je uvek vaš lični izbor

Vaša Namera treba da bude konkretna i čvrsta

Stvorite sliku Namere

Vaša Namera treba da vas podstakne na aktivnost

Snaga je uvek u vama

Vaša Namera treba da ima realne srazmere

Vaš put treba da vam donosi radost

Osnovna pravila formulisanja Namere

VELIKO DELO

...

VEŠTINA STVARANJA NAMERE I UPRAVLJANJA NJOME:

DRUGA LEKCIJA

Formula vremena i mesta

Formula pažnje

Formula fleksibilnosti

Formula čistote misli

Formula odgovornosti

Formula aktivnosti

Prepreke

Poslednja pouka

REZIME: Deset koraka do cilja

RASTANAK

POGOVOR

*

PREDGOVOR

...

Poštovani čitaoče!

Kada sam pre mnogo godina krenuo putem lečenja, započeo sam najzanimljivije moguće putovanje po beskrajnim prostranstvima ljudske psihe i svesnog i nesvesnog uma. Mnogo puta sam sebi postavljao pitanje: „Kako i zbog čega ljudi sebi stvaraju bolesti i probleme? Kako pomoći ljudima da promene svoj život? Kako učiniti da ljudi postanu zdravi, moćni i srećni?”

 

Opširnije...
 

KNJIŽARSKO PROZORČE

...

ZVONEĆI KEDRI RUSIJE


1.       V.N.Megre: ANASTASIJA

900

2.       V.N.Megre: ZVONEĆI KEDRI RUSIJE

900

3.       V.N.Megre: PROSTRANSTVO LJUBAVI

900

4.       V.N.Megre: STVARANJE

900

5.       V.N.Megre: KO SMO MI?

900

6.       V.N.Megre: ZAVIČAJNA KNJIGA

900

7.       V.N.Megre: ENERGIJA ŽIVOTA

900

8.       V.N. Megre: NOVA CIVILIZACIJA (I)

900

9. V.N.Megre: OBREDI LJUBAVI

900

10.     V.N.Megre: ANASTA

900

11. Sep Holcerova PERMAKULTURA (praktičan priručnik za prirodan i samoodrživ uzgoj voća, povrća i životinja)

2100

LEKOVITE SILE

11a.     Mirjana Petrović: SUNČEVA TRPEZA

2300

12.    G.P.Malahov: ČIŠĆENJE ORGANIZM A

650

13.    G.P.Malahov: HRANA I ISHRANA

500

14.    G.P.Malahov: JACANJE ORGANIZMA U  STARIJEM DOBU

500

15.   G.P.Malahov: OSNOVNA ZNANJA O ZIVOTU I ZDRAVLJU

500

16.   G.P.Malahov: METODE POVECANJA LJUDSKE BIOENERGIJE

500

17.   G.P.Malahov: GLADOVANJE

500

18.   G.P.Malahov: UTICAJ OKOLINE NA COVEKOVO ZDRAVLJE

400

19.   G.P.Malahov: ZIVOT BEZ PARAZITA

500

20.   G.P.Malahov: URINOTERAPIJA

450

21.   G.P.Malahov: SVE O ZATVORIMA

450

22.   G.P.Malahov: ZDRAVLJE MUŠKARCA

450

23.   G.P.Malahov: ZDRAVLJE ŽENE

450

24.   G.P.Malahov: TUMORI - lečenje i profilaksa narodnim sredstvima

550

25.   G.P.Malahov: LUNARNI KALENDAR 2011-2019.

1300

26.   G.P.Malahov: ČIŠĆENJE ORGANIZMA I LEČENJE VODOM

450

27.   G.P.Malahov: SAMOIZLEČENJE U 21. VEKU

650

28.   G.P.Malahov:  LEČENJE 200 NAJRASPROSTRANJENIJIH BOLESTI

650

29.   G.P.Malahov: PROSTATA

450

30.   G.P.Malahov: OSNOVNE ZAPOVESTI ZDRAVLJA

650

31.   G.P.Malahov: LEČENJE KEROZINOM 450

32.   P.Šibiljskis: AKTIVIRANA I SREBRNA VODA

250

33.   Užegov: GLAVOBOLJA

500

34.   G.N.Sitin: LEKOVITE MOTIVACIJE za lokomotorni sistem

650

35. G.N.Sitin: LEKOVITE MOTIVACIJE za digestivni sistem

500

36. Rušelj Blavo: MUZIKA ZDRAVLJA (osnove muzikoterapije)

850

37.   Grupa autora: LEČENJE KORENJEM

470

38. Užegov: NERVNA I PSIHIČKA OBOLJENJA

300

39. LEČENJE DISANJEM, metod akademika Butejka

400

40. GRIP, PREHLADA KAŠALJ I KIJAVICA

400

41. ENCIKLOPEDIJA ČIŠĆENJA ČOVEKOVOG ORGANIZMA

700

42. TAJNE TIBETSKE MEDICINE

700

43. Lj.G.Pučko: BIOLOKACIJA ZA SVE

1300

44. DISAJNA GIMNASTIKA STRELJNIKOVE

450

45. I.R.Kirejevskij: ISHRANA ZA OSOBE 0 KRVNE GRUPE

350

46. I.R.Kirejevskij: ISHRANA ZA OSOBE A KRVNE GRUPE

350

47. I.R.Kirejevskij: ISHRANA ZA OSOBE B KRVNE GRUPE

350

48. I.R.Kirejevskij: ISHRANA ZA OSOBE AB KRVNE GRUPE

350

49. ČUDA URINOTERAPIJE

260

50. G.Nazarov: TAJNE PRAVILNE ISHRANE (I )

300

51. G.Nazarov: TAJNE PRAVILNE ISHRANE (II)

300

52. G.Nazarov: ISHRANA

300

53. G.Nazarov VAS SAVETUJE

270

54.  G.Nazarov: TAJNE ČIŠĆENJA MOZGA

270

55.  G.Nazarov: ZDRAVA GLAVA

300

56. G.Nazarov: KAKO ŽIVETI ZDRAVIJE LETI

270

57.  G.Nazarov: KAKO ŽIVETI ZDRAVIJE U JESEN

270

58.  G.N. Sitin: LEKOVITE MOTIVACIJE ZA LEČENJE ONKOLOŠKIH OBOLJENJA

650

59.   Dr F.Batmahgheliđ: VAŠE TELO VAPI ZA VODOM

-

60. Masanobu Fukuoka: PRIRODNA ZEMLJORADNJA - teorija i praksa zelene filozofije - (najnovije)

1200

61. P.Tompkins/K.Bird: TAJNI ŽIVOT TLA (najnovije)

1200

62. Dr Valerij Sinjeljnjikov: KRAJ SVETA ILI KRAJ TAME?

440

63. Greg Brejden: BOŽANSKI MATRIKS

900

64. Greg Brejden: BOŽJI KOD

900

65.   Dr V.Veličković: KAKO ŽIVETI SA DIJABETOM

750

66. VELIKI MAKROBIOTIČKI KUVAR

360

67.   P.Holford: BIBLIJA OPTIMALNE ISHRANE

770

68.   P.Holford: 100% ZDRAVLJE

560

69.   Barbara Ren: ĆELIJSKO BUĐENJE
- Kako vaše telo zadržava i stvara svetlost - (novo!)

600

70.   E.Mindel: HRANA KAO LEK

520

71.   E.Mindel: TAJNE LEČENJA

400

72.   ENCIKLOPEDIJA NARODNIH METODA LECENJA (grupa autora)

750

73.   G.Nal: ENCIKLOPEDIJA PRIRODNOG LECENJA

900

74. ATLAS LEKOVITOG BILJA

500

75. LEČENJE PČELINJIM PROIZVODIMA

400

76.   Ginter: ZIVETI BEZ BOLESTI

490

77.   Ginter: ZDRAVLJE ZA SVE LJUDE

490

78.   R.Brojs: RAK, LEUKEMIJA i druge prividno neizlečive bolesti izlečive prirodnim 
putem

490

79. Vithoulkas: HOMEOPATIJA

850

80. TIPOVI DECE U HOMEOPATIJI

800

81.   K.Niši: MAKROBIOTIKA

420

82. KINESKE VEŽBE ZA DUGOVEČNOST

400

83. LEČENJE VODOM

400

84. LEČENJE BOJAMA

220

85. A.Mitra: HRANA ZA MISLI

400

86.   V.Esko/E.Kuši: MAKROBIOTIČKI KUVAR

450

87.   H.Lindeman: ANTISTRES PROGRAM

450

 

PUTEVIMA SPOZNAJE

88.   D.Didier: STRANA – LICA STRANA NALIČJA

-

89.   Milica Novković: PORODIČNI BUKVAR

1300

90.   Valerija Č.Aćimović: LJUBAVNE KARTE – PREOBRAŽAJI

1800

91.   Kosta Mirotić: NEOGRANIČENA MOĆ UMA po zakonu rezonance

500

92.   Kosta Mirotić: TAJNE PRIRODNOG IZLEČENJA I ODRŽANJA ZDRAVLJA

500

93. Kosta i Srđa Mirotić: SAMOOSVEŠĆENJE - PRIMARNA FUNKCIJA UMA

500

94. MAGIC WOOD KARTICE – kartice mudrosti za svaki dan

1550

94a. MAGIC WOOD - JEDNOSTAVNOST ŽIVOTA

850

95. Maja Šamarinac: ŠTO JE TO LJUBAV? (Roman o putovanju duše kroz 3 života) 850

96. D.Pajin: TANTRIZAM  I  JOGA

500

97. Šri Svami Šivanandaji Maharaj: 14 LEKCIJA RADŽA JOGE

-

98. VRHUNSKA JOGA – YOGA VASISHTA

1200

99.   Šri Činmoj: NA KRILIMA SREBRNIH SNOVA

400

100.  Šri Činmoj: EVEREST TEŽNJA

400

101.  Šri Činmoj: SREĆA

350

102.  Šri Činmoj: MEDITACIJA

520

103.   Šri Činmoj: ONOSTRANO U NAMA

750

104. ASTROLOGIJA DUŠE

900

105. Paramhansa Jogananda: UNIVERZALNOST YOGE

260

106. Jogananda: PREOBLIKOVANJE VAŠEG ŽIVOTA

220

107. Jogananda: USLIŠENE MOLITVE

240

108. Jogananda: KAO UVEK BITI SREĆAN

400

109. BABAĐIJEVA UČENJA

460

110. GLAS BABAĐIJA – razotkriveni misticizam

380

111. BABAĐIJEV KLJUČ ZA SVE BOLESTI

480

112. BABAĐI: SMRT SMRTI

600

113. R.Butalia: U PRISUSTVU PROSVETLJENIH UČITELJA

420

114. M.Sadu: SAMADI

480

115.  M.Sadu: KONCENTRACIJA

480

116. C.W.Leadbeater: ASTRALNI SVET

300

117. Džezmahin: ŽIVETI OD SVETLOSTI (ishrana pranom)

590

118. Huan Zgolastra: PUT

500

119.            Ošo: PROSVETLJENJE JEDINA REVOLUCIJA

550

120.            Ošo: BITI ZALJUBLJEN

750

121.            Ošo: KNJIGA O SPOZNAJI

650

122.            Ošo: ZDRAV EMOTIVNI ŽIVOT

700

123.            Ošo: ZAVERA: BOG

850

124.            Ošo: ČOVEK KOJI JE VOLEO GALEBOVE

850

125. Čanakja: SPIS O MORALU

650

127. O.Haksli: VEČNA FILOZOFIJA

800

129. KRISTALNA DECA

700

130. TAJNA KATARA (Metaphysica)

680

131. A. Besant: SEDAM VELIKIH RELIGIJA

650

132. Patriša Garfild: KREATIVNO SANJANJE

440

133. Dorotea Brend: KREATIVNO PISANJE

420

134.  D.Eden: ENERGETSKA MEDICINA

900

135. LISEROV KOLOR TEST (rasprodato)

-

136.UPRKOS ZDRAVOM RAZUMU (Eksperimentalni   dokazi o postojanju PSI)

590

137. Ken Vilber: BEZ GRANICA, Babun

-

138. Džozef  Kembel: MOĆ MITA, Fedon

1300

139.            D.D.Volš: RAZGOVORI S BOGOM (I)

650

140.            D.D.Volš: RAZGOVORI S BOGOM (II)

850

141.            D.D.Volš: RAZGOVORI S BOGOM (III)

950

142.            D.D.Volš: RAZGOVORI S BOGOM ZA TINEJDŽERE

700

143. E.Perl: REKONEKCIJA

850

144. ODRAZI MESECA NA VODI

900

145. OSNOVE METAFIZIČKIH NAČINA ISCELJIV.

1400

146. DUHOVNE LEKCIJE

750

147. KLJUČ VAŠE DUŠE

560

148. MOĆ DUŠE

750

149. NEKOLIKO MINUTA MASAŽE

850

150. POTPUNO OČIŠĆENJE OD RAKA

850

151. TAJNE DUŠE

550

152. SVE ŠTO SAM NAUČILA O PROMENI

500

153. TRAŽI I DOBIĆEŠ (Abrahamovo učenje)

850

154. ZAKON PRIVLAČENJA (Abrahamovo učenje)

900

155. ZADIVLJUJUĆA MOĆ PROMIŠLJENE NAMERE

900

156. PODIŽITE SVOJU DECU BEZ PODIZANJA GLASA

1200

ČAROBNA KNJIGA

157.            E.Tol: MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA

700

158.            E. Tol: TIŠINA GOVORI

450

159.            E.Tol: NOVA ZEMLJA

700

160.            E.Tol: JEDINSTVO SA SVIM ŽIVOTOM

450

161.            E.Tol: MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI

-

162.            Šenon Dankan: SVESNOST O SADAŠNJEM TRENUTKU

450

BIBLIOTEKA OM

163. ONAKO KAKO JESTE

120

164. ZAPIS O ISTINSKOJ VERI

120

165. ŠIVINO UČENJE

120

166. PEČAT SVESNOSTI

350

167.  Satjananda: KUNDALINI TANTRA (rasprodato)

-

168.  Satjananda: UČENJE

440

169.  Šri Ramana Maharši: PUT SAMOISPITIVANJA (rasprodato)

-

170. MISTERIJE UMA

700

171. TATVA ŠUDI

400

172.  Đ.Krišnamurti: ZEMLJA BEZ STAZA (rasprodato)

400

173.  Šri Aurobindo: UNUTRAŠNJI ŽIVOT (rasprodato)

590

174.  Ju Dzi: HRABROST DA BUDEŠ SAM

560

175.  Vivekananda: GJANA JOGA (rasprodato)

-

176.  Svami Vivekananda:  RADŽA JOGA

-

PRIRUČNICI

177.            Lujza Hej: MEDITACIJE ZA IZLEČENJE VAŠEG ŽIVOTA

410

178.            M.Stjuart: JOGA – praktičan priručnik

300

179.           ASTRALNA PROJEKCIJA – Praktični priručnik

200

180.            D.Braun: MASAŽA

330

181.            ŠIATSU/ ĐI-ĐO: Tehnike akupresure

-

182.            Mantak Čia: PROBUDITE ISCELJUJUCU ENERGIJU KROZ TAO

540

183.            Althea S.T.: FENG SHUI (1)

550

184.            Althea S.T.: FENG SHUI (2)

-

185.            Althea S.T.: FENG SHUI (3)

650

186. REČNIK SANSKRIT - SRPSKI

380

187.            Althea S.T.: FENG SHUI ASTROLOGIJA

300

188.            Kenet S. Kejz ml.: GLAVA JE DA MISLIŠ

300

189.            P.Kopland/A.Link: 28 DANA DO EKSTAZE – tantra korak po korak za parove

550

190.            P.Kopland/A.Link: SENZUALNE LJUBAVNE TAJNE – za parove

600

KOKORO – DUH ISTOKA

191.            Morihei Uešiba: Suština ujedinjene energije

350

192.            Morihei Uešiba: Aikido put ljubavi

350

193.            Kakuzo Okakura: Knjiga o čaju

350

194.            Šum bambusa

350

195.            Takuan Soho: Oslobođeno srce

350

196.            Osava: Kosmički poredak

350

197.            E.Herigel: Put zena

350

198.            Huai Nan Ce: Kosmički duh

350

199.   P.Tompkins/K.Bird: Tajni život biljaka

900

200.            Suzuki: Misticizam, hrišćanski i budustički

450

201.            Poglavica Sijetl: Da li me sada čujete?

350

202.            Lafkadio Hern: Kokoro

350

203.            Musaši: Knjiga pet prstenova

350

204.            Munenori: Životodavni mač

350

205.            Đigoro Kano: Put mekoće

350

206.            JAPANSKI VRTOVI

800

207.           E.Strejndž: HOKUSAI
800

208.           M.Emoto: PORUKA VODE

-

AUTORSKA  IZDANJA


209. Petar  Šumski: RUŽA SRCA - 33 pesme Središta (audio CD izdanje)

600

210.            Petar  Šumski: ANTIKVARNICA SRCA

500

211.            Petar  Šumski: PLAMEN TIŠINE

500

212. Petar Šumski: REČNIK DOBRIH REČI - priručnik ekologije govora

850

. i t d...


...ŠTO PODRAZUMEVA NABAVKU I DRUGIH NASLOVA IZDAVAČA: ESOTHERIA, ČAROBNA KNJIGA, LOM, BABUN, BEOKNJIGA, ZLATNI ZMAJ, KOKORO, TISA, METAPHYSICA, LEO Komerc...

Narudžbine:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

*


NOVI NASLOVI U PONUDI!


 

1. REČNIK DOBRIH REČI - Priručnik ekologije govora (najnovije!)

850

2. Anita Moorjani: UMIRANJEM DO SEBE  900

3. Dr Frenk Dž. Kinslou: TAJNA BRZOG ISCELJENJA

700

4. Dr Frenk Dž. Kinslou: TAJNA KVANTNOG ŽIVLJENJA

900

5. Dr Frenk Dž. Kinslou: KINSLOU SISTEM

900
6. Georgij Nikolajevič Sitin: LEKOVITE SEANSE
700

7. Georgij Nikolajevič Sitin: LEKOVITE MOTIVACIJE za žensku sreću

700

8. Georgij Nikolajevič Sitin: STVARANJE MLADE GLAVE

700

9. Georgij Nikolajevič Sitin: LEKOVITE MOTIVACIJE za lečenje onkoloških oboljenja

700

10. Georgij Nikolajevič Sitin: STVARANJE MLADOG  KARDIOVASKULARNOG SISTEMA

700

11. Georgij Nikolajevič Sitin: SAMOPREOBRAŽENJE

700

12. Rumi: PLAMENA ČESMA (prevod i prepev: Aleksandar Đusić i Aleksandar Ljubiša)

1100

13. RAMAJANA (priredio: Rameš Menon) (Novo!)

1600
14. Ošo: ČOVEK KOJI JE VOLEO GALEBOVE 850
15. Ošo: ZAVERA: BOG 850
16. Ester i Džeri Hiks: OSTVARI SVOJE ŽELJE 1000
17. Ester i Džeri Hiks: VRTLOG 850

18. Dr Dž.Borisenko i dr G.Dvirin: VAŠ DUHOVNI KOMPAS

900

19. G.P.Malahov: VITAMINI I MINERALI U SVAKODNEVNOJ ISHRANI ČOVEKA

650

20. G.P.Malahov:OBOLJENJA KIČME - PROFILAKSA I LEČENJE

650

21. T.Laucjavičus: JONIZOVANA VODA - ŽIVOT BEZ BOLESTI

650

22. G.D.Lisenko: LEČENJE "ŽIVOM" I "MRTVOM" VODOM

650

23. Barbara Ren: ĆELIJSKO BUĐENJE

600

24. Dr Valerij Sinjeljnjikov: MOĆ NAMERE

440

25. L.N.Tolstoj: HRIŠĆANSKA NAUKA

500

26. Rabindranat Tagore: IZABRANA DELA

1300

27. Zoran i Milica Gruičić: BIVANJE

1300

28. Zoran i Milica Gruičić: BEZVREMENO POSTOJANJE

1300

29. Ošo: INTUICIJA

850

30. Ošo: HRABROST

750

31. Ošo: KREATIVNOST

750

32. Ošo: SUDBINA, SLOBODA, DUŠA

750

33. Ošo: PRISNOST  (najnovije!)

850

34. Ošo: VERA, SUMNJA I FANATIZAM

800

35. Ošo: ŽIVOT, LJUBAV, SMEH

850

36. Ošo: SLOBODA: HRABROST DA BUDEŠ ONO ŠTO JESI

850

37. Ošo: PUTOVANJE LJUDSKOG BIĆA

800

38. Dr. Vejn V. Dajer: USPOSTAVITE RAVNOTEŽU

370

39. Dr. Vejn V. Dajer: PROMENA

600

40. Lujza L.Hej: ŽIVOTNE PREKRETNICE

800

41. Lujza L.Hej: MOĆ JE U VAMA

700

42. Bulver Liton: VRIL - MOĆ NASTUPAJUĆE RASE (utopijski pogled u
moguću budućnost)

800

43. Mihail Nuajma: KNJIGA MIRDADOVA (mistične objave istinskog Proroka)

-

44. Dr.Edvard Bah: IZLEČI SEBE (objašnjenje pravog uzroka bolesti i lečenje
cvetnim esencijama)

520
45. Bajron Keti: PREISPITAJTE SEBE, PROMENITE SVET

320

46. Valerija Aćimović: LJUBAVNE KARTE - PREOBRAŽAJI

1800

47. Ian Perić: 13 NEDELJA DO BUĐENJA
500
48. Dr Piter Dž. D'Adamo: KRVNE GRUPE I ISHRANA 900

49. Sri Šankaračarja: SAMOREALIZACIJA/KRUNSKI DRAGULJ MUDROSTI...

700

50. Dr Majkl Njutn: PUTOVANJE DUŠA

1100

51. Dr Valerij Sinjeljnjikov: PRONAĐITE SVOJ ISTINSKI PUT 380

52. Dr. Valerij Sinjeljnjikov: KRAJ SVETE ILI KRAJ TAME? (najnovije!)

440

53. Dr. Valerij Sineljnjikov: ZAVOLI BOLEST SVOJU (najnovije!)

900

54. Pem Graut: E NA KVADRAT

800

55. Greg Brejden: BOŽANSKI MATRIKS

900

56. Greg Brejden: BOŽJI KOD

900

57. EVANĐELJE ESENA

800
58. Paramahansa Joganada: NAUKA RELIGIJE

400

59. Dr Erik Pearl i Frederik Ponzlov: SOLOMON GOVORI (novo)

900
60. Masanobu Fukuoka: PRIRODNA ZEMLJORADNJA - teorija i praksa zelene filozofije - (najnovije) 1200
61. P.Tompkins/K.Bird: TAJNI ŽIVOT TLA (najnovije) 1200
 Tri  blaga1.

Vladimir Megre:

A N A S T A

10. knjiga iz edicije Zvoneći kedri Rusije

...

"Ide, osmehnuto, po poljani u dubinama sibirske tajge maleno dete, ništa ga ne plaši, niko ga ne napada, naprotiv, životinje su spremne da na prvi zahtev dolete u pomoć. Korača maleni čovek kao naslednik carskog roda po svojim posedima. A gde se u to vreme nalazi vaše dete...? "

*

Svetska premijera... Prvi prevod  u svetu, samo 6 meseci po objavljivanju knjige u

Rusiji... Suštinski poziv na promenu svesti i akciju, sa jasnom vizijom

kako transformisati tehnološku civilizaciju koja se kreće u pravcu uništavanja

prirodnog okruženja i Planete, u rajsku baštu nastanjenu probuđenim kćerima i

sinovima Božjim...

*

*

Iz štampe su nedavno izašla tri nova prevoda na srpskom:


*

Ove, kao i preostalih 6 knjiga iz edicije Zvoneći kedri Rusije,  mogu se naručiti preko

Knjižarskog prozorčeta,

pozivom na 064/26 52 916,

ili mejlom: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

...


 

2.

Mirjana Petrović


SUNČEVA TRPEZA

Vodič ka biodiverzitetu Srbije i slobodnoj ishrani samoniklim biljem

(3. izmenjeno i dopunjeno izdanje)

*

"U stvari, postoji samo Sunce, a sve što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak tog Sunca, samo jedan od vidova njegovog postojanja. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijama nose rezerve Sunčevog daha. Sunce je oblik i ravnoteža; ono je svest i misao, glas, pokret, ime."

...

Ovim rečima nobelovca Ive Andrića, započinje SUNČEVA TRPEZA, 3.izdanje

kuvara samoniklog jestivog bilja Mirjane Petrović. Ova knjiga je istinska zadužbina,

jedan od najlepših darova svome rodu i svojoj zemlji, jer dubinki menja našu percepciju

sveta od zavisnosti od tehnološke civilizacije (uključujući savremenu poljoprivredu), u

pravcu slobode izbora i slavljenja života. Ovo je jedna od najlepših i

najdragocenijih knjiga koje sam ikada imao u svojim rukama (druga je Prorok, Halila

Džubrana, u prevodu Vesne Krmpotić), i to u sadržinskom, vizuelno-estetskom,

emotivnom i svakom drugom pogledu. Na 466 strana u punom koloru, smestilo se

obilje čarobnih fotografija i crteža samoniklog bilja, recepata, autorskih tekstova u

slavu prirodnih ciklusa, biljnog carstva, uključujući i odabrane tekstove o prirodi i bilju

iz svekolike svetske baštine, detaljan kalendar branja i... Cena od 2.000 dinara

je simbolična nadoknada za autorski trud, i više nego simbolično uzdraje za doživotnog

prijatelja koga sa ovom knjigom dobijate.

 

Kada bi se knjige ocenjivale, na skali od 1 do 10, ova knjiga zaslužuje ocenu 10+.

*

*

Knjigu Sunčeva trpeza (2.000 din) možete nabaviti pozivom na 064/26 52 916

(ili: 064/3024087), i putem mejla: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

*


 

3.

Magic Wood:

Kartice i knjiga "Jednostavnost života"

(2 u 1, i 1 u 2)


*

Magic wood kutija sadrži malu knjigu sa tekstovima i vežbama (60 str.), te 56 kartica

od kojih svaka sadrži zapis jedne afirmativne poruke (zabeležila Maja Šamarinac),

a čiji su autori šuma i svi njeni "golim okom" nevidljivi stanovnici. Izvucite jednu

karticu na početku dana i neka vas njena misao prati kroz sve što će vam doći. Neka

njena mudrost pomogne vašim koracima da nađu put do onoga mesta na kome ćete

biti srećni i ispunjeni.

*

"Nakon što sam prvi put čula tu «šumsku energiju» kako mi govori, pomislila sam da su se možda zabunili, jer taj zadatak zasigurno nije bio u «mojim» planovima. Pitala sam ih znaju li zašto sam ovde, rekli su mi: «Znamo šta hoćeš, koje su ti zamisli. Božji plan je uvek prisutan u svemu».

Na početku su mi rekli: «Moraš se opustiti. Ljudi su obuzeti vremenom, a ono ne postoji. Kad se smiriš i stopiš s prirodom, čućeš svemir. Priroda je kao svemirski zvučnik, sve što treba dolazi kroz nju, ali ljudi su previše gluvi da bi to čuli. Moraš se stišati, umiriti, prepustiti i u trenutku kad prestaneš na to da misliš, čućeš. Umiri se i oseti svaku svoju ćeliju, pusti ih da dišu, daj im prostor i one će se rasplinuti. Tada ćeš ostati ti, tako lagana, da ćeš sa smeškom ploviti okolo. Šetaj, hodaj, opusti se, ništa ne očekuj, rasplini se... Kad se ponovo sastaviš, bićeš to «ti»».

Ako vam kartice pomognu barem jednim malim delom, smatraću da sam uspešno obavila zadatak.

Šaljem vam svima puno ljubavi, iste one koju redovno dobijam od njih. Prepustite se mudrosti i krenite..."

Maja Šamarinac

www.magic-wood.com

*

Drveće:

MIRNOĆA SANJANJA

Budan si, a sanjaš. I to se zove život. Jer mala je razlika između sna i jave, skoro da je nema. Jedino što treba da imaš je - smirenost sanjanja. Potpuni mir koji prožima sve delove tvog tela. Baš poput drveta koje svojom smirenošću leči okolinu i nije mu važno šta je san, a šta java. Tvoje delovanje odslikava se na svim stvarima oko tebe. Zato u teškim trenucima reci: "Možda je to samo san, ali ja to ne znam, a nije ni važno, važan je samo moj mir". I tada poput drveta stoj mirno u svetu koji te okružuje i dopusti mu da raste uz tebe.

*

Zračne vile:

SPREMNOST

Spremnost u tebi budi želju za izazovom. Onaj isti trenutak kad doneseš odluku, odvodi te u nekom sasvim novom pravcu koji ti poklanja snagu za dalje. Želja za učinjenim budi borbeni duh i tvoja duša rasprostire ti znakove. Prati te znakove, vodi se po njima, i cilj koji je pred tobom dohujaće poput vetra.

*

Drveće:

BOLJE SUTRA / DANAS

Mudro stoj sakupljajući svu težnju sveta za boljim sutra. To novo sutra doći će kada budeš spreman za njega. Ono je već tu, sad, otvori oči. Prepusti se i dopusti duši da pliva putem koji je izabrala. Napor koji treba da uložiš da stigneš s njom, mali je naspram zadovoljstva učinjenog.

*


Više o sadržaju knjige "Jednostavnost života" pogledajte na sajtu:

www.magic-wood.com

*

Ove, i brojne druge naslove možete naručiti pozivom na

064/26 52 916, i mejlom na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

*


 


Strana 2 od 3

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de