ekologija svesti

Tomazen: "3"...

07.01.2014.

 

Šta je bol?

Bol je otpor koji prošlost (um) pruža sadašnjem trenutku.

Izvan tog otpora, sve je Svetlost, sve je čista Ljubav.

*

26.11.2013.


Ne opiri se ovom danu.

Današnji dan je dar koji si juče zapakovao.

Ono što pišeš danas u pesku - čitaćeš sutra na zidu.

*

26.11.2012.


Samo slobodno, srce može da voli.

Jer srce voli slobodu.

Srce uvek ide tamo gde je Život.

*

12.11.2012.


Oslobođenje je smrt odvojenosti, kraj iluzije dvojstva.

Kada dva u telu, postanu jedno u Srcu Stvarnosti.

Samoprepoznati Bog je To.

*

27.10.2012.


Uopšte nije bitno s kim si, ako si sa sobom 100%.

Svaki odnos je samo odraz odnosa sa sobom.

Ako tebe nema u tvom životu, od kakve je važnosti gde je drugi?

*

*

Stigli ste.

Sada polako.

Ovo mesto zahteva sporost.

*

07.10.2012.


Ako služiš ljudskom "ja", ne služiš već robuješ.

Udovoljavanje zahtevima svog i tuđeg ega je hod Dolinom smrti.

Put u Život je Put služenja Istini, Slobodi, Životu.

*

22.08.2012.


Tvoja srž uvodi u ljubav.

Duša otvara jezgro tvorevine.

Drži se sebi svojstvenog bola, i to te može odvesti Bogu.

...

Rumi, Plamena česma

*


...

"3"

 

Svet je ono što ti jesi.

Sve(t) je odraz tvoje svesti.

Prepoznaj svoje odraze u svemu.

*


Nema Ljubavi bez Radosti.

Nema Radosti bez Slobode.

Nema Slobode bez Istine.

*


Kada znaš ko si, odgovoran si za celinu.

Tvoj Život postaje tvoje Služenje.

Tvoja snaga je u prihvatanju činjenice da nemaš izbora.

*


*

 

Tvoj život je tvoj san.

Ti si Bog tvog ličnog sna.

Ko upravlja tvojim snom?

*


Niko ne pripada nikome.

Svi smo deo Jednog.

Svi pripadamo Jednom.

*


Da bi bio Jedno sa drugim, moraš biti Jedno sa sobom.

Kada si Jedno sa sobom, Jedno si sa svime što jeste.

Granica se možeš odreći tek kada ih prepoznaš.

*


*


Povratak Sebi je najkraći put do zvezda.

Povratak Sebi je najkraći put do Boga.

Ako se nikada nisi predao Sebi, kako se možeš predati Bogu?

*


Čovek  je oblik samozaborava Boga.

Bog je apsolutno poznanje Sebe.

Sećaš li se ko si?

*


Živi sebe.

Oslobodi se straha.

Seti se ko si.

*


*

Ne pretvaraj Boga u još jedno utočište od sebe samog.

Od sebe još niko nije pobegao.

Pronaći Boga u sebi, znači pronaći sebe u Bogu.

*


Smeh je izraz svesnosti i radosti života.

Smeješ se onoliko koliko si živ.

Voliš i slaviš život onoliko koliko se smeješ.

*


Bezuslovna ljubav je bezuslovno davanje.

Bog je bezuslovni davalac.

Izvor tog davanja je u tebi.

*


*

Ko ti može verovati - ako sebi ne veruješ?

Ko te može voleti -ako sebe ne voliš?

Kome možeš išta dati - ako sebi to nisi dao ?

*


Ono što daješ sebi - daješ svetu.

Ono što daješ svetu - daješ sebi.

Davanje je primanje.

*


Kada izgubiš jasnoću vida, udalji se od sveta i uđi u tišinu.

Zatvori spoljašnje oči, oči sveta.

Otvori unutrašnje oči - oči Života Večnog koji je u tebi.

**

U Tišini je Suština.

U Tišini je Istina.

U Tišini je Tišina.

*

Tišina je Izvor.

Pokret je Svet.

Promena je Sve.

*

Ako poričeš iluziju - poričeš sebe.

Ako poričeš Stvarnost – poričeš sebe.

Šta god da poričeš – poričeš sebe.

*


Iskorači iz okvira.

Napusti poznatu obalu.

Tek skokom u nepoznato ostvaruješ svoju sudbinu.

*

Kada je život opojan - opijati su nepotrebni.

Kada je telo pročišćeno – meso ne traži meso.

Kada je um pročišćen – reči su suvišne.

*

Lažna ljubaznost priziva vatru pakla.

Iskrena sebičnost otvara vrata Raja.

Istinitost čini razliku, a ne ono što činiš na površini.

*

*

Tvoje telo je Božja bašta.

Telo je svedočanstvo tvog života.

Kako neguješ svoj Vrt?

*

Poštovanje sebe je poštovanje drugog.

Poštovanje drugog je poštovanje sebe.

Poštovanje je uvek poštovanje Jednog.

*

Moje dobro je - tvoje dobro.

Moje zlo je - tvoje zlo.

Ne postoji "moje" i "tvoje", "dobro" i "zlo".

*

*

Ako je Jedna knjiga zaista pročitana, čemu druga, treća... stota?

Ako je Jedno pravilno shvaćeno, ima li potrebe za drugim, trećim... stotim?

Dokle god se tražiš u mnoštvu, daleko si od nalaženja.

*

S kim god da si, uvek si sa sobom.

Bilo da si čovek.

Bilo da si Bog.

*

Šta je važnije: moje "ja" ili mir?

I čemu služe kulise?

Da bi obračun mogao da se dogodi ili ne dogodi "tačno u podne".

*


*

Prihvati situaciju.

Prihvati drugog.

Prihvati sebe.

*

Mir je najdublja radost.

Mir je najviša radost.

Mir je krajnja Istina.

*

Nemaš ništa.

Ti Jesi onaj koji Jesi.

Bivajući to što Jesi - imaš sve!

*


*

Covers are nessessery only for reader.

Content doesn't need no covers.

Not even pages...

*

Za igru skrivanja je potrebno dvoje: tragač i traženo.

Potrebni su prostor i vreme za skrivanje.

Igra traje dok se tragač ne sudari sa svojim odrazom u ogledalu.

*

Postoji samo jedan zločinac na svetu:

um zatrovan strahom i neznanjem.

Postoji samo jedan zločin: zločin ne-ljubavi.

Postoji samo jedan lek za sve zločine:

spoznaja Jedinstva.

*


*

Sve su staze Božje.

Tvoja je jedna od njih.

Ma gde otišao, ma šta činio, susret sa svojim licem

ne možeš izbeći.

*

Za čisto zlato – rđa ne prianja.

Za čisto srce – rana ne prianja.

Onaj ko te ranjava čisti od rđe tvoje zlato!

*

Ko te najviše povređuje?

Onaj ko ti je najbliži.

Ti sam.

*

*

Gubljenjem imena, “ja” identiteta, ne gubiš ništa osim vela iluzije.

Kada je granica izbrisana, dvojnost nestaje.

Bez projekcije uma, Jedno ostaje i Jedno jeste.

*

Ako je misao prisutna, “ja” je prisutno, granica je prisutna.

Bez misli, Ono je tu, granice nema.

Kada nema granice – gde je prostor za konflikt, patnju…?

*

Buđenje je prepoznavanje igre i igrača.

Buđenje je gubljenje sebe kao igrača.

Kraj igre je prepoznavanje Igrača iza igrača.

*

*

Tišina nije zamena za buku uma.

Ona je sam Izvor, osnova uma iza uma.

Kada um utihne, ostaje ono što Jeste.

*

Šta je bilo pre Reči, pre Sveta?

Šta ostaje posle Reči, posle Sveta?

Ono što je večno: Sveta Tišina.

*

“Ne znam” je početak spoznaje.

“Ne znam” je početak mudrosti.

“Ne znam” je početak predaje.

*

*

“Ne znam” je dublja Istina.

“Ne znam” je korak u dobrom pravcu.

“Ne znam” je napuštanje laži “Ja znam”.

*

“Ja” nikada ne zna.

“Ja” misli da zna.

Stvarno, samo Ono zna.

*

Bez programa i podešenosti na određenu frekvenciju –

radio prijemnik je izvor šuma.

Šta je program, šta je um?

Organizovan šum.

*

Budi.

Vidi.

Voli.

*

Svako umire.

Ništa ne umire.

Nikad ne umire.

*

Kada vidiš – vidiš sebe u Svemu.

Kada voliš – voliš sebe u Svemu.

Kada znaš – znaš Sve u sebi.

*

Život je ples formi u Bogu.

Život je kretanje oblika u božjem snu.

Život je san o obliku koji sanja Bezoblično.

*

San je sve što Božansko želi od (kroz) tebe.

Buđenje je sve što ti želiš od Božanskog.

Ti si izvor obe želje.

*

«5»

Bog u tebi želi iskustvo.

Ti u Bogu želiš spokoj bivanja.

Ti si odlazak Boga od kuće.

Bog je povratak tebe – domu.

Dom je povratak tebe Bogu.

*

Očekuješ da Univerzum bude bolji prema tebi, nego što si ti prema samom sebi?

Osvrni se!

Stojiš usred svojih misli, reči i dela...

*

Troši vreme natenane.

Trenutak po trenutak.

Sve drugo je rasipanje i traćenje.

*

Lepota koju prepoznaš u drugome – u tebi je.

Istina koju prepoznaš – u tebi je.

Sve što prepoznaš spolja – već je u tebi.

*

Saznaj ko si – i znaćeš ko je drugi.

Znaćeš da nema «drugog».

Bez ovog znanja, sve drugo je iluzija.

*

Svet je ono što si ti.

Razorna oluja uma na periferiji.

I nepokretno središte Bića: mir u srcu uragana.

*

Okončaj borbu sa sobom, i borba sa svetom je gotova.

Mir počinje u tebi.

I u tebi završava.

*

Istinska Svesnost nije različita od Ljubavi.

Stvarna Sloboda nije različita od Ljubavi.

Istina o tome «ko si» nije različita od Ljubavi.

*

Vezanost za telo donosi ceo svet u Postojanje.

Sa telom dolazi ropstvo: potrebe, želje, zadovoljstvo i nezadovoljstvo...

Jedina sloboda od tog ropstva je u spoznaji: Ti nisi telo.

*

Sve za šta se držiš - zarobljava te i čini manjim nego što jesi.

Sve od čega zavisiš – to nisi Ti.

Iznad i iza toga – Ti si sve što jeste.

*

Tvoja jedina, stvarna potreba si Ti – sam sebi.

Ne nasuprot životu, ne nasuprot drugima i svetu.

Neodvojiv od života, samodovoljan, ispunjen u sebi samom – Ti Jesi.

*

Nema neprijatelja izvan tvog uma.

Neprijatelj nije stvaran.

Stvarnim ga čini tvoja misao o njemu.

*

Ako veruješ da si bespomoćan – bespomoćan si.

Ako veruješ da si svemoćan – to i jesi.

Vera se ispunjava u Stvarnosti.

*

Koliko je potrebno ne-ljubavi prema sebi, da bi se oduzeo život ma kom biću!

Koliko je potrebno iluzije da bi se poverovalo u odvojenost Života!

Moć smrti utemeljena je na toj iluziji.

*

Svest uvek vidi sopstveni odraz u svemu.

Pogledaj svoje okruženje.

Ono što vidiš je ono što misliš o sebi.

*

Svetlost je uvek tu za one koji je iskreno traže.

Neće trčati za tobom ako želiš da spavaš.

Ko je video Učitelja koji prosjači tvoju posvećenost?

*

Prvi i poslednji korak na Putu pripadaju samo tebi.

Odluka na početku, i kruna volje na kraju – tvoji su.

Ostalo vreme možemo da putujemo zajedno.

*

Dokle god misliš da ti treba nešto izvan tebe – nisi spoznao svoju istinsku prirodu.

Čistota u svemu vidi čistotu.

Istina u tebi čeka da je otkriješ.

*

Put kojim koračaš je put Boga do sebe samog.

Puteva je onoliko koliko i bića.

Svi se završavaju u Jednom: Tebi Samom.

*

Od sebe ne čuješ Sebe.

Od sebe ne vidiš Sebe.

Ko određuje tvoje granice?

*

Ono za šta se držiš – to nemaš.

Davanje je potvrda tvog stvarnog poseda.

Jedino davanje svedoči da nešto imaš.

*

Celokupna Kreacija je San.

Celokupna Kreacija je Sin.

Kroz Sina sve dolazi i vraća se Ocu Velikog Sna.

*

San o životu – stvara život.

Život u snu stvara bol.

Bol nas budi iz Sna o životu - za Život Večni.

*

Možeš li poznavati Hrista, ako ne poznaješ sopstvenu dušu?

Ne možeš.

Spoznaj svoju dušu, i naći ćeš Hrista – u sebi.

*

Čemu se možeš predati od srca, ako srce svoje ne poznaješ?

Spoznaj sebe: spoznaja je predaja.

Predaj sebe: predaja je spoznaja.

*

Ništa za šta se držiš – nisi Ti.

Ništa, osim onoga što ti stalno izmiče – jer ga i ne tražiš.

E, to si Ti!

*

Mišljenje i znanje nemaju veze sa Istinom.

Bivanje u istini je - To!

Napusti mišljenje i znanje: Budi.

*

I beskrajno širok, i beskrajno ograničen – Ja Jesam.

Beskrajnost je moja priroda.

U svemu i izvan svega – Ja Jesam.

*

Jedini način da vidiš svet očima Ljubavi je – da sam budeš Ljubav.

Kako?

Tako što ćeš shvatiti da ti jesi Ljubav.

*

Nema neprijatelja spolja.

Tvoj jedini neprijatelj je u tebi.

To je nepoznavanje tvoje istinske prirode.

*

Misli o svetu, odvode te od suštine onoga ko si.

Ono ko si, nije različito od suštine sveta.

Otkrij svet u sebi, i našao si sebe u svetu.

*

Veru daj Bogu.

Poverenje – Životu.

Ljubav – Svemu.

*

Na namreškanoj površini vode ne možeš se ogledati.

Uzburkana površina vode ne odražava jasno mesec i zvezde.

Samo budala uzburkava vodu ne bi li videla svoj odraz ispod površine.

*

Mir je siguran znak poznavanja sebe.

Nemir je siguran znak samozaborava.

Ostati u miru je jedina pobeda Mudraca.

*

Kada se iluzija raspadne – šta ostaje?

Ti ostaješ.

Bio si, Jesi i bićeš.

*

Život u meni je život u Tebi.

Život u Tebi je život u meni.

Jedan je život u nama, u svemu.

*

Lek koji tražiš, nalazi se u jedinstvu.

Predaj se, potpuno i bezuslovno – sebi samom.

Jedinstvo počinje i završava u tebi.

*

Strah je najveći neprijatelj života.

Pohlepa ga sledi u stopu.

I jedno i drugo potiču iz nepoznavanja sebe.

*

Hrast u žiru.

Leptir u gusenici.

Bog u čoveku.

*

Samelji žir – posekao si hrast.

Ubij gusenicu – ubio si leptira.

Odbaci sebe – odbacio si Boga.

*

Neguj žir – uživaćeš u hladu hrasta.

Prihvati gusenicu – uživaćeš u letu leptira.

Prihvati sebe – otkrićeš u sebi - Boga.

*

Prihvati ljudsku nesavršenost.

Prihvati Božje savršenstvo.

Oprosti sebi, drugima i Bogu.

*

Isceljivanje drugog je preuzimanje njegove karme.

Svako isceljuje samog sebe.

Sve drugo je poricanje moći Boga u čoveku.

* 


 


Strana 17 od 17

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de