ekologija svesti

17. Tamna noć dušePrenadražena čula zatvaraju se pred agresijom svakodnevice – zatvaraju za stvarnost, za iskustvo, za emocije, protok energije - u strahu od bola povrede... I svet postaje suv, svakodnevica siva ili bezbojna, a život tvrd i bezukusan kao bajat hleb koji nije mogao ni da se ubuđa u odsustvu vlage, već se skupio, uvukao u sebe, otvrdnuo i okamenio...

Opširnije...
 

18. O meditaciji 

Meditacija je stanje samoreflektujuće svesti – svesti svesne same sebe. To je dobrovoljna, privremena smrt ega, jer ego ne može spoznati svest, biti svestan svesti, tihog posmatrača. Tihi posmatrač je u pozadini buke ega. Tzv. objektivna stvarnost je samo scenografija za samoizražavanje i samoprepoznavanje svesti. U meditaciji, u tišini uma, svest prepoznaje samu sebe kao večnu osnovu, potku iza misli, iza svih mentalnih procesa. Ono što posmatra - je ono što je posmatrano.

Opširnije...
 

19. Duhovnost i svetost
Biti ispražnjen i biti ispunjen:

prazan sebe i pun Boga...

...

Tajna

Svaki put kada dublje uđeš u Tajnu, ona izgubi ponešto od svoje tajnovitosti i dobije ponešto od svoje istinitosti. Izgubljena ili skrivena Istina, skrivena Stvarnost – to je Tajna. Tragajući mi ne otkrivamo ništa novo – već ono što smo nekad znali pa zaboravili: osvetljavamo ono  što je čamilo uskladišteno u dubinama nas samih čekajući da ponovo bude izneto na svetlost svesnosti. Sva mudrost (i sva duhovnost) se sastoji u tome: razotkriti temeljne zakone upisane duboko u nama i živeti u skladu sa njima.

Opširnije...
 

20. O čulnim željama i duhovnim potrebama 

Gde prestaju čulne želje a počinju duhovne potrebe? Gde je linija razdvajanja? Postoji

li odvojenost? Postoji li stvarna razlika između to dvoje, ili je ona samo u suptilnosti i

količini? Da li je tzv. potreba za duhovnom literaturom, muzikom, iskustvima

(duhovnom hranom) - samo suptilniji oblik čulne želje ili sublimacija grubljih čulnih

želja?

Opširnije...
 

21. Hrabrost i strah 

Koliko ste puta razmišljali šta upravlja vašim životnim odlukama, koliko su one motivisane strahom, a koliko Ljubavlju? Jer, ma šta da su vas učili, Ljubav i strah ne idu zajedno. Jedno isključuje drugo.

Opširnije...
 


Strana 13 od 16

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de