ekologija svesti

04. O silama koje vladaju svetom

...


...

Pođimo od dve logične, i prilično raširene premise:

1)      Mržnja, strah, bes, haos – to su razjedinjujuće, razgrađujuće, adhezione, centrifugalne sile Univerzuma. One za posledicu imaju destrukciju, udaljavanje, širenje, hlađenje, razdvajanje...

2)      Ljubav je ujedinjujuća (koheziona, centripetalna) sila Univerzuma. Ona sjedinjuje, spaja razdvojeno, privlači ka centru, zagreva, gradi...

Opširnije...
 

05. Ekologija svesti

...


...

Kaže se da odelo čini čoveka, ali je ta tvrdnja, koliko tačna, toliko i neprecizna. Jer, odelo

je samo spoljni izraz čovekovih trenutnih životnih okolnosti, njegovih sklonosti, ukusa,

aktuelne mode, socijalnog statusa. To je samo površina koja na nešto ukazuje, ali ne govori

sve, a po najmanje o suštini čovekovog bića.Kaže se da je čovek i ono što jede, vidi, govori

Opširnije...
 

06. Čovek je molitva Tvorcu


...

Sigurno vam je poznat stih: »Pesma nas je održala, njojzi hvala!« To još više važi za molitvu

kojom se čovek, u nevolji, od pamtiveka obraćao višim silama, Prirodi ili Tvorcu i nalazio

utehu i ispunjenje. Bez obzira da li ste vernik ili ne, sigurno znate za Isusovu molitvu i Očenaš

na kojima počiva molitvena praksa u Hrišćanstvu. Međutim, postoji veliki broj drugih, ništa

Opširnije...
 

07. Mir uma i srca...

Koliko ste puta poželeli da konačno nađete svoj mir, da prestanete da jurcate za novcem,

poslovima, ljudima? Da se skrasite, da imate miran san, da nađete neko mirno okruženje za

život, da se pomirite sa drugima, svetom i sobom? A šta je to što ste danas učinili za mir u

svetu, u svom okruženju,  i pre svega u sebi – jer tu svaki mir počinje i završava?

Opširnije...
 

08. Očekivanja...

Mogu li drugi, uvek, 100% da računaju na vas? Možete li vi uvek, 100% da računate na

sebe, da ćete ispuniti svako obećanje sebi dato? Naravno da - ne! Pa kako onda očekujete

da se svako vaše očekivanje, ili želja koja se tiče drugih, ispuni 100%?

Opširnije...
 


Strana 9 od 16

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de