ekologija svesti

32.


P o d S e t n i k


(akosteslučajnozaboravili)HRABROST

Prijateljstvo      Ljubavnost Lepota

Priroda d o d i r t i š i n a osama

sanjarenje    opuštanje     istraživ@nje

DOKOLICA     I g R a Pu t o v a n j e


pRomenA AvanturA i Z A Z o V    nepoznato

V  i  z  i  j  a

poklon     davanje Razmena

Vedrina     toplina      RADOST    suze i smeh

iskrenost  nežnost blagost  osetljivost

dobrota   ljubaznost  NEnasilnost

Požrtvovanost   Saosećajnost   Nesebičnost

prirodno st  spontanost   neposrednost   jednostavnost

Otvorenost   radoznalost  nevezanost

bezbrižnost      lakoća     prozračnost

K rEativn0st   inovativnost   mašt0v!tost

povezivanje   podrška    solidarnost    zajedništvo

POVERENJE  bliskost

bezuslovnost      neproračunatost

p r i s u t n o s t     POSVEĆENOST     BudnOst

nepokolebljivost       istrajnost

Snaga energija  Zdravlje

duhovnost       razvojnost

S V  E  S  N  O  S  T

N e o g r a N i č e n o s t

BeSkonačnost  BeSmrtnost

maGičnost poetičnost ČudesnoSt

Mudrost   Svetlost   Mir   Sklad   Čistota

I S T I N A

ispunjenOst   celOvitost unutrašnja ozarenost

Samoostvarenje

S L O B O D A

...

...d o v o lj n o ?

*

(Iz knjige: P.Šumski: Ljubav je život) 

08. Buđenje života
Kaluđerske Bare, krajem marta

Reči najčešće nisu dovoljne da prenesu doživljaj. Nemoć reči, ponekad, ne može da premosti ni slika iako govori više od hiljadu reči. Punoća doživljaja mesta i trenutka može biti dostignuta samo punoćom Prisustva. Potpuno Prisustvo govori više od hiljadu slika. Rečima nedostaje boja, slikama mirisi, svežina vazduha, treptaji raspoloženja, šum povetarca u granama četinara, žubor vode što otiče tajno ispod debelih naslaga snega, rapavost i bliska toplota kore bora uz koju sam prislonio leđa dok udišem lepotu ranog prolećnog dana u okruženju planinskog pejsaža Tare. Samoizabrano desetodnevno izgnanstvo u predele jedva dotaknute divljine...

Opširnije...
 

MISLI SA PUTA
Ø      Duša se hrani osmesima.

Ø      U Tišini je Istina.

Ø      Postoji Život iza svakog života. Postoji Jedno u svemu što jeste.

Ø      Šta je Život? Promaja kroz ključaonicu.

Ø      Nema se gde pasti…  Do u sebe.

Ø      Život je slobodan pad u sebe.

Ø      Iz Ljubavi. U Ljubavi. Sa Ljubavlju. Kroz Ljubav. U Ljubav.

Ø      Tišina je Izvor. Pokret je Svet. Promena je Sve.

Ø      Meditacija je razgovor s Bogom u tišini.

Ø      Jedno je dovoljno. Jedno je sve.

Ø      Izvor tuge i radosti je isti. Samo suze menjaju boju.

Ø      Oslobođenje je predaja Najvišem - svih svojih strahova.

Ø      Sloboda je odustajanje i napuštanje slike o sebi.

Ø      Samozaborav je i put odlaska i put povratka. Zaboravi na sebe. Seti se Sebe!

Ø      Tamo gde je centar svesti, tu je centar Sveta.

Ø      Uđi u Tišinu iza svake tišine. Uđi u Jedno. U tebi je. U meni je…

Ø      Govorio je i govorio. Pričao je i pričao… Dok na kraju nije zać-u-Tao.

Ø      Svaki čovek je molitva Tvorcu.

Ø      Promena je dah Života.

Ø      Smisao Puta je u putovanju.

Ø      Lepota Puta je u otkrivanju.

Ø      Darovi Puta su u odricanju.

Ø      Snaga Puta je u Istini.

Ø      Svaki Put završava tamo gde i počinje: u tebi.

Ø      Duša samo-prepoznata, postaje izvor Božanske svetlosti u svetu u kome obitava.

Ø      Kroz prizmu sopstvene duše, mi spoznajemo i dodirujemo Dušu Sveta.

Ø      Zagrliti sebe – zagrliti svet.

Ø      Put Srca i Put Uma se sustiču u Izvoru, u tački prepoznavanja jedine Istine: Istine

Jedinstva. U toj tački se sustiču svi putevi.

Ø      Zaborav svog Najvišeg Ja, plaća se bolom svog najnižeg ja.

Ø      Životne lekcije su šmirgla za Dušu i telo. Savršenstvo se postiže trenjem. Do

uglačanosti jednog savršenog ogledala.

Ø      Naći sopstveni izraz, oslobođen svih uticaja, znači po prvi put videti sopstveno lice,

odraz svoje prave prirode.

Ø      Naoružan Istinom, Verom i Ljubavlju, čovek može sve. Postaje nepobediv.

Ø      Svaki čovek je drugom čoveku kapija i put spasenja. Prolaz u Život Večni biramo ne

prema širini ramena ili kukova, već prema širini sopstvene duše.

Ø      Kada u svakom biću prepoznamo božansku iskru, svako biće postaje prolaz i put u

Život Večni široko otvoren.

Ø      Samo čovek koji može da se odrekne svake vezanosti, svakog ličnog sna okrenutog

sebi, i prepusti se milosti Božjoj – slobodan je.

Ø      Istina će nas obnoviti.

Ø      Naći sopstveni izraz, oslobođen svih uticaja, znači po prvi put videti sopstveno lice,

odraz svoje prave prirode...

Ø      Služeći i dajući drugima, služiš i daješ većem delu sebe. Otvaraš prostor Božanskom

davaocu u tebi da se ispolji. Tako se širiš i rasteš. Tako Bog služi -dajući sve svima.

Ø      Hrist je rekao: “Ja sam Istina, Put i Život.” To troje koje je Jedno. Istina Jedinstva,

Put Jedinstva, Život u Jednom. Jedina Istina, Jedini Put, Jedini Život. Zapravo je

rekao: Ja sam ono što Jeste.

Ø      U čemu je  smisao? U dodiru, kontaktu sa stvarnošću: sa sobom, drugim bićem,

prirodom - elementima, Izvorom - Tvorcem, tišinom, večnošću...

Ø      Šta je besmisao? Odsustvo kontakta sa stvarnošću: odvojenost, izolovanost.

Ø      Večnost nas sve drži i u svakom trenu daje nam upravo ono što nam je potrebno da

bismo uzrasli, ili pali. Telo pati samo zbog pročišćenja i uzdizanja Duše.

Ø      Ako imaš život, imaš sve što ti je potrebno. Telo je uvek tu da te podseti na

prolaznost. Duša je uvek tu da te podseti na Večnost. Dah je uvek tu da te podseti na

ovaj trenutak: jedino što zaista imaš.

Ø      Umerenost je put ravnoteže i sklada.

Ø      »Sve znam i sve imam osim vere u sebe.« A bez vere, bez samopouzdanja, sva blaga,

sva znanja su beskorisna. Mi smo ono što verujemo. Moreplovac koji se boji mora –

ne zaplovi, ma kakva znanja, ma kakav brod imao.

Ø      Jedino vera leči.

Ø      Naoružan Istinom, Verom i Ljubavlju, čovek može sve. Postaje nepobediv.

Ø      Sloboda ne služi ničemu ako nemaš s kime da je uživaš i deliš. Baš kao ni znanje i

snovi. Bog želi i traži društvo. Zato Svet i postoji.

Ø      Bože, spasi me od mene samog! Bože, daj mi mene samog!

Ø      Ni jedna reka ne utiče sama u Okean.

Ø      Samoća je izvorno stanje Boga.

Ø      Daj – dobio si. Traži – daće ti se. Uzmi – izgubio si!

Ø      Ko nije dao sebi – ne može dati drugome. Ko se nije nasitio – ne može se odreći.

Ø      Šta imaš ako ne možeš sve da daš?

Ø      Ako ne možeš da promeniš mesto u kome živiš - promeni mesto u kome živiš!

Ø      Ako ne možeš da promeniš energiju mesta – promeni mesto energije.

Ø      Svest je naše okruženje. Ako je nešto pogrešno u tvom životu – promeni način

mišljenja.

Ø      Uzalud je zdrava hrana kad je luda glava...

Ø      Vrednost svakog trenutka otkriva se sa svešću da svaki može biti poslednji.

Ø      Bežim iz moje u tvoju samoću. Bezuspešno. Lakše je baciti kamen u nebo i ostaviti ga

u plavetnilu – zauvek. Duša ima oblik lične stvarnosti iz koje se ne može pobeći.

Ø      Sreća je stanje duha. Ispunjenje. Upaljena unutrašnja svetlost. Radost svesnog

postojanja.

Ø      Probuđenost je stanje svesti u kome postoji potpuna saglasnost između Stvarnosti i

emotivnog odgovora.

Ø      Ako ja nisam gospodar svoga tela i svoga života – ko je? Svi drugi i niko. Moj život

suštinski ne treba nikome osim meni.

Ø      Ja Jesam. Ništa drugo ne znam. Sve drugo je sporno. Um može da prevari, zavede. U

svemu osim u prostoj činjenici: Ja Jesam. Toje sve što je potrebno za postojanje.

Ø      Ni jedna misao, reč ili delo ne dobacuje do lepote Bivanja. Sve je odraz savršenstva:

Tvorac u nemanifestovanom - Čovek u manifestaciji.

Ø      Čoveku ispunjenog duha nikada nije dosadno. Sa njim su uvek njegove misli, njegove

dubine i tišine. Sve što mu je potrebno.

Ø      Čežnja za samim sobom je najjača čovekova čežnja. “Pomozi mi da postanem

najbolji i najjači mogući Ja, onaj koji zna i ispunjava svoju sudbinu!” – kažem tebi,

kažem svakom biću koje sretnem na svom putu. To je čežnja Boga za samim sobom… Na

putu povratka.

Ø      Šta je samospoznaja? Samospoznaja je - Bogospoznaja.

Ø      Sve je dobro kada si u Bogu i s Bogom u sebi.  U jedinstvu sve je savršeno baš takvo

kakvo jeste. Patnju, bol, razdor – stvara bolesna misao o postojanju izolovanog sopstva,

iluzija “svemoćnog” ega.

Ø      Umeće odbijanja je umetnost nepostojanja. Umetnost življenja je u umeću

prihvatanja. Plivanje s tokom: sve je u tome! U pokretu prihvatanja svega što tok života

donese. U spokojnom prihvatanju stvarnosti: “Pa dobro. Da vidimo šta iz ovoga mogu

da naučim...”


O LJUBAVI:


Ø      Ljubav nije igra: "Dam -ti-da-mi-daš". To nije ni igra: "Daj-mi-da-ti-dam". Ljubav je

čisto davanje, pesma radosti jednog srca - drugom srcu.

Ø      Ljubav nikad nije želja za posedovanjem, nikad traženje ili prošnja: pre -  moć

odricanja.

Ø      Ljubav je odluka srca da se nekom da bezuslovno.

Ø      Ljubav nije samo osećaj zahvalnosti zbog onoga što dobijam: ljubav je pre svega

radost zbog onoga što mogu da dam.

Ø      Kakvu drugu nagradu ljubav može tražiti zauzvat, osim prilike da se iskaže kroz gest,

reč, dodir, poklon?

Ø      Ljubav se ne meri veličinom reči, emocija, gesta ili dara, već veličinom srca koje u

njima kuca.

Ø      Ljubav nije glad za bliskošću i dodirom, i osećanje blaženstva kada je ta glad utoljena.

Ø      Ljubav nikada nije mrvica, nikada mala ili beznačajna. Ako je Ljubav istinita, i u

svakoj, naizgled mrvici – ona je cela bez ostatka.

Ø      Ljubav je ili cela, ili nije Ljubav. Bez obzira dolazi li iz ruku siromaha ili bogataša,

svako zrno Ljubavi od Boga je i sadrži ga.

Ø      Ne možeš mi dati mrvicu svoje Ljubavi, a da mi ne daš sebe celog: čak i Bog se kroz

najmanju iskru Ceo otkriva srcu koje zna da gleda.

Ø      Ljubav nije konvencija, i sve što u sebi sadrži ma i najmanji trag konvencije - nije

ljubav.

Ø      Ljubav nije proračunata. Tako posmatrano, Ljubav je nepraktična jer ne vodi računa

o ekonomiji srca i neposrednoj dobiti. Njena dobit je dugoročna i leži iza Večnosti.

Ø      Ljubav je nesebična i teško pušta koren u svetu sebičnih i samoživih. Zato je tako
malo neiscrpnih vrela ljubavi, malo neiscrpnih poticaja na ljubav.

Ø      Ljubavi pogoduju proplanci duha, a ne močvare egzistencije.

Ø      Ljubav nije "stići negde". Ljubav je "zajedno putovati".

Ø      Ljubav je Izvor i Put povratka. Istina o tome ko smo.

Ø      Ljubav je nenaporna.

Ø      Ljubav je odnos prema sebi, drugome, Postojanju. To je odnos prihvatanja,
razumevanja, privlačnosti, empatije, davanja, uvažavanja, poverenja, bliskosti i
iskrenosti...

Ø      Ljubav je viđenje i prihvatanje drugog - kakav jeste.

Ø      U Ljubavi nema nikakvih uslova, nema garancija.

Ø      Ljubav je: biti slobodan i poštovati slobodu drugog. Onaj ko (se) voli, dolazi i odlazi
slobodno. Prihvatanje slobode drugog je mera naše Ljubavi.

Ø      Ljubav je stanje svesti u kome »ti« i »ja« nismo dva - već Jedno - iako vidimo i
poštujemo posebnosti i granice drugog. Baš zato...

Ø      Ljubav je (pre)poznavanje onoga ko/što se voli.

Ø      Ljubav ne traži dokaze. Ona je dokaz sama sebi.

Ø      Ljubav poriče ustaljenost navika i običaja. Uvek nova - iako sa istog izvora - Ljubav
se ne ponavlja, ona se obnavlja.

Ø      Ljubav je ono neuhvatljivo "između": svetova, konvencija, ljudi - i konačno "Da!"
životu. Ljubav je pružena ruka životu u svoj njegovoj punoći, veličini, lepoti... i težini.

Ø      Ljubav je čin vere i kao takva, ona je sveta: religiozni čin u svom izvornom, čistom
obliku.

Ø      Ljubav je širenje svesti do spajanja sa Večnim, Univerzalnim, Jednim. Ljubav je
praktičan dokaz postojanja Božanske milosti.

Ø      Ljubav je ujedinjujuća - sila koja spaja svetove.

Ø      Ljubav je osvetljujuća: svetlost Ljubavi jasno osvetljava sve čovekove vrline i slabosti,
iznoseći na površinu sve nedovršeno, nedorečeno, nesvesno – čitav čovekov život.

Ø      Ljubav je isceljujuća: ispira i zaceljuje rane duše i tela.

Ø      Ljubav je stanje mira, tačka ravnoteže između unutra i spolja, sebe i sveta...

Ø      Ljubav je oslobađajuća: oslobađa čoveka od sebičluka i samozagledanosti. Robovi
Ljubavi su najsrećniji i najslobodniji ljudi na svetu.

Ø      Ljubav je sila stvaranja Života.

Ø      Ljubav je posvećenost.

Ø      Ljubav daje snagu, ne oduzima je.

Ø      Ljubav je uključiva, ne isključiva. Ljubav sve grli.

Ø      Bezuslovna Ljubav, pristekla iz razumevanja istinske, božanske prirode svih bića - bez
očekivanja i kalkulacija - jedino to je Ljubav.

Ø      Za Ljubav je potrebna hrabrost. Za Ljubav je potrebna snaga. Ljubav nikada nije
slabost. Ljubav je moć onih koji znaju da daju.

Ø      Samo Ljubav je dovoljno dobar izgovor za Život.

Ø      Ljubav je Život.

Ø      Zaljubljenost je opijenost iluzijom ljubavi.

Ø      U ljubavi procvala, lepota Bića postaje vidljiva.

Ø      Ljubav je svuda: u nama, oko nas. Ako je ne vidimo, ne znači da je nema, da nije tu i
ne čeka. Šta čeka? Da se otvorimo i primimo je, dopustimo joj da prođe u nas, kroz nas i bude u nama, sa nama, kroz nas... Preduslov za to je opuštanje i otpuštanje svega za šta se držimo, svih vezanosti, svega ličnog...

Ø      Ljubav je konačna realnost u svakom od nas, u svemu što Jeste. Ono što ostaje kada
svi prividi, sve što je lažno – otpadne.

Ø      Početak svake uspešne ljubavne veze glasi: «Volim se!»

Ø      Ljubav je: videti samo savršenstvo.

Ø      Postoji samo jedna Sloboda -
sloboda od svakog straha.
Postoji samo jedna Radost -
radost služenja i predaje.
Postoji samo jedna Ljubav -
ona koja sve prašta i prihvata.
Postoji samo jedna Istina -
ona koja se može čuti u Tišini.

*

P.Šumski

Ø      (nastaviće se...)


Copyright Tomislav Trbojević, 2010.


 

MOLITVE  STVARNOSTI

(fragmenti iz knjige u pripremi)

*

Pribeležio milošću Božjom

P. Šumski


 

...

NEOPHODNOST  MOLITVE

...

Data su nam sredstva i organi Bogospoznaje: telo sa svojim čulima, srce kao sedište duše i emocija, i intelekt, tj. um - najprodornije među oruđima. Data nam je materijalna osnova za spoznaju Nematerijalnog - onoga što je iza materije: dati su nam ograničeni prostor i vreme za spoznaju Bezgraničnog… Njihovom uobičajenom upotrebom ne možemo stići do spoznaje Jednog, do Boga – jer nas čula i intelekt zavode krećući se u sferi iluzije, bivajući privučena i vezana slikama, oblicima, svim vrstama senzacija... Da bi nas naša čula i intelekt odveli do Bogospoznaje, potrebno ih je izoštriti i profiniti, učiniti manje grubim, osetljivijim za najsuptilnije vibracije. Tek tada se možemo nadati da ćemo otkriti ono što je oduvek i zauvek tu. Molitva i meditacija (tihovanje) su tu da nas približe tom Beskrajnom Prisustvu Jednog.

Šta god da činimo, uvek će biti po Božjem. Pre ili kasnije, sve dođe na svoje Večno Mesto. Iako u Beskraju Jednog, u Večnosti, sve oduvek jeste na svom Večnom Mestu. U zavisnosti od stepena samozaborava, od znanja ili neznanja u kome boravimo, lična volja je tu da stvari oteža ili olakša na ljudskom nivou egzistencije. Ako delamo iz neznanja i za delić vremena odložimo ono što je neminovno, ispaštamo mi, naši vremenom i prostorom ograničeni entiteti i sve što je u vremenu. Večnost, Apsolut nije na gubitku, ali mi, uronjeni u relativnost i prolaznost, jesmo.

Sve što treba da učinimo (i to je jedino znanje vredno svakog truda) je da spoznamo Božju promisao kao našu sopstvenu, i dopustimo joj da Ona dela kroz nas u pravcu savršenog ispunjenja: da otpustimo svoju volju, ispraznimo pehar uma i dopustimo Beskonačnoj Inteligenciji Jednog da se ulije i učini nas svojim savršenim oruđima u ovom zemaljskom životu.

Svrha ovih molitvi je prizivanje te Milosti.

*

MOLITVA STVARNOSTI

...

Gospode Bože,

Jedina Stvarnosti,

Ti koji Jesi

Život Jedini izvan svakog privida,

Život Večni - u svemu što Jeste,

otkri nam se

u Radosti prepoznavanja

Istine da smo Jedno!

 

Svetlošću spoznaje

prosvetli naše umove,

srca i tela

i učini nas savršenim

oruđima u službi Života.

 

Jedina Stvarnosti,

probudi se u nama,

probudi nas u Sebi

za Život Večni

u Blaženstvu i Ljubavi.

Neka bude volja Tvoja.

Neka bude ono što Jeste

– sada i uvek.

Amin.

*

MOLITVA ZA OPROST

...

Toliko sam zaslepljen sobom, da sam oslepeo za Boga – a slepcu je uzaludno govoriti o svetlosti... Ali ako sam ja To, ako sam Božansko seme, Njegova iskra i plam, Koren, Stablo, Cvet i Plod, kako je moguće da sam zaboravio Stvarnog sebe, ko ja Jesam? Kako nešto tako malo kao što je Ego, može da zakloni nešto tako sveprožimajuće, bezgranično, kao što je Bog? Kako velika laž malog ja, može da sakrije Beskonačnu Istinu? Kako je moguće da iskustvo ega nadjača iskustvo Boga? Da li je to moć navike? Zar je moguće da je moć navike pogrešnog gledanja, doživljavanja, poistovećivanja, pogrešne percepcije uma - tako moćna da zaseni Boga, istisne ga iz Srca, zaseni Njegovo sveprisustvo?

...

Jer, gde si Bože ako te nema u srcu? Gde si da isceliš rane srca moga, gde da me utešiš, daš mi snagu, smisao, lepotu, radost – da živim kao Bog na zemlji, a ne kao nesvesni crv što se uvija na sunčevoj svetlosti? Gde si izvore nepresušne Ljubavi, Lepote, Radosti, Snage i Slave? Gde si Ljubavi moja? Gde si Milosti? Gde si  Radosti? Gde si uzvišena Nežnosti i Plemenitosti? Gde si se skrio od mog pogleda? Čime sam Te uvredio da me napustiš? Kada sam Te napustio? Gde sam Te izgubio? U jurnjavi za novcem, slavom, afirmacijom, zadovoljstvima čula? U zgrtanju materijalnih dobara? U pohlepi za znanjem? U pogrešnim borbama? U političkoj ostrašćenosti? U moralisanju, propovedanju, u gordosti i samovažnosti? U veličanju svog intelekta? U osudi i odbacivanju drugih? U veličanju sebe?

Kajem se Gospode!

...

Oprosti mi, Gospode, sve što učinih mislima, rečima i delima u strašnom neznanju i zaslepljenosti.

Oprosti mi Jedina Stvarnosti što sam radije prigrlio senku iluzije, tek jednu od bezbroj...

Oprosti mi Jedina Stvarnosti što sam potrčao za mnoštvom...

Oprosti mi Stvarnosti što sam zaboravio ko sam, Ko Si – što sam se odvojio od Tebe koja Jesi, ja koji Jesam.

Oprosti mi Večnosti sve strašne grehe vremena koje učinih sebi i bližnjima:
grehe ovaploćene u ranama tela i duše, u ožiljcima konačnosti na licu Beskraja.

Oprosti mi Bože, oprosti i smiluj se mojoj prostoj, mojoj neznalačkoj Duši.

Amin.

*

MOLITVE SJEDINJENJA


Odmori me Gospode, primi me i dozvoli da se odmorim u Tebi.

Ispuni pehar ovog tela snagom i milošću svog beskrajnog prisustva.

Učini me Tvojim savršenim oruđem Ljubavi.

Neka nikad više između Tebe koji Jesi i mene koji Jesam ne bude razmaka ni koliko

da se uvuče oštrica najtanjeg lista hartije, dašak vetra, sunčev zrak...

Neka zauvek nestane Ti i Ja.

Neka bude samo Jedno – kao što je oduvek bilo i kao što će biti,

za veke vekova!

Amin.

*

Sve što želim Gospode je da prozrem iluziju, da progledam i vidim jasno ono što Jeste.

Da vidim i živim Stvarnost celim svojim Bićem.

Da razlučim Dobro od Zla.

Da živim u Istini i Ljubavi, oslobođen iluzije patnje i straha, oslobođen lažnih nada i vezanosti za stvari, bića i život sam.

Da stignem u centar Svega i prestanem da lutam.

Da se probudim u svetlosti spoznaje.

Podari mi milost Gospode da celim Bićem osetim Tvoje prisustvo, da se stopim s

Tobom, da budem Ti, da živim u stvarnosti kakva Jeste.

Amin.

*

O GOSPODE!


O Gospode!

Tebi moja duša hrli

O Gospode!

Tebi moja duša peva

O Gospode!

Tebe moja duša grli

O Gospode!

Ka tebi se ona diže

O Gospode!

Kroz pobede i poraze

O Gospode!

Tebe želim

O Gospode!

Srcem celim

O Gospode!

*

Gospode Bože,

Jedina Stvarnosti,

podrži me u težnji da spoznam

konačnu Istinu i živim u njoj -

da vidim jasno i činim Dobro.

Jedina Stvarnosti,

podari mi milost Tvoje Ljubavi.

Probudi me u bezgraničnoj svesti

oslobođenoj iluzije patnje.

Bože Mili,

podari mi milost probuđenja!

Amin.

*

Gospode Bože,

daj mi snage

da prevladam svoje slabosti,

da pobedim svoj strah

i budem najsnažniji mogući Ja.

Gospode,

daj mi da pijem sa izvora Ljubavi

u slavu Tvoju

i za dobrobit svih bića.

Amin.

*


MOLITVA ZAHVALNOSTI


Hvala ti, Bože, za svaki dodir Stvarnosti u ovome danu.

*

SVAKODNEVNA MOLITVA


Večni Izvoru Života, Stvarnosti Jedina u svemu što jeste pre svakog imena,

hvala ti na daru života i ovome danu.

Hvala ti na svim iskustvima u ovoj materijalnoj i svim drugim ravnima postojanja.

Hvala ti na hlebu tela i duša naših koji nam svakodnevno daješ i što nam praštaš dugove naše kao što ih i mi praštamo dužnicima svojim, i što nas ne uvodiš u iskušenje, već nas u svemu ka Jedinstvu vodiš!

Neka bude Volja Tvoja

Neka bude Ljubav Tvoja

Neka bude Svetlost Tvoja

u svim našim mislima, rečima i delima -

da u Miru bivanja, u Radosti služenja i Istini Jedinstva život svoj zemaljski proživimo i Tebi se, u svetlosti i slavi, obogotvoreni vratimo.

Sa Tobom u srcu, sa srcem u Tebi, za Život Večni u Istini, Radosti i Ljubavi -

Amin!

*

MOLITVA SPASENJA


Oče naš postojeći posvuda,

Jedina Stvarnosti,

Izvoru sveg života –

smiluj se neznalačkim dušama našim!

Probudi plamen Večne Ljubavi

u našim srcima,

da u Miru bivanja,

Radosti služenja

i Istini jedinstva,

život svoj zemaljski proživimo

i Tebi se, u Svetlosti i Slavi,

obogotvoreni vratimo.

Sa Tobom u srcu,

sa srcem u Tebi,

za Život večni

u Istini, Radosti i Ljubavi!

Amin.

*

MOLITVA ISKUPLJENJA


Pritisla tama.

Nigde osmeha.

Oštećene duše, sa brazdama neisplakanih suza...

Put tražimo iz dubokih, mračnih šuma...

Bez rana na telu, do smrti krvarimo.

Život koji jedemo, ne možemo da svarimo...

Voljeni, smiluj nam se!

Voljeni – seti nas – da Ti se vratimo!

Pogledaj nas u vrtlogu neznanja

i pomozi da shvatimo

kako da iscelimo srca

i prestanemo da patimo...

Oslobodi nas iz vrtloga ega

iz kaveza gramzivog uma...

Daj da vidimo Svetlost

iza svih tamnih i neprohodnih šuma...

Tebe dozivamo

i Tebi se dajemo:

od nas nas spasi

da Živimo u slavi

a ne - da uzalud trajemo...

Vrati nas, Voljeni, sebi

vrati nas, Voljeni, nama

osmehom Tvog prihvatanja

i milošću našeg pokajanja!

Da za sobom ostavimo bol

što ga zadajemo sebi i drugima

da Ljubavlju zacelimo rane,

da naučimo da dajemo

bez uslova i traženja!

Pomozi nam!

Mi, u vrtlogu bola

obnevideli od grabljenja

molimo Te:

Smiluj se dušama našim!

Očisti ih od greha:

mržnje, pohlepe, požude, gordosti,

besa, ljubomore, zavisti i strasti...

Spasi nas od besmisla

suzama pokajanja

što život svoj zatiremo

u tami neznanja...

Podari nam milost oprosta

i mudrosti saznanja -

da je Dosta!:

mržnje, pohlepe, požude, gordosti

laži, ljubomore, zavisti, strasti

obesti, ždranja i klanja...

Isperi naš bol suzama pokajanja!

Voljeni, oslobodi nas laži,

ispuni srca toplinom

daruj nas Ljubavlju Tvojom,

Radošću i Istinom…

…i milošću čežnje bez kraja

koja i kad traži -

samo Tebe traži!

*


 


 

Tomazen: "3"...

07.01.2014.

 

Šta je bol?

Bol je otpor koji prošlost (um) pruža sadašnjem trenutku.

Izvan tog otpora, sve je Svetlost, sve je čista Ljubav.

*

26.11.2013.


Ne opiri se ovom danu.

Današnji dan je dar koji si juče zapakovao.

Ono što pišeš danas u pesku - čitaćeš sutra na zidu.

*

26.11.2012.


Samo slobodno, srce može da voli.

Jer srce voli slobodu.

Srce uvek ide tamo gde je Život.

*

12.11.2012.


Oslobođenje je smrt odvojenosti, kraj iluzije dvojstva.

Kada dva u telu, postanu jedno u Srcu Stvarnosti.

Samoprepoznati Bog je To.

*

27.10.2012.


Uopšte nije bitno s kim si, ako si sa sobom 100%.

Svaki odnos je samo odraz odnosa sa sobom.

Ako tebe nema u tvom životu, od kakve je važnosti gde je drugi?

*

*

Stigli ste.

Sada polako.

Ovo mesto zahteva sporost.

*

07.10.2012.


Ako služiš ljudskom "ja", ne služiš već robuješ.

Udovoljavanje zahtevima svog i tuđeg ega je hod Dolinom smrti.

Put u Život je Put služenja Istini, Slobodi, Životu.

*

22.08.2012.


Tvoja srž uvodi u ljubav.

Duša otvara jezgro tvorevine.

Drži se sebi svojstvenog bola, i to te može odvesti Bogu.

...

Rumi, Plamena česma

*


...

"3"

 

Svet je ono što ti jesi.

Sve(t) je odraz tvoje svesti.

Prepoznaj svoje odraze u svemu.

*


Nema Ljubavi bez Radosti.

Nema Radosti bez Slobode.

Nema Slobode bez Istine.

*


Kada znaš ko si, odgovoran si za celinu.

Tvoj Život postaje tvoje Služenje.

Tvoja snaga je u prihvatanju činjenice da nemaš izbora.

*


*

 

Tvoj život je tvoj san.

Ti si Bog tvog ličnog sna.

Ko upravlja tvojim snom?

*


Niko ne pripada nikome.

Svi smo deo Jednog.

Svi pripadamo Jednom.

*


Da bi bio Jedno sa drugim, moraš biti Jedno sa sobom.

Kada si Jedno sa sobom, Jedno si sa svime što jeste.

Granica se možeš odreći tek kada ih prepoznaš.

*


*


Povratak Sebi je najkraći put do zvezda.

Povratak Sebi je najkraći put do Boga.

Ako se nikada nisi predao Sebi, kako se možeš predati Bogu?

*


Čovek  je oblik samozaborava Boga.

Bog je apsolutno poznanje Sebe.

Sećaš li se ko si?

*


Živi sebe.

Oslobodi se straha.

Seti se ko si.

*


*

Ne pretvaraj Boga u još jedno utočište od sebe samog.

Od sebe još niko nije pobegao.

Pronaći Boga u sebi, znači pronaći sebe u Bogu.

*


Smeh je izraz svesnosti i radosti života.

Smeješ se onoliko koliko si živ.

Voliš i slaviš život onoliko koliko se smeješ.

*


Bezuslovna ljubav je bezuslovno davanje.

Bog je bezuslovni davalac.

Izvor tog davanja je u tebi.

*


*

Ko ti može verovati - ako sebi ne veruješ?

Ko te može voleti -ako sebe ne voliš?

Kome možeš išta dati - ako sebi to nisi dao ?

*


Ono što daješ sebi - daješ svetu.

Ono što daješ svetu - daješ sebi.

Davanje je primanje.

*


Kada izgubiš jasnoću vida, udalji se od sveta i uđi u tišinu.

Zatvori spoljašnje oči, oči sveta.

Otvori unutrašnje oči - oči Života Večnog koji je u tebi.

**

U Tišini je Suština.

U Tišini je Istina.

U Tišini je Tišina.

*

Tišina je Izvor.

Pokret je Svet.

Promena je Sve.

*

Ako poričeš iluziju - poričeš sebe.

Ako poričeš Stvarnost – poričeš sebe.

Šta god da poričeš – poričeš sebe.

*


Iskorači iz okvira.

Napusti poznatu obalu.

Tek skokom u nepoznato ostvaruješ svoju sudbinu.

*

Kada je život opojan - opijati su nepotrebni.

Kada je telo pročišćeno – meso ne traži meso.

Kada je um pročišćen – reči su suvišne.

*

Lažna ljubaznost priziva vatru pakla.

Iskrena sebičnost otvara vrata Raja.

Istinitost čini razliku, a ne ono što činiš na površini.

*

*

Tvoje telo je Božja bašta.

Telo je svedočanstvo tvog života.

Kako neguješ svoj Vrt?

*

Poštovanje sebe je poštovanje drugog.

Poštovanje drugog je poštovanje sebe.

Poštovanje je uvek poštovanje Jednog.

*

Moje dobro je - tvoje dobro.

Moje zlo je - tvoje zlo.

Ne postoji "moje" i "tvoje", "dobro" i "zlo".

*

*

Ako je Jedna knjiga zaista pročitana, čemu druga, treća... stota?

Ako je Jedno pravilno shvaćeno, ima li potrebe za drugim, trećim... stotim?

Dokle god se tražiš u mnoštvu, daleko si od nalaženja.

*

S kim god da si, uvek si sa sobom.

Bilo da si čovek.

Bilo da si Bog.

*

Šta je važnije: moje "ja" ili mir?

I čemu služe kulise?

Da bi obračun mogao da se dogodi ili ne dogodi "tačno u podne".

*


*

Prihvati situaciju.

Prihvati drugog.

Prihvati sebe.

*

Mir je najdublja radost.

Mir je najviša radost.

Mir je krajnja Istina.

*

Nemaš ništa.

Ti Jesi onaj koji Jesi.

Bivajući to što Jesi - imaš sve!

*


*

Covers are nessessery only for reader.

Content doesn't need no covers.

Not even pages...

*

Za igru skrivanja je potrebno dvoje: tragač i traženo.

Potrebni su prostor i vreme za skrivanje.

Igra traje dok se tragač ne sudari sa svojim odrazom u ogledalu.

*

Postoji samo jedan zločinac na svetu:

um zatrovan strahom i neznanjem.

Postoji samo jedan zločin: zločin ne-ljubavi.

Postoji samo jedan lek za sve zločine:

spoznaja Jedinstva.

*


*

Sve su staze Božje.

Tvoja je jedna od njih.

Ma gde otišao, ma šta činio, susret sa svojim licem

ne možeš izbeći.

*

Za čisto zlato – rđa ne prianja.

Za čisto srce – rana ne prianja.

Onaj ko te ranjava čisti od rđe tvoje zlato!

*

Ko te najviše povređuje?

Onaj ko ti je najbliži.

Ti sam.

*

*

Gubljenjem imena, “ja” identiteta, ne gubiš ništa osim vela iluzije.

Kada je granica izbrisana, dvojnost nestaje.

Bez projekcije uma, Jedno ostaje i Jedno jeste.

*

Ako je misao prisutna, “ja” je prisutno, granica je prisutna.

Bez misli, Ono je tu, granice nema.

Kada nema granice – gde je prostor za konflikt, patnju…?

*

Buđenje je prepoznavanje igre i igrača.

Buđenje je gubljenje sebe kao igrača.

Kraj igre je prepoznavanje Igrača iza igrača.

*

*

Tišina nije zamena za buku uma.

Ona je sam Izvor, osnova uma iza uma.

Kada um utihne, ostaje ono što Jeste.

*

Šta je bilo pre Reči, pre Sveta?

Šta ostaje posle Reči, posle Sveta?

Ono što je večno: Sveta Tišina.

*

“Ne znam” je početak spoznaje.

“Ne znam” je početak mudrosti.

“Ne znam” je početak predaje.

*

*

“Ne znam” je dublja Istina.

“Ne znam” je korak u dobrom pravcu.

“Ne znam” je napuštanje laži “Ja znam”.

*

“Ja” nikada ne zna.

“Ja” misli da zna.

Stvarno, samo Ono zna.

*

Bez programa i podešenosti na određenu frekvenciju –

radio prijemnik je izvor šuma.

Šta je program, šta je um?

Organizovan šum.

*

Budi.

Vidi.

Voli.

*

Svako umire.

Ništa ne umire.

Nikad ne umire.

*

Kada vidiš – vidiš sebe u Svemu.

Kada voliš – voliš sebe u Svemu.

Kada znaš – znaš Sve u sebi.

*

Život je ples formi u Bogu.

Život je kretanje oblika u božjem snu.

Život je san o obliku koji sanja Bezoblično.

*

San je sve što Božansko želi od (kroz) tebe.

Buđenje je sve što ti želiš od Božanskog.

Ti si izvor obe želje.

*

«5»

Bog u tebi želi iskustvo.

Ti u Bogu želiš spokoj bivanja.

Ti si odlazak Boga od kuće.

Bog je povratak tebe – domu.

Dom je povratak tebe Bogu.

*

Očekuješ da Univerzum bude bolji prema tebi, nego što si ti prema samom sebi?

Osvrni se!

Stojiš usred svojih misli, reči i dela...

*

Troši vreme natenane.

Trenutak po trenutak.

Sve drugo je rasipanje i traćenje.

*

Lepota koju prepoznaš u drugome – u tebi je.

Istina koju prepoznaš – u tebi je.

Sve što prepoznaš spolja – već je u tebi.

*

Saznaj ko si – i znaćeš ko je drugi.

Znaćeš da nema «drugog».

Bez ovog znanja, sve drugo je iluzija.

*

Svet je ono što si ti.

Razorna oluja uma na periferiji.

I nepokretno središte Bića: mir u srcu uragana.

*

Okončaj borbu sa sobom, i borba sa svetom je gotova.

Mir počinje u tebi.

I u tebi završava.

*

Istinska Svesnost nije različita od Ljubavi.

Stvarna Sloboda nije različita od Ljubavi.

Istina o tome «ko si» nije različita od Ljubavi.

*

Vezanost za telo donosi ceo svet u Postojanje.

Sa telom dolazi ropstvo: potrebe, želje, zadovoljstvo i nezadovoljstvo...

Jedina sloboda od tog ropstva je u spoznaji: Ti nisi telo.

*

Sve za šta se držiš - zarobljava te i čini manjim nego što jesi.

Sve od čega zavisiš – to nisi Ti.

Iznad i iza toga – Ti si sve što jeste.

*

Tvoja jedina, stvarna potreba si Ti – sam sebi.

Ne nasuprot životu, ne nasuprot drugima i svetu.

Neodvojiv od života, samodovoljan, ispunjen u sebi samom – Ti Jesi.

*

Nema neprijatelja izvan tvog uma.

Neprijatelj nije stvaran.

Stvarnim ga čini tvoja misao o njemu.

*

Ako veruješ da si bespomoćan – bespomoćan si.

Ako veruješ da si svemoćan – to i jesi.

Vera se ispunjava u Stvarnosti.

*

Koliko je potrebno ne-ljubavi prema sebi, da bi se oduzeo život ma kom biću!

Koliko je potrebno iluzije da bi se poverovalo u odvojenost Života!

Moć smrti utemeljena je na toj iluziji.

*

Svest uvek vidi sopstveni odraz u svemu.

Pogledaj svoje okruženje.

Ono što vidiš je ono što misliš o sebi.

*

Svetlost je uvek tu za one koji je iskreno traže.

Neće trčati za tobom ako želiš da spavaš.

Ko je video Učitelja koji prosjači tvoju posvećenost?

*

Prvi i poslednji korak na Putu pripadaju samo tebi.

Odluka na početku, i kruna volje na kraju – tvoji su.

Ostalo vreme možemo da putujemo zajedno.

*

Dokle god misliš da ti treba nešto izvan tebe – nisi spoznao svoju istinsku prirodu.

Čistota u svemu vidi čistotu.

Istina u tebi čeka da je otkriješ.

*

Put kojim koračaš je put Boga do sebe samog.

Puteva je onoliko koliko i bića.

Svi se završavaju u Jednom: Tebi Samom.

*

Od sebe ne čuješ Sebe.

Od sebe ne vidiš Sebe.

Ko određuje tvoje granice?

*

Ono za šta se držiš – to nemaš.

Davanje je potvrda tvog stvarnog poseda.

Jedino davanje svedoči da nešto imaš.

*

Celokupna Kreacija je San.

Celokupna Kreacija je Sin.

Kroz Sina sve dolazi i vraća se Ocu Velikog Sna.

*

San o životu – stvara život.

Život u snu stvara bol.

Bol nas budi iz Sna o životu - za Život Večni.

*

Možeš li poznavati Hrista, ako ne poznaješ sopstvenu dušu?

Ne možeš.

Spoznaj svoju dušu, i naći ćeš Hrista – u sebi.

*

Čemu se možeš predati od srca, ako srce svoje ne poznaješ?

Spoznaj sebe: spoznaja je predaja.

Predaj sebe: predaja je spoznaja.

*

Ništa za šta se držiš – nisi Ti.

Ništa, osim onoga što ti stalno izmiče – jer ga i ne tražiš.

E, to si Ti!

*

Mišljenje i znanje nemaju veze sa Istinom.

Bivanje u istini je - To!

Napusti mišljenje i znanje: Budi.

*

I beskrajno širok, i beskrajno ograničen – Ja Jesam.

Beskrajnost je moja priroda.

U svemu i izvan svega – Ja Jesam.

*

Jedini način da vidiš svet očima Ljubavi je – da sam budeš Ljubav.

Kako?

Tako što ćeš shvatiti da ti jesi Ljubav.

*

Nema neprijatelja spolja.

Tvoj jedini neprijatelj je u tebi.

To je nepoznavanje tvoje istinske prirode.

*

Misli o svetu, odvode te od suštine onoga ko si.

Ono ko si, nije različito od suštine sveta.

Otkrij svet u sebi, i našao si sebe u svetu.

*

Veru daj Bogu.

Poverenje – Životu.

Ljubav – Svemu.

*

Na namreškanoj površini vode ne možeš se ogledati.

Uzburkana površina vode ne odražava jasno mesec i zvezde.

Samo budala uzburkava vodu ne bi li videla svoj odraz ispod površine.

*

Mir je siguran znak poznavanja sebe.

Nemir je siguran znak samozaborava.

Ostati u miru je jedina pobeda Mudraca.

*

Kada se iluzija raspadne – šta ostaje?

Ti ostaješ.

Bio si, Jesi i bićeš.

*

Život u meni je život u Tebi.

Život u Tebi je život u meni.

Jedan je život u nama, u svemu.

*

Lek koji tražiš, nalazi se u jedinstvu.

Predaj se, potpuno i bezuslovno – sebi samom.

Jedinstvo počinje i završava u tebi.

*

Strah je najveći neprijatelj života.

Pohlepa ga sledi u stopu.

I jedno i drugo potiču iz nepoznavanja sebe.

*

Hrast u žiru.

Leptir u gusenici.

Bog u čoveku.

*

Samelji žir – posekao si hrast.

Ubij gusenicu – ubio si leptira.

Odbaci sebe – odbacio si Boga.

*

Neguj žir – uživaćeš u hladu hrasta.

Prihvati gusenicu – uživaćeš u letu leptira.

Prihvati sebe – otkrićeš u sebi - Boga.

*

Prihvati ljudsku nesavršenost.

Prihvati Božje savršenstvo.

Oprosti sebi, drugima i Bogu.

*

Isceljivanje drugog je preuzimanje njegove karme.

Svako isceljuje samog sebe.

Sve drugo je poricanje moći Boga u čoveku.

* 


 


Strana 16 od 16

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de